Sa oled siin

Ministeerium: ajaloolisi kohanimesid ei tohi meelevaldselt muuta

Haridus- ja Teadusministeerium: Ei Eesti Keele Instituut ega Maa-amet pole soovinud ega plaaninud ajaloolisi kohanimesid muutma hakata. Ilma kohaliku omavalitsuse ettepaneku ja kohaliku kogukonna nõusolekuta polegi seda võimalik teha. Haridus- ja Teadusministeerium toetab head praktikat, kus kohalikud nimed ja nende muutmine on kohaliku tasandi otsus.
  
HTM keeleosakonna juhataja Piret Kärtneri sõnul on hädavajalik, et inimeste arvamust võetaks kuulda. "Iga üksikjuhtumit tuleb käsitleda eraldi. Otsused, kui neid ka tehakse, peavad olema mõistlikud ja arvestama nii ajaloolist tausta, eesti keelt kui ka elanike tahet." 
  
Kohanimeseaduse eesmärk on ajalooliste kohanimede kaitsmine. 
 
Maa-amet: Kohanimemääraja ja muutja on kohalik omavalitsus, kes vastutab ka nime nõuetele vastavuse eest. Ajakirjanduses märgitud 30 000 kohanime puhul oligi valdavalt tegu nimedega, millest teavitati omavalitsusi, sest nendes nimedes vajasid korrastamist ennekõike tehnilist laadi õigekirjavead (suur- ja väiketäht, side- ja mõttekriips, võõrtähtede ja numbrite kasutus, kokku- ja lahku kirjutamine; täht- ja numberlisandite, võõrkeelsete nimede kasutamine jmt). Ka kuulub selle 30 000 nime hulka palju tehnilisi objekte, näiteks teede, mastide, alajaamade nimedega, mille kirjutamisel esineb samuti eespool toodud probleeme.

Veel uudiseid samal teemal

13.07.2020

Aadressiandmete süsteemi teenused tehakse kaasaegsemaks

Maa-amet sai Euroopa Liidu tõukefondidest aadressiandmete süsteemi (ADS) teenuste arendamiseks ligi pool miljonit eurot. Esmajärjekorras arendatakse rahva ja eluruumide loenduseks vajalikke teenuseid, samuti muudetakse olemasolevaid teenuseid töökindlamaks ning lisatakse neisse uusi andmeid. Arendus valmib hiljemalt 2022. aasta alguses.

07.04.2020

Maa-ameti teenustesse lisandusid sihtnumbrid ja huviobjektid

Maa-ameti teenustes on nüüd ametlikele aadressidele lisatud posti sihtnumber ja andmete olemasolu korral ka piirkonna (asumi, linnaosa) või huvipunkti nimi (nt hoone nimi, saare nimi).