Sa oled siin

Põlevkivi kaevandamine vähenes mullu veerandi võrra

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2019. aastal kadusid arvestamata 12,1 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes varasema aastaga võrreldes 24%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.

2019. aasta 31. detsembri seisuga oli keskkonnaregistri maardlate nimistus » 936 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube oli 726. Lisaks põlevkivile kaevandati 2019. aastal koguseliselt kõige enam liiva ja kruusa (kokku 6,7 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku 3,1 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligi 0,8 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi, järve- ja meremuda.

Ehitusmaavarasid (liiva, kruusa, lubja- ja dolokivi) kaevandati koguseliselt viimaste aastate tavapärasel tasemel. Ka turvast võimaldasid 2019. aasta suve ilmaolud toota keskmiselt edukate aastate tasemel.

Maavarade koondbilanss võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. 2019. aasta bilansiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis »

Maardlate ja mäeeraldiste asukohtadega ning neist viimasel viiel aastal kaevandatud kogustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis maardlate kaardirakenduses ».

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee, tel 665 0670

Veel uudiseid samal teemal

05.10.2020

Maardlate nimistu täieneb uuringupunktide andmetega

Maa-amet võttis geoloogiliste uuringute andmepunktide info kogumiseks kasutusele veebivormi.

Ninase pank Saaremaal, kus paljanduvad Siluri ladestu Jaani kihistu Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed lubjakivid. Pank on Ninase kihistiku tüüpläbilõige (stratotüüp).
04.06.2020

Uued geoloogilised andmed Maa-ameti kaardirakendustes ja teenustes

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest X-GIS 2 versioonis kättesaadavad nii 1:50 000 geoloogiline baaskaart kui ka kogu Eestit katvad mõõtkavas 1:400 000 koostatud geoloogilised kaardid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart