Sa oled siin

Ehitusgeoloogia andmebaasi andmed on täiendatud

Kaart
Lehtma sadama ehitusgeoloogiliste uuringute alad.

Maa-ametis jõudis lõpuni ehitusgeoloogia andmebaasi täiendamine, millega lisati andmete hulka uuringupiirkonna ruumikuju ja muud aruannete esmased andmed neile aruannetele, kus need andmed seni andmebaasis puudusid. Nüüdsest on üle Eesti võimalik ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete otsing nii kaardipildis asukoha kui ka esmaste tekstiliste andmete järgi.

Maa-ametis asub ainuke keskne ehitusgeoloogiliste aruannete arhiiv, kus on ligikaudu 35 000 ehitusgeoloogilise uuringu aruannet üle Eesti. Projekteerijad, ehitusgeoloogiliste uuringute kavandajad ja teostajad, planeerijad, ehitajad, maaomanikud, maaostjad, kinnisvaraspetsialistid, teadlased, üliõpilased ja keskkonnaspetsialistid saavad otsida ja kasutada ehitusgeoloogilisi andmeid e-teenusena sõltumata asukohast ja vähese ajakuluga.

Ehitusgeoloogiliste andmete korduvkasutamise võimalus vähendab vajadust teha uusi puurauke, mis tähendab madalamat survet keskkonnale. Uuringumahu vähenemine aitab kokku hoida ehitiste projekteerimise kulusid. Et tagada uute lisanduvate ehitusgeoloogiliste uuringute aruannete kõigile kättesaadavus, esitavad uuringute tegijad neid alates 1. juulist 2015 Maa-ametile elektroonselt.

Aruanded on skaneeritud ja pdf-failidena avalikkusele kättesaadavad Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel majanduskeskkonna rakenduskava prioriteetse suuna "Infoühiskonna edendamine" raames 2016. aastal läbiviidud projekti tulemusena. Aastatel 2017-2019 täiendati andmeid ligikaudu 10 000 aruandel. Tegevust toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) keskkonnaprogrammi maapõuealase teabe alamprogrammi projekti „Ehitusgeoloogia andmebaasi täiendamine“ kaudu. KIK toetab ka aastatel 2019-2020 ehitusgeoloogia andmebaasi täiendamist, kuna 1990-ndatel mitme ettevõtte likvideerimise ajal on Maa-ametile üle antud hulk ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete toimikud, mida seni pole andmebaasi kantud.

  • Ehitusgeoloogia kaardirakenduse kasutusjuhend, link » (PDF)
  • Ehitusgeoloogia e-teenus Maa-ameti geoportaali kaardiserveris, link »
  • Lisainfo ehitusgeoloogia andmekogu kohta, link »


Lisainfo:
Reet Roosalu, geoloogia osakonna juhataja, reet.roosalu@maaamet.ee


Samal teemal:
Maa-amet pakub ehitusgeoloogia arhiivi e-teenust, link »
Maa-ametis algas ehitusgeoloogia arhiivi digiteerimine, link »

 

Veel uudiseid samal teemal

05.10.2020

Maardlate nimistu täieneb uuringupunktide andmetega

Maa-amet võttis geoloogiliste uuringute andmepunktide info kogumiseks kasutusele veebivormi.

Ninase pank Saaremaal, kus paljanduvad Siluri ladestu Jaani kihistu Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed lubjakivid. Pank on Ninase kihistiku tüüpläbilõige (stratotüüp).
04.06.2020

Uued geoloogilised andmed Maa-ameti kaardirakendustes ja teenustes

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest X-GIS 2 versioonis kättesaadavad nii 1:50 000 geoloogiline baaskaart kui ka kogu Eestit katvad mõõtkavas 1:400 000 koostatud geoloogilised kaardid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart