Sa oled siin

Maa-ameti kohapärimuse kaardile jõudis rohkem kui veerand tuhat pärimuspaika Matsalu ja Vilsandi rahvuspargist

Meeait
Meeait

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel jõudis Maa-ameti kohapärimuse kaardile rohkem kui veerand tuhat pärimuspaika Matsalu ja Vilsandi rahvuspargist

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühm on valmis saanud ligi kaks aastat kestnud mahuka koostööprojekti Keskkonnaameti ja Maa-ametiga.
Tegemist oli sisulise jätkuga varasemale projektile ning rahvusparkide mälumaastike ideele, mis sai alguse Soomaalt aastal 2006.
Selle tulemusel valminud infoküllane kohapärimuse kaardirakendus on olnud alates 2014. aastast avalikult kättesaadav Maa-ameti kaardiserveris.
Nüüd on Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi interaktiivset kaarti täiendatud uute andmetega ning rakendus on saanud mobiilsetes seadmetes kasutamise toe.

Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusele sai Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi kohapärimust ja tähelepanuväärseid maastikuobjekte kajastav kaart rikkamaks 260 uue maastikul lokaliseeritud pärimuspaiga võrra – varasemaga kokku on kohapunkte 640. Lisandus ka hulk paigasidusaid helisalvestusi, tekste, fotosid ja videoklippe. Üle 620 uue näite on valitud peamiselt viimastel aastatel kogutud teabe seast, mis on korrastatud ja liidetud Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudega.
Võimalusterohket rakendust on arendatud kasutajasõbralikumaks, tekstide, fotode ja video jälgimine on muutunud mugavamaks.
Pärimusobjektide kõrval on võimalik kuvada kaitsealuseid muistiseid, pärandkultuuriobjekte, kohanimesid, valida taustaks ajaloolisi kaarte jm.

Projekti juhi, Eesti Kirjandusmuuseumi teaduri Mari-Ann Remmeli sõnul on Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi kaardil esindatud suhtarvult väike, kuid sisu poolest kõnekas valik piirkonnas aegade vältel talletatud kohapärimusest. See tutvustab just läänerannikule omaseid loodusobjekte, asustusjälgi ja külamiljööd. Keskustest kaugel asuvatel ääremaadel on veel säilinud nii mõndagi omapärast, mis mujalt kadunud (ravikivid- ja puud, lautrikohad jne). Fotod peegeldavad kaitsealade lummavat loodust ja arhailist arhitektuuri, heli- ja videonäited annavad edasi kohaliku keelekasutuse ja jutustamistraditsiooni ehedust. Virtuaalne mälumaastik kutsub avastama päris maastikku. Avalik rakendus on abistavaks teejuhiks kõigile, keda huvitab kohapärimus kõige laiemas mõttes – selles saavad kokku legendid ja ajalugu, inimene ja keskkond. Looduses kohapeal viibides on võimalik oma asukohta kaardil näha ning seeläbi lihtsamalt leida enda läheduses olevaid pärimuspaiku. Kaardil kajastuvad ka Soomaa ja Karula rahvuspargi objektid, lisandumas on Lahemaa. Koostöös Maa-ametiga on plaanis rakendust laiendada üle Eesti, lisades sinna teiste piirkondade andmeid.

Uus rakendus on leitav aadressil https://xgis.maaamet.ee/kohaparimus »


Lisainfo:

Eesti Kirjandusmuuseum: Mari-Ann Remmel, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, mariann@folklore.ee, 56 568 436
Maa-amet: Sulev Õitspuu, geoinfosüsteemide büroo juhataja, sulev.oitspuu@maaamet.ee, 675 0867

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020

Maa-amet esindab Eestit rahvusvahelises ruumiandmeteenuste projektis

Maa-amet osaleb rahvusvahelises projektis “A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe,” mille eesmärk on luua tööriistad ja rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks.

26.05.2020

Eesti maheala suurenes 2019. aastal

Eesti maheala on suurenenud ja tõusnud on mahe mesilasperede arv, selgus Organic Estonia algatusel sündinud Mahealade kaardi andmete uuendamisel. Eesti mahealade suurendamise eesmärk on eristuda maailmas puhta loodusega riigina ning mahealade kaart on selle üheks faktiliseks tõestuseks.