Sa oled siin

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute statistika ja kontaktid

Foto: Maa-amet

Alates 2018. aasta jaanuarist avaldab Maa-amet maakorraldustööde tegevuslitsentsi (MA-k) omavate isikute ehk katastrimõõdistamist teostavate isikute produktiivsust iseloomustava statistika Maa-ameti geoportaalis.

Iga kuu alguses uuenev statistika kajastab kolme viimase aasta jooksul litsentsiomaniku moodustatud ja maakatastris registreeritud katastriüksuste arvu. Statistikat on võimalik filtreerida aastate ja maakondade kaupa, mis annab pildi Eesti katastrimõõdistamise turul tegutsevatest isikutest ja tehtud tööde asukohast. Koos statistikaga on moodulis avaldatud ka litsentsi omava isiku kontaktandmed.