Sa oled siin

Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise ekspertkomisjoni töö 2017. aastal

Foto: Maa-amet

Maa-ameti juures tegutseb maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjon, mille ülesandeks on teha Maa-ameti peadirektorile ettepanekuid maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmiseks, kehtivuse peatamiseks ja tühistamiseks. Komisjoni liikmeteks on nii Maa-ameti teenistujad kui ka Eesti Geodeetide Ühingu nimetatud liikmed.

 

2017. aastal menetles komisjon:

 • 6 uue tegevuslitsentsi väljastamise taotlust (sh katsetööde määramine, hindamine ja eksami korraldamine):
  • väljastati 2 uut tegevuslitsentsi;
  • 2 menetlust lõpetati litsentsi väljastamata, kuna katsetöid ei sooritatud nõuetekohaselt;
  • 2 menetlust jätkusid 2018. aastal.
 • 20 tegevuslitsentsi pikendamise taotlust:
  • pikendati 18 tegevuslitsentsi;
  • 2 juhul keelduti pikendamisest.
 • 17 tegevuslitsentsi tühistamisele suunatud taotlust:
  • 14 juhul litsents tühistati, sh 7 juhul isiku enda taotlusel;
  • 3 juhul ei alustatud tühistamise menetlust, kuna menetluse alustamiseks puudus alus (korduvad puudused).

 

Täpsemat infot pikendatud ja tühistatud litsentside kohta saab siit. (421.12 KB, PDF)

2018. aasta alguse seisuga kehtib 365 maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Teavet kehtivate litsentside kohta saab Maa-ameti geoportaalist:  http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Maakorraldustoode-tegevuslitsentsi-omavate-isikute-statistika-ja-kontaktid-p583.html


Lisainfo:
Tõnu Kägo, maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjoni esimees, 675 0845, Tonu.Kago@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

18.05.2018

Maa-amet uuendas katastriandmete otsingu teenust

Maa-ametil valmis maakatastri kiirpäringu uus tarkvara versioon. Uuendati nii otsingumootorit kui ka kasutajaliidese disaini.

02.04.2018

Maa-ameti aastaseminari ettekanded

19. märtsil 2018 korraldas Maa-amet aastaseminari „Sajand oma maa peremees“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastale.