Sa oled siin

Maareformi ja maatoimingud alates 1. jaanuarist 2018

Foto: Maa-amet

Maavalitsused lõpetasid möödunud aastaga tegevuse, mistõttu senised maavalitsuste ülesanded jaotusid ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste vahel. Maareformi ja maatoimingutega seotud ülesanded tulid üle Maa-ametile.

Ülesannete lisandumisega seoses toimusid muudatused ka Maa-ameti koosseisus ja struktuuris – Maa-ametis jätkab oma tööd 23 maavalitsuse töötajat ning maareformi osakonda loodi eramaade ja munitsipaalmaade bürood. Maa-ametis jagunevad üle antavad toimingud järgnevalt:

 

maareformi osakonna eramaade büroo (kontaktid)

  • maa erastamine
  • vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
  • ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmine

 

maareformi osakonna munitsipaalmaade büroo (kontaktid)

  • maa munitsipaalomandisse andmine

 

maareformi osakonna riigimaade büroo (kontaktid)

  • maa riigi omandisse jätmine

 

maatoimingute osakond (kontaktid)

  • reformimata riigimaa ajutine valitsemine

 

riigimaa haldamise osakond (kontaktid)

  • kasutusvaldusesse antud maa omandamine
  • liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes

Veel uudiseid samal teemal

Maareform, Reformimata maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks kasutamiseks andmine, põllumaa ajutine kasutamine
19.09.2017

Reformimata põllumaade kasutamine lõpeb käesoleval aastal

Reformimata maa põllumajanduslikul otstarbel ajutiseks kasutamiseks andmise lepingud kehtivad kuni 31.12.2017. See aga ei tähenda, et kasutuses olnud maa peaks tänavu harimata jääma, sest maakasutajatel on saagikoristusõigus.

Maa-amet kutsub praktikale
03.04.2017

Maa-amet kutsub praktikale

Maa-amet kutsub suveks PRAKTIKALE

bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi või hiljuti ülikooli lõpetanud bakalaureuse või magistrikraadiga huvilisi, kes soovivad saada ülevaate Maa-ameti tegevusest katastriarhiivi, ruumiandmete, maareformi või kinnisvara hindamise valdkonnas ning aidata meie spetsialiste tööülesannete täitmisel. Praktikakorralduse kohta Maa-ametis vaata ka meie kodulehel personaliinfost.