Sa oled siin

Maa-amet uuendas geoportaalis kaartide kujundust

Hübriidkaart Maa-ameti kaardirakenduses
Hübriidkaart Maa-ameti kaardirakenduses

Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaali veebiteenustes "hübriid" ja "kaart" aluskaartide » kujundust ja lisas uusi andmeid.

Suurema muudatuse läbis hübriidkaart, mis oli muutumatuna püsinud viimased viis aastat. Nüüd on kaardil senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste piirid ning rööbasteed; korrigeeritud on teedevõrgu kujundust ja kuvamismõõtkavasid. Visuaalselt selgemini eristuvad erinevat tüüpi hooned ja rajatised ning tänavatevõrgus jalakäijate tänavad. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Hübriidkaardi kaardipilti lisandusid kergliiklusteed, kvartalisisesed tänavad, kaitseväe harjutusväljakud, maaüksuste (talude) ja linnaosade nimed, väiksemas mõõtkavas (ehk kaugemalt vaadates) loodus- ja vetenimed.

Kaardi komplekti lisati samuti uusi kihte: kergliiklusteed, kaitseväe harjutusväljad; kõlvikutest eristatakse lisaks varasemale rohumaad, aianduslikud maad ja põõsastik. Rööbasteedest lisandusid trammiteede ning kitsarööpmeliste raudteede haruteed.

Seoses kergliiklusteede lisandumisega korrigeeriti kaardil purrete ja jalakäijate tunneli kujundust. Heledamaks ja selgemaks muutus teeala, sh jalakäijatele mõeldud teeala värv. Suurema fondiga kuvatakse mitmesugust tekstilist andmestikku.

Uuenenud kujundusega aluskaardid on nähtavad kõikides X-GIS kaardirakendustes » ja WMS teenustes ». NB! Avaliku WMS teenuse kasutamisel on kõikide kaardikihtide korrektseks nägemiseks vaja olemasolev WMS ühendus kustutada ja uuesti ühendada.

Lisainfo:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, Sulev.Oitspuu@maaamet.ee


Lisaks kergliiklusteede teedest eristamisele on nüüd kõlvikutest eristatud ka rohumaad, aianduslikud maad ja põõsastikud.


Hübriidkaardil eristuvad visuaalselt selgemini erinevat tüüpi hooned ja rajatised, lisatud on talude nimed.


Hübriidkaardil on senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste piirid ning rööbasteed.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020

Vabadussõja monumentide kaardistamisel oli elanike tagasiside oluline infoallikas

Maa-ameti Vabadussõja monumentide kaardile sai 138 monumenti, neist 8 lisandus elanike ja kohalike omavalitsuste tagasiside põhjal. Samuti täpsustas amet kohalikelt elanikelt saadud info põhjal monumentide asukoha koordinaate.

19.06.2020

Maa-amet pani Vabadussõja monumendid kaardile

Maa-amet lisas võidupüha eel kaardirakendusse Vabadussõja monumentide kaardikihi.