Sa oled siin

Maareformi ja maatoimingud alates 1. jaanuarist 2018

Foto: Maa-amet

Maavalitsused lõpetasid möödunud aastaga tegevuse, mistõttu senised maavalitsuste ülesanded jaotusid ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste vahel. Maareformi ja maatoimingutega seotud ülesanded tulid üle Maa-ametile.

Ülesannete lisandumisega seoses toimusid muudatused ka Maa-ameti koosseisus ja struktuuris – Maa-ametis jätkab oma tööd 23 maavalitsuse töötajat ning maareformi osakonda loodi eramaade ja munitsipaalmaade bürood. Maa-ametis jagunevad üle antavad toimingud järgnevalt:

 

maareformi osakonna eramaade büroo (kontaktid)

  • maa erastamine
  • vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
  • ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmine

 

maareformi osakonna munitsipaalmaade büroo (kontaktid)

  • maa munitsipaalomandisse andmine

 

maareformi osakonna riigimaade büroo (kontaktid)

  • maa riigi omandisse jätmine

 

maatoimingute osakond (kontaktid)

  • reformimata riigimaa ajutine valitsemine

 

riigimaa haldamise osakond (kontaktid)

  • kasutusvaldusesse antud maa omandamine
  • liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

Veel uudiseid samal teemal

02.04.2018

Maareformi infopäevade ettekanded

20., 21. ja 23. märtsil 2018 korraldas Maa-amet kohalikele omavalitsustele maareformi infopäevad.
 

Käsitletavad teemad olid maa erastamine ja ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine, maade munitsipaalomandisse andmine, lubade taotlemine toiminguteks munitsipaalomandis oleva sotsiaalmaaga ja maade riigi omandisse jätmine.

02.04.2018

Maa-ameti aastaseminari ettekanded

19. märtsil 2018 korraldas Maa-amet aastaseminari „Sajand oma maa peremees“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastale.