Sa oled siin

Maa-amet kutsub PRAKTIKALE

Maa-amet kutsub suveks PRAKTIKALE

bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi või hiljuti ülikooli lõpetanud bakalaureuse või magistrikraadiga huvilisi, kes soovivad saada ülevaate Maa-ameti tegevusest katastri kvaliteedi, ruumiandmete, maareformi või geodeesia valdkonnas ning aidata meie spetsialiste tööülesannete täitmisel. Praktikakorralduse kohta Maa-ametis vaata ka meie kodulehel personaliinfost.

Praktikale ootavad

  • KATASTRI KVALITEEDIOSAKOND kinnisvara, maamõõdu ja maakorralduse eriala tudengeid.

Praktikaperiood: 01.juuni – 15.juuli 2018, praktikakoht: Kesk 12, Valga.

Praktika käigus saab teha sise- kui välitöid (GPS mõõdistus), teha piiride kokkuleppeid, suhelda maaomanikega, tutvuda joonestusprogrammiga jms.

  • RUUMIANDMETE OSAKOND kartograafia, arhiivinduse ja infoteaduse huviga tudengeid.

Praktikaperiood: juuni 2018, praktikakoht: Mustamäe tee 51, Tallinn. Praktikandil on võimalus täiendada oma teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega ning lähemalt tutvuda kaartide arhiveerimise ja ajalooliste materjalide kasutusse andmise omapäradega.

Praktika käigus saab tutvuda materjalide digitaliseerimise protsessi erinevate töölõikudega, korrastada digitaliseeritud säilikute digitaalset kataloogi. Osaleda ajalooliste materjalide kättesaadavaks tegemisel e-teenuste kaudu.

  • MAAREFORMI OSAKONNA eramaade büroo Eesti Maaülikooli kinnisvara valdkonna, maakorralduse, geomaatika, kinnisvara planeerimise jms valdkonna tudengeid.

Praktikaperiood: orienteeruvalt ajavahemikus 01.juuni – 23.juuli 2018, praktikakoht: Mustamäe tee 51, Tallinn.

Praktikant osaleb erastamise menetlustes toimikute korrastamisel ja maaüksuste kaardirakendusse kandmisel ning saab töö käigus natuke infot maareformist, eelkõige nn ribade erastamisest.

  • GEODEESIA OSAKOND geodeesia, maakorralduse, geomaatika, teedeehituse eriala tudengeid.

Praktikaperiood: orienteeruvalt ajavahemikus 01.juuni – 15.juuli 2018, praktikakoht: Mustamäe tee 51, Tallinn.

Praktikant saab tutvuda geodeetiliste andmete ja materjalide arhiveerimise ja levitamisega ning geodeetilise tööde tehnilise kontrolliga, teha võimalusel välitöid.

  • FOTOGRAMM-MEETRIA OSAKOND aeropildistamise ja kõrgusandmete huviga geodeesia, kartograafia ja geoinformaatika tudengeid.

Praktikaperiood: ajavahemikus juuni kuni juuli 2018, praktikakoht: Mustamäe tee 51, Tallinn.

Praktikandil on võimalus täiendada oma teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega ning anda oma panus aerofotode ja kõrgusandmete valmimisse. Praktika käigus saab tutvuda ja tegeleda aeropildistamise ja kõrgusandmete tootmise erinevate tööetappidega. 

  • Hea praktikant on hea suhtlemisoskusega, huvitatud enda erialasest arendamisest, omab väga head arvutikasutamise oskust ning suudab kohusetundlikult ülesandeid täita.
  • Pakume võimalust täiendada teoreetilisi teadmisi praktiliste oskuste ja uute kogemustega ning head juhendamist ja sõbralikku kollektiivi.
  • Praktikaaegsed täpsemad ülesanded, juhendamise ja praktika täpse aja lepime konkursi võitjatega kokku enne praktika algust. Praktikantide tegevust me ei tasusta.
  • Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 31.05.2018 CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee. Palume kandideerimisdokumentides ära näidata ka soovitav praktikavaldkond ja aeg.