Sa oled siin

Maareformi ja maatoimingud alates 1. jaanuarist 2018

Foto: Maa-amet

Maavalitsused lõpetasid möödunud aastaga tegevuse, mistõttu senised maavalitsuste ülesanded jaotusid ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste vahel. Maareformi ja maatoimingutega seotud ülesanded tulid üle Maa-ametile.

Ülesannete lisandumisega seoses toimusid muudatused ka Maa-ameti koosseisus ja struktuuris – Maa-ametis jätkab oma tööd 23 maavalitsuse töötajat ning maareformi osakonda loodi eramaade ja munitsipaalmaade bürood. Maa-ametis jagunevad üle antavad toimingud järgnevalt:

 

maareformi osakonna eramaade büroo (kontaktid)

  • maa erastamine
  • vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
  • ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmine

 

maareformi osakonna munitsipaalmaade büroo (kontaktid)

  • maa munitsipaalomandisse andmine

 

maareformi osakonna riigimaade büroo (kontaktid)

  • maa riigi omandisse jätmine

 

maatoimingute osakond (kontaktid)

  • reformimata riigimaa ajutine valitsemine

 

riigimaa haldamise osakond (kontaktid)

  • kasutusvaldusesse antud maa omandamine
  • liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

Veel uudiseid samal teemal

Seminar
01.04.2019

Maa-ameti aastaseminari saab järelvaadata

19. märtsil 2019 kogunesid 200 riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajat Tallinnas Nordic Hotel Forumis Maa-ameti aastaseminarile, mis kandis pealkirja „Avaandmed, avatud Maa-amet“. Teemade läbiv märksõna oli innovatsioon.

02.04.2018

Maareformi infopäevade ettekanded

20., 21. ja 23. märtsil 2018 korraldas Maa-amet kohalikele omavalitsustele maareformi infopäevad.
 

Käsitletavad teemad olid maa erastamine ja ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine, maade munitsipaalomandisse andmine, lubade taotlemine toiminguteks munitsipaalomandis oleva sotsiaalmaaga ja maade riigi omandisse jätmine.