Sa oled siin

Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise ekspertkomisjoni töö 2017. aastal

Foto: Maa-amet

Maa-ameti juures tegutseb maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjon, mille ülesandeks on teha Maa-ameti peadirektorile ettepanekuid maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmiseks, kehtivuse peatamiseks ja tühistamiseks. Komisjoni liikmeteks on nii Maa-ameti teenistujad kui ka Eesti Geodeetide Ühingu nimetatud liikmed.

 

2017. aastal menetles komisjon:

 • 6 uue tegevuslitsentsi väljastamise taotlust (sh katsetööde määramine, hindamine ja eksami korraldamine):
  • väljastati 2 uut tegevuslitsentsi;
  • 2 menetlust lõpetati litsentsi väljastamata, kuna katsetöid ei sooritatud nõuetekohaselt;
  • 2 menetlust jätkusid 2018. aastal.
 • 20 tegevuslitsentsi pikendamise taotlust:
  • pikendati 18 tegevuslitsentsi;
  • 2 juhul keelduti pikendamisest.
 • 17 tegevuslitsentsi tühistamisele suunatud taotlust:
  • 14 juhul litsents tühistati, sh 7 juhul isiku enda taotlusel;
  • 3 juhul ei alustatud tühistamise menetlust, kuna menetluse alustamiseks puudus alus (korduvad puudused).

 

Täpsemat infot pikendatud ja tühistatud litsentside kohta saab siit. (421.12 KB, PDF)

2018. aasta alguse seisuga kehtib 365 maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Teavet kehtivate litsentside kohta saab Maa-ameti geoportaalist:  http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Maakorraldustoode-tegevuslitsentsi-omavate-isikute-statistika-ja-kontaktid-p583.html


Lisainfo:
Tõnu Kägo, maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjoni esimees, 675 0845, Tonu.Kago@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

04.07.2018

Muutunud on maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotlemise tingimused

01.07.2018 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt saavad alates 01.07.2018 maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleda ainult füüsilised isikud, kes omavad Eesti Geodeetide Ühingu poolt väljastatud maakorraldaja kutset. Kõik enne 2018. aasta 1. juulit välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentsid kehtivad litsentsi kehtivusaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 2020. aasta 1. juulini.

01.07.2018

Eesti topograafia andmekogu andmed, katastripiirid ja kitsenduste mõjualad muutusid avaandmeteks

Alates 1. juulist 2018 on kõigile tasuta kättesaadavad katastripiiride, kitsenduste mõjualade ja Eesti topograafia andmekogu andmed. Seni olid andmed erasektorile tasulised ja nende kasutamine sellest tulenevalt piiratud.