Sa oled siin

Satelliitidelt kogutud andmed on laialt kasutatavad ja võimaldavad arendada paremaid teenuseid

Copernicuse infopäevale koguneb ligi 200 kosmosevaldkonna eksperti, teadlast ja huvilist üle Euroopa.

Euroopa kosmosenädal jätkub täna Copernicuse infopäevaga, kus innustatakse eraettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone arendama avalikke teenuseid satelliitidelt kogutud andmete abil. Tallinnas ministeeriumide ühendhoones toimuvale infopäevale koguneb ligi kakssada osalejat eri riikidest.

„Täna toimuva Copernicuse infopäeva eesmärk on kasvatada huvi satelliitidelt kogutud andmete vastu ning pakkuda ideid ja mõtteainet, kuidas avalik ja erasektor saaksid panna Copernicuse programmi raames kogutud tohutu andmehulga inimesi ja riiki teenima,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Maa-amet omalt poolt panustab riikliku satelliidiandmete jaotuskeskuse ehk ESTHubi loomisega, mis lihtsustab Sentineli satelliidiandmetel põhinevate teenuste väljatöötamist. Hetkel on pooleli hankeprotsess, mille käigus soetatakse sobilik riistvara- ja tarkvaralahendus andmete alla laadimiseks, jaotamiseks, arhiveerimiseks ja töötlemiseks.“

Copernicus on Euroopa Liidu Maa kaugseire programm, mida juhib Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ja teiste partneritega. Copernicuse programmi raames on orbiidile viidud juba kuus Sentineli satelliiti ­– igal oma eesmärk. Nõnda on olemas pidev andmevoog maakasutuse, merenduse, metsanduse, atmosfääri, keskkonnakaitse, riigikaitse, tervishoiu aga ka majandusega seotud valdkondade kohta.

Copernicus aitab kaugseire abiga tuvastada näiteks põldudel toimuvaid tegevusi, kaardistada jääolusid, leida muutusi metsade pindalas ja kõrguses ning jälgida veekvaliteeti.

„Sentineli satelliitidelt saadavad andmed pole küll nii kõrge ruumilise lahutusvõimega kui näiteks ortofotod, kuid satelliitidelt saab andeid märksa sagedamini. Kui Maa-amet katab aastas umbes poole Eesti territooriumist 25-sentimeetrise lahutusvõimega ortofotoga, ja tiheasustusalad veelgi detailsemate piltidega, siis satelliidifotod katavad kogu Eesti iga kuu 10-meetrise ruumilise lahutusvõimega piltidega,“ selgitas Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist Ants Vain satelliidi- ja aeropiltide erinevust, tuues välja, et mõlemal on oma eelised ja üks täiendab teist.

Copernicuse programmi infopäeval tutvustatakse ka rahastusvõimalusi projektidele, mis on suunatud avalikule sektorile innovaatiliste lahenduste hankimiseks.

Copernicuse infopäeva korraldavad Maa-amet, Euroopa Komisjon ja tema partnerid ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Infopäev on osa Euroopa kosmosenädalast ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmist.

Kava: http://copernicus.eu/infosession-estonia
 

Lisainfo:

Ants Vain, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, Ants.Vain@maaamet.ee, 675 0847
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407                                                     

Veel uudiseid samal teemal

23.05.2018

Maa-amet uuendas reljeefikaarti

Maa-amet uuendas geoportaalis kogu Eestit katvat reljeefikaarti, mis on uue aerolaserskanneriga lennatud aladel senisest täpsem.

Uuendatud reljeefikaarti saab vaadata kõikides X-GIS kaardirakendustes ja Maa-ameti WMS-aluskaarditeenustes.

06.04.2018

Eesti geoportaalis on kättesaadavad kihid taimkatte kõrguse muutustega

Alates 2008. aastast on maa-amet teinud regulaarseid mõõdistuslende ortofotode ja kõrgusandmete kogumiseks. Peaaegu kümne aasta jooksul on kogu Eestimaa mõõdistatud kolm korda, mis loob hea alusmaterjali muutuste tuvastamiseks. Üheks selliseks näiteks on inim- ja loodustekkeliste muutuste leidmine taimkatte kõrguses.