Sa oled siin

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega.

Andmed on koostanud 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel töö "Põlevkivi altkaevandatud alade planšettide digitaliseerimine ja stabiilsushinnangu andmine (PDF)" raames. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas ka põlevkivi altkaevandatud alade andmete avalikustamist Maa-ameti maardlate kaardirakenduses.

Põlevkivi altkaevandatud alade andmed avanevad maardlate kaardirakenduse kaardiaknas, kui legendis lülitada sisse kiht "TTÜ stabiilsushinnangu töö alad". Valides Infopäringu tööriista ja klikkides kaardis kujutatud stabiilsushinnangu töö alal, avaneb kasutajale Objekti info vaade, kus kuvatakse ala püsivuse klass ja objekti päritolu osas on toodud viide TTÜ töö seletuskirja lingile.

 

Maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda ka turbaalade infoga, mida saab legendis sisse lülitada kihilt Turbaalad.

Kasutatav turbaala on ala, mis on keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 87 kantud kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja. Neile aladele saab taotleda kaevandamisluba turba kaevandamise aastamäära piires.

Korrastatav turbaala on ala, mis korrastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega projekti "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine" raames. Töid korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulevikus, kui tööd on lõppenud, kuvab maardlate kaardirakendus Korrastatud turbaala.

Maardlate kaardirakenduse kasutamisel on abiks kasutusjuhend (PDF).

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Ninase pank Saaremaal, kus paljanduvad Siluri ladestu Jaani kihistu Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed lubjakivid. Pank on Ninase kihistiku tüüpläbilõige (stratotüüp).
04.06.2020

Uued geoloogilised andmed Maa-ameti kaardirakendustes ja teenustes

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest X-GIS 2 versioonis kättesaadavad nii 1:50 000 geoloogiline baaskaart kui ka kogu Eestit katvad mõõtkavas 1:400 000 koostatud geoloogilised kaardid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart

03.06.2020

Põlevkivi kaevandamine vähenes mullu veerandi võrra

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2019. aastal kadusid arvestamata 12,1 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes varasema aastaga võrreldes 24%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.