Sa oled siin

Kasutajad on Maa-ameti kaardirakendustega rahul

Üldhinnang Maa-ameti kaardirakendustele
Üldhinnang Maa-ameti kaardirakendustele

Maa-amet korraldas kaardirakenduste kasutajate seas küsitluse, millest selgus, et üldine hinnang kaardirakendustele on hea ehk vastab hindele neli. Täiendada soovitatakse kaardikihtide valikut ja luua kasutajatele rohkem võimalusi, et nad saaksid ise enda jaoks erinevaid kaardikihte muuta ja kooskasutada.

Kasutajad peavad oluliseks või väga oluliseks kaardirakenduse kiirust, lihtsust ning kasutajamugavust (üle 90% vastanutest). Samuti peeti tähtsaks, et kasutajad saaksid ise kaardikihte valida ja oma andmekihte lisada. Hea kaardirakendus peaks võimaldama ka mugavat ning valikuterohket väljatrükki ning andmete allalaadimist (umbes 80% vastanutest).

Maa-ameti geoportaali » kaudu kättesaadavasse (HTML5 põhinevasse) kaardirakendusse sooviti samu funktsioone, mis olid ja on varasemal ehk Flashil põhineval rakendusel.

Paljud kasutajad tegid ettepaneku, et neil võimaldataks luua kaardirakenduse juurde isiklik kasutajakonto, mille kaudu saab ise andmeid üles laadida, neid muuta ja salvestada ning erinevaid kaardikihte kombineerida. Samuti peaks kasutajakonto kaudu saama oma andmetest teha väljatrükki või jagada andmeid üle interneti.

Geoportaalis sooviti näha suuremat valikut ajaloolisi kaarte.


Küsitluses osalenute hinnete jaotus. 83% vastanutest hindas Maa-ameti kaardirakendust hindele 4 või 5.

Maa-amet korraldas oma klientidelt ja koostööpartneritelt kaardirakenduste kohta tagasiside saamiseks veebipõhise küsitluse tänavu suvel. Küsitlusest osavõtt oli väga aktiivne, vastas 867 inimest. Kasutajagruppidena jaotusid osalejad peamiselt nendeks, kes kasutavad kaardirakendust nii töö- kui ka eraviisiliselt (57% ehk 497 vastajat); ainult eraviisiliselt kasutajaid oli 21% ehk 181 vastajat; ainult tööalaselt kasutajaid 20% ehk 172 vastajat. Vastamata jättis 2% ehk 17 osalenut.

Maa-amet tänab kõiki vastajaid ja ettepanekute tegijaid. Tagasiside ning ideed on väga vajalikud edasiste arenduste kavandamisel ja elluviimisel.

Loe küsitluse tulemuste põhjalikumat kokkuvõtet » (PDF).

Lisainfo:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020

Vabadussõja monumentide kaardistamisel oli elanike tagasiside oluline infoallikas

Maa-ameti Vabadussõja monumentide kaardile sai 138 monumenti, neist 8 lisandus elanike ja kohalike omavalitsuste tagasiside põhjal. Samuti täpsustas amet kohalikelt elanikelt saadud info põhjal monumentide asukoha koordinaate.

19.06.2020

Maa-amet pani Vabadussõja monumendid kaardile

Maa-amet lisas võidupüha eel kaardirakendusse Vabadussõja monumentide kaardikihi.