Sa oled siin

Maa-amet kutsub praktikale

Maa-amet kutsub praktikale
Maa-amet kutsub praktikale

Maa-amet kutsub suveks PRAKTIKALE

bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi või hiljuti ülikooli lõpetanud bakalaureuse või magistrikraadiga huvilisi, kes soovivad saada ülevaate Maa-ameti tegevusest katastriarhiivi, ruumiandmete, maareformi või kinnisvara hindamise valdkonnas ning aidata meie spetsialiste tööülesannete täitmisel. Praktikakorralduse kohta Maa-ametis vaata ka meie kodulehel personaliinfost.

    Ootame kandideerima

  • Tallinnasse KATASTRIARHIIVI büroosse infohalduse, arhiivinduse või dokumendihalduse eriala tudengeid. Praktika käigus saab tutvuda katastriarhiivi töö ja organisatsiooni asjaajamise korraldusega, osaleda arhiivi korrastamises, tutvuda dokumentide säilitamise nõuete ja säilitustähtaja jälgimise korraldamise ning dokumentide hävitamise korraldamisega.
  • Tartusse RUUMIANDMETE osakonda ruumiandmetest ja andmetöötlusest huvitatud vähemalt kolmanda kursuse üliõpilasi, kel on praktiline kogemus GIS tarkvaraga. Praktikal olles saab osaleda Eesti topograafia andmekogu ruumiandmete hõivamise, haldamise ja korrastamise protsessides. Praktikant tutvub nii andmekogu pidamise kui ka kvaliteedi tagamisega ning saab hea ülevaate riigi ruumiandmete korraldusest.
  • Tartusse MAAREFORMI osakonna riigimaade büroosse maakorralduse, kinnisvara planeerimise või nendega lähedase eriala magistrante. Praktikant tutvub maade riigi omandisse jätmise menetlusega, sh riigi maareservi sobilike maade välja selgitamisega, tegeleb menetluses koostatava kirjavahetuse ja muu dokumentatsiooniga, komplekteerib riigi omandisse jätmise juriidilisi toimikuid ning saab hea ülevaate riigi maareservi moodustamise toimingutest ja andmebaasidest.
  • Tallinnasse KINNISVARA HINDAMISE osakonda majanduse eriala vähemalt teise kursuse üliõpilasi. Praktikal olles saab tegeleda kinnisvaraturu analüüsimise ja maa korralise hindamise tulemuste analüüsimisega.

Hea praktikant on hea suhtlemisoskusega, huvitatud enda erialasest arendamisest, omab väga head arvutikasutamise oskust ning suudab kohusetundlikult ülesandeid täita

Pakume võimalust täiendada teoreetilisi teadmisi praktiliste oskuste ja uute kogemustega ning head juhendamist ja sõbralikku kollektiivi

Praktikaaegsed täpsemad ülesanded, juhendamise ja praktika täpse aja lepime konkursi võitjatega kokku enne praktika algust. Praktikantide tegevust me ei tasusta.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 17.04.2017 CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee. Palume kandideerimisdokumentides ära näidata ka soovitav praktikavaldkond ja aeg.

Veel uudiseid samal teemal

07.09.2020

Riigihange katastrimõõdistamise tellimiseks

Riigihangete registris on algatatud dünaamiline hankesüsteem "Katastrimõõdistamise tellimine", mille raames tellib Maa-amet riigi omandis olevate ja jäetavate maade (sh hoonestusõigusega koormatavate maade) mõõdistamist.

02.06.2020

Tänavu viie kuu jooksul toimus ligi 700 riigimaa oksjonit

Maa-amet kuulutas 2020. aasta jaanuarist maini välja 667 oksjonit riigimaa müümiseks või rendile andmiseks, neist 78% olid edukad.

Tänavu viie kuu jooksul oli müügis 412 kinnisasja, neist leidis ostja 297. Riik andis rendile 255 kinnisasja, neist leidis rentniku 221.