Sa oled siin

Tööpakkumine: geoloogia osakonna MAARDLATE VANEMSPETSIALIST (asenduskoht)

Maa-amet võtab geoloogia osakonda tähtajaliselt teenistusse MAARDLATE VANEMSPETSIALISTI (asenduskoht).

Maardlate vanemspetsialisti ülesandeks on keskkonnaregistri maardlate nimistu andmete töötlemine ja maavarade kaitse alaste pöördumiste menetlemine. Teenistuskoht asub Tallinnas või Tartus ning täidetakse ajutiselt äraoleva teenistuja asendamiseks. Vt ametijuhend (204.96 KB, PDF).

Nõuded:

  • Maateaduslik kõrgharidus;
  • Head teadmised Eesti geoloogiast;
  • Hea arvutikasutusoskus, kaardiprogrammide kasutamise kogemus;
  • Ruumiline ja numbriline vaimne võimekus;
  • Eesti keele oskus kõrgtasemel, väga hea väljendusoskus;
  • Täpsus, vastutustundlikkus, süsteemsus.

Kasuks tuleb:

  • Geoloogia või geoinformaatika alane töökogemus;
  • Head teadmised maapõuealastest ja avaliku haldusega seotud õigusaktidest.

Pakume:

  • Huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas;
  • Koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi.

Kandideerimiseks palume hiljemalt  21. detsembriks 2017 saata avaldus ning CV e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info aadressil personal@maaamet.ee ja geoloogia osakonna tegevusvaldkondade kohta Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee.