Sa oled siin

Poollooduslike koosluste rendisoovide esitamiseks loodi veebirakendus

RMK ja Maa-ameti koostöös valmis veebirakendus, mille kaudu saab esitada soove RMK halduses olevatel riigimaadel asuvate vabade poollooduslike koosluste rendilevõtmiseks. Rakendus asub aadressil www.maaamet.ee/rmk » ja baseerub Maa-ameti In-ADS » platvormil.

Uue veebirakenduse kaudu saab huviline igal hetkel infot vabade ja juba väljarenditud poollooduslike koosluste kohta ning samas esitada oma soovi ühe või mitme poollooduslikku kooslust sisaldava maatüki rendilevõtmise huvist.

RMK ja Maa-ameti koostöös väljatöötatud veebirakenduse eesmärk on lihtsustada maade kasutusse andmist ja seeläbi suurendada hooldatavate poollooduslike koosluste hulka RMK halduses olevatel riigimaadel.

"Tänase seisuga on RMK-l poollooduslike koosluste hooldamiseks lepinguid üle 300 juriidilise või füüsilise isikuga, kelle kasutusse on antud üle 21 000 ha riigimaid," selgitas hetkeolukorda RMK looduskaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnisson. "Looduskaitse arengukava kohaselt peame aastaks 2020 regulaarse hooldusega jõudma aga 45 000 hektarini, vastloodud rakendus on üks viis sellele eesmärgile lähemale jõuda," lisas Tõnisson.

Poollooduslike koosluste rendihuvi veebirakendusse saab huviline sisse logida ID-kaardiga aadressil www.maaamet.ee/rmk », samas asub ka rakenduse kasutusjuhend.

Rendihuvi sisestamisel edastatakse see läbi veebirakenduse RMK Looduskaitseosakonna spetsialistidele, kes kontrollivad esitatud informatsiooni ning poolloodusliku koosluse rendileandmise võimalikkust ja edastavad seejärel informatsiooni rendihuvi esitanud isikule.

Rendile antavate aladega saab ilma ID kaardiga audentimata tutvuda ka Maa-ameti geoportaalis "Riigimaa kasutus »" kaardirakenduse kaudu.

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. Eelmisel aastal külastati RMK kaitse- ja puhkealasid 2,2 miljonit korda, külastajate arv on aasta-aastalt tõusnud. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus.


Fragment RMK poollooduslike koosluste rendilevõtmise kaardirakendusest.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson, RMK looduskaitseosakonna juhataja, 5691 8728, kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood »

Lisainfo tehnilise lahenduse osas:
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, 675 0867, sulev.oitspuu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020

Maa-amet esindab Eestit rahvusvahelises ruumiandmeteenuste projektis

Maa-amet osaleb rahvusvahelises projektis “A Geospatially Enabled Ecosystem for Europe,” mille eesmärk on luua tööriistad ja rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks.

26.05.2020

Eesti maheala suurenes 2019. aastal

Eesti maheala on suurenenud ja tõusnud on mahe mesilasperede arv, selgus Organic Estonia algatusel sündinud Mahealade kaardi andmete uuendamisel. Eesti mahealade suurendamise eesmärk on eristuda maailmas puhta loodusega riigina ning mahealade kaart on selle üheks faktiliseks tõestuseks.