Sa oled siin

Põlevkivi kaevandamise maht mullu vähenes

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2020. aastal kadusid arvestamata 9,2 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes 2019. aastaga võrreldes 24% ja 2018. aastaga võrreldes 42%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.

Lisaks põlevkivile kaevandati 2020. aastal koguseliselt kõige enam liiva ja kruusa (kokku 7,2 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku 3,1 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligi 0,7 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja järvemuda.

Ehitusmaavarasid (liiva, kruusa, lubja- ja dolokivi) kaevandati koguseliselt 7% rohkem kui 2019. aastal. Turvast võimaldasid 2020. aasta suve ilmaolud toota 14% vähem kui aasta varem.

Maavarade koondbilanss võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. 2020. aasta bilansiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis.

2020. aasta 31. detsembri seisuga oli keskkonnaregistri maardlate nimistus 945 maardlat. Kehtivaid keskkonnalube maavara kaevandamiseks oli 743.

Maardlate ja mäeeraldiste asukohtadega ning neist viimasel viiel aastal kaevandatud kogustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis maardlate kaardirakenduses.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee, tel 665 0670

 

Veel uudiseid samal teemal

01.06.2021

Uued kaardikihid ja andmed geoloogia kaardirakendustes

Maa-amet täiendas geoloogia valdkonna kaardirakendusi uue grupiga „Geoloogiafondi aruanded“.

16.11.2020

Huvilised on oodatud Maa-ameti geoloogia e-teenuseid tutvustavale veebiseminarile

Kõik maapõueinfo huvilised on oodatud reedel, 20. novembril kell 10.00–14.00 Maa-ameti geoloogia e-teenuseid tutvustavale veebiseminarile.

Vaata päevakava. (99.06 KB, PDF)