Sa oled siin

Tööpakkumine: katastri registriosakonna NÕUNIK

Otsime katastri registriosakonda

NÕUNIKUT

Nõuniku ametikoha eesmärk on  kaldakinnisasja õigusliku regulatsiooni väljatöötamine, osakonna ja teiste struktuuriüksuste nõustamine kaldakinnisasjade küsimustes,   katastripidamisega seotud haldusmenetluste toimingute tegemine, osakonna nõustamine haldusmenetluse küsimustes, millega tagatakse Maa-ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete (katastrikannete  ja  maakorraldustoimingute tegemine) kvaliteetne ja efektiivne täitmine. Vt ametijuhend (212.64 KB, PDF).

Töökoht asub Tartus või Tallinnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Teise astme kõrgharidus (õigusteaduse, halduse, maakorralduse, kinnisvara erialal) või esimese astme kõrgharidus (õigusteaduse, halduse, maakorralduse, kinnisvara erialal)  ja vähemalt kaheaastane töökogemus antud erialadel;
 • teadmised asjaõiguse, haldusmenetluse, tsiviilõiguse põhimõtete kohta, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse,  avaliku halduse alase seadusandluse, sh avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse tundmine;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus A1 tasemel;
 • väga hea arvutikasutusoskus, sh MS Office ja kaardirakenduste kasutamise oskus;
 • väga hea meeskonnatöö- ja ajaplaneerimise oskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:

 • Kogemus õigusalase nõustamise, maakorralduse, katastripidamise või haldusmenetluse alal.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses töökeskkonnas;
 • koolitus-ja enesetäiendamise võimalusi;
 • töökat ja sõbralikku kollektiivi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV koos palgasoovi ning viitega taotletavale ametikohale hiljemalt 6. jaanuariks 2019 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info katastri registriosakonna juhatajalt Mirja Luigelt e-posti aadressilt mirja.luik@maaamet.ee.