Sa oled siin

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Oma maa andmeid saad vaadata lehel vwww.maaamet.ee/kolvikute-pindala

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri- ja pindalaandmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed)) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse

Piir looduses ei muutunud, st maad ära ei võetud ega juurde ei pandud, vaid kaardile kantud maatükile arvutati pindala vastavalt maatüki tegelikule suurusele.

Miks oli maatükiandmeid vaja korrastada? Oluline on, et naabermaatükkidel oleksid ühesugused piiriandmed, et tagada piiri asukoha ühene mõistmine. Uutele andmetele üleminek võimaldab edaspidi läbi viia elektroonilist maakorraldust, et lihtsustada maaga seotud toiminguid. Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada olemasolevate piiripunktide vahel, siis ei pea enam pöörduma maamõõtja poole, vaid Maa-amet saab jagamise teha registripõhiselt.

 


Kuidas tutvuda oma maatüki andmetega, vaata siit videost » 
 


Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub Maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need. Paranduste sisseviimisel võib olla järjekord.


Maa-andmete uuendamine võis muuta ka maamaksu. Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Pöörame tähelepanu, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu ainult nende maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja maksuvabastusest.
Täpsem info, mis puudutab maamaksuteateid ja maamaksu tasumist Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel »

Lisaks Maa-ameti geoportaalile, saab maa-andmetega tutvuda kinnistusraamatu päringusüsteemis https://uuskinnistusraamat.rik.ee ja maa-andmeid on võimalik kontrollida ka e-maksuameti/e-tolli » kaudu iga maatüki juurde lisatud otselingi abil.


Lisamaterjalid

Failid

 

Videod

 

Lingid

 

Uudised samal teemal:

 

Lisaküsimuste korral palume kirjutada kataster@maaamet.ee või helistada
infotelefonil 6750 810 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-15.00).

 

Viimati uuendatud: 1. okt 2019

Veel uudiseid samal teemal

mees peab ettekannet
03.12.2019

Maa-amet korraldas kohalike omavalitsuse töötajatele infopäeva

Maa-amet korraldas infopäeva kohalike omavalitsuste töötajatele, et tutvustada maareformi hetkeseisu, maamaksu infosüsteemi ja maa korralise hindamise ettevalmistamist.

EGÜ logo
25.11.2019

EGÜ taasloomisest möödus 30 aastat

Eesti Geodeetide Ühingu (EGÜ) taasloomisest möödus 30. aastat. 27. veebruaril 1926. aastal asutatud Eesti Geodeetide Ühingu õigusjärglasena jätkab ühing 1940. aastal Nõukogude võimu poolt pooleks sajandiks katkestatud tegevust.