Sa oled siin

Maa-ameti avalike WMS-teenuste kasutamine on mitmekordistunud

Maa-ameti pakutavate tasuta ruumiandmete WMS-teenuste igakuine külastuste maht läheneb poolele miljonile ning keskmine kasutatav andmemaht on viimase kolme aastaga 615 gigabaidilt kasvanud 2127 gigabaidini kuus.

Maa-amet pakub huvilistele avalike ruumiandmete tasuta WMS-teenuseid » alates 2007. aastast. Näiteks saab WMS-teenuste abil vaadata ja pärida andmeid katastri- ja haldusüksuste ning kitsendusi põhjustavate objektide kohta; lisaks erinevaid kaardikihte, ortofotosid jne. WMS-teenused võimaldavad kaardipilte üle Interneti GIS-tarkvara kasutajale jagada nii, et kaardid avanevad programmis üksteise suhtes õiges asukohas.

Kellel aga GIS-tarkvara pole, saavad Maa-ameti geoportaali » kaardirakendustes ruumiandmetega tutvuda veebilehitseja vahendusel või kasutada Google Earth programmile » sobilikku geograafiliste koordinaatide toega "alus-geo" WMS-teenust.

Kõige populaarsemaks on osutunud WMS-teenus "alus", mis sisaldab peaaegu kõiki Maa-ameti andmeid: haldus- ning katastriüksusi ja kitsendusi põhjustavaid objekte, ortofotosid, põhikaarti, mullakaarti ning baaskaardi ja Corine maakatte kihte.

Populaarsuselt järgmine teenus on "kaart", mis sisaldab Eesti topograafia andmekogu andmeid, näiteks teid, vetevõrku, ehitisi, kohanimesid ja aadressiandmete infosüsteemist pärit hoonete numbreid.

Teenus nimetusega "fotokaart" sisaldab lisaks ortofotodele ka erinevaid kõrgusandmeid, näiteks taimkatte kõrgusmudelit.

2013. aasta aprillist on kasutuses WMS-teenus "pria", mis sisaldab katastriinfot, aluskaarte ning veekaitsevööndeid kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemist. Selle teenuse kasutuses toimus suur hüpe just 2015. aastal seoses ePria » kasutuselevõtuga.


Joonis 1. Populaarsemad WMS-teenused 2015. aastal.

Klassikalisel teel levitatavate ruumiandmete maht on kuus keskmiselt 300 Gb. Kui varasematel aastatel kasutati suviti WMS-teenuseid tagasihoidlikumalt, siis 2015. aasta juunis jõuti suuresti tänu pria-teenusele mitmekordse kasvuni, kui ühes kuus oli andmemaht enam kui 3000 gigabaiti.

Aastate lõikes on Google-sõbraliku WMS-teenuse alus-geo tipud suvel ja oktoobris. Suvist huvi saab seostada ehk puhkuseplaneerimisega, kuid suurt huvi oktoobrikuus on veel vaja täpsustada.

Kaart-teenuse kasutustipud on kevadel - märtsis ja aprillis ning sügiskuudel, kas oktoobris või novembris. Ehk seletab seda asjaolu, et tegemist on kuudega, kus on tavalisest enam tööpäevi.

Ka vähem populaarsemates teenustes, näiteks geoloogia, on märgata kasutuse tugevat sesoonsust - huvi geoloogia vastu on tugev enne ehitusperioodi algust veebruarist maini.


Joonis 2. WMS-teenuste andmemahud kuude lõikes (Gb).


Joonis 3. WMS-teenuste kasutus 2015. a kuude lõikes (pöördumised).


Näide põhikaardist WMS-teenuses, kus on ka 2,5-meetrise vahega samakõrgusjooned ning valik küngaste tippudesse ja lohkude põhja alles jäetud iseloomulikest kõrguspunktidest, mis on loodud aerolaserskaneerimise andmete alusel.

Lisainfo:
Lea Pauts, Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja asetäitja, Lea.Pauts@maaamet.ee

Kristjan Liiv, Maa-ameti geoinformaatika osakonna peaspetsialist, kaardirakendus@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020

Vabadussõja monumentide kaardistamisel oli elanike tagasiside oluline infoallikas

Maa-ameti Vabadussõja monumentide kaardile sai 138 monumenti, neist 8 lisandus elanike ja kohalike omavalitsuste tagasiside põhjal. Samuti täpsustas amet kohalikelt elanikelt saadud info põhjal monumentide asukoha koordinaate.

19.06.2020

Maa-amet pani Vabadussõja monumendid kaardile

Maa-amet lisas võidupüha eel kaardirakendusse Vabadussõja monumentide kaardikihi.