Sa oled siin

Muutunud on maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotlemise tingimused

01.07.2018 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt saavad alates 01.07.2018 maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleda ainult füüsilised isikud, kes omavad Eesti Geodeetide Ühingu poolt väljastatud maakorraldaja kutset. Kõik enne 2018. aasta 1. juulit välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentsid kehtivad litsentsi kehtivusaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 2020. aasta 1. juulini. Ühtlasi lisandus maakatastriseadusesse punkt, mille kohaselt ei anta uut litsentsi juhul, kui isiku litsents on viimase kahe aasta jooksul tühistatud ebakvaliteetsete andmete korduva esitamise tõttu.

Muudatustest ja litsentsi taotlemisest täpsemalt ». Eelnõu seletuskirjaga on võimalik tutvuda siin: Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus 598 SE »

Lisainfo: Tõnu Kägo, maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjoni esimees, 675 0845, Tonu.Kago@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2019

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, uuendamisega võis muutuda maa maksustamishind ja sellega seoses ka maamaks. Loe edasi »