Sa oled siin

Täna algaval rahvusvahelisel konverentsil on luubi all Euroopa maakatastrite uued arengud

13.-15. novembril toimub rahvusvaheline maakatastri konverents Nordic Hotel Forumis

Tänasest kolmapäevani, 13.–15. novembrini toimub Tallinnas Euroopa Liidu Katastrite Püsikomitee konverents, kus kohtuvad katastriorganisatsioonide esindajad üle Euroopa, et jagada maakatastri arendamise värskemaid edulugusid ja paremaid praktikaid.

Eesti võõrustab regulaarselt toimuvat Euroopa Liidu Katastrite Püsikomitee konverentsi esimest korda. Konverentsile kogunevad Euroopa riikide maakatastritega seotud organisatsioonide eksperdid, et jagada kogemusi teemadel, kuidas kasutada uusi tehnoloogilisi võimalusi nii, et maaomandi mõistmine oleks üheselt ja selgelt arusaadav. Sellega luuakse ühtlasi alus paindlikuks maakorralduseks, mis lähtub kiiresti muutuva ühiskonna reaalsetest vajadustest.

„Maa-amet on Euroopa kolleegide seas hästi tuntud oma e-lahenduste poolest. Konverentsi alustame ettekannetega, mis tutvustavad Eestit e-riigina ja mis võiks meie Euroopa kolleege inspireerida. Räägime näiteks e-residentsusest, andmesaatkonnast ja e-katastrist,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.  „Peaettekandes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Janek Rozov tutvustab andmete vaba liikumist, mida nimetatakse ka Euroopa viiendaks vabaduseks. Kinnisvara valdkonnas võiks see tähendada, et kui inimesel on varad mitmes riigis, saab ta päringuid teha ühest keskkonnast ja ei pea mitme riigi süsteemidest oma vara kohta teavet otsima. See hoiaks kokku inimeste aega ja lihtsustaks asjaajamist,“ lisas Tiits.

 

Teiste seas esinevad konverentsil ettekandega Rootsi kolleeg Magdalena Andersson, kes räägib plokiahela tehnoloogiast ja selle kasutamise võimalusest. Aktuaalne on Soome kolleegi Pauliina Kringsholmi katastrite tulevikku, aastasse 2035 vaatav ettekanne. Ettekandega osaleb ka Šveitsi kolleeg Daniel Steudler, kes on autoriteetne valdkonna eestkõneleja mitte ainult Euroopas, vaid ka kaugemal.

Eesti jälgib konverentsil huviga arenguid plokiahela tehnoloogia, 3D-katastri valdkonnas ning uusi trende maakorralduse ja projekteerimise valdkondade ühendamisel.

 „Kataster on koht, kus hoitakse andmed kinnisasja piiri ja ruumilise ulatuse kohta. Seega katastrist rääkides on kõige tähtsam, et infosüsteemide edasine arendamine tooks kokkuvõttes kasu ennekõike maaomanikele ja andmekasutajatele. Seetõttu ongi meie laiem eesmärk läbi katastri kvaliteedi parandamise muuta süsteem efektiivsemaks ning maaomanikke ja riiki vähem koormavaks,“ selgitas Maa-ameti katastri kvaliteedi osakonna juhataja Tõnu Kägo.

Euroopa Liidu Katastrite Püsikomitee konverents on regulaarselt toimuv üritus, mida Eesti võõrustab esimest korda, seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega. Euroopa Liidu Katastrite Püsikomitee (PCC) koondab endas katastri- ja kinnistusameteid ning kaardistusorganisatsioone. Koos Eestiga osaleb konverentsil 22 Euroopa riiki. Konverentsi korraldab Maa-amet koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

Konverentsi teave: https://www.maaamet.ee/pcc2017/

Lisainfo:
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407     

 

Veel uudiseid samal teemal

04.07.2018

Muutunud on maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotlemise tingimused

01.07.2018 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt saavad alates 01.07.2018 maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleda ainult füüsilised isikud, kes omavad Eesti Geodeetide Ühingu poolt väljastatud maakorraldaja kutset. Kõik enne 2018. aasta 1. juulit välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentsid kehtivad litsentsi kehtivusaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 2020. aasta 1. juulini.

01.07.2018

Eesti topograafia andmekogu andmed, katastripiirid ja kitsenduste mõjualad muutusid avaandmeteks

Alates 1. juulist 2018 on kõigile tasuta kättesaadavad katastripiiride, kitsenduste mõjualade ja Eesti topograafia andmekogu andmed. Seni olid andmed erasektorile tasulised ja nende kasutamine sellest tulenevalt piiratud.