Sa oled siin

Tööpakkumine: maareformi peaspetsialistid

maareform
maareform

Maa-amet võtab maareformi osakonda tähtajaliselt teenistusse

MAAREFORMI PEASPETSIALISTID (6 teenistuskohta)

Peaspetsialisti põhiülesanneteks on kohalike omavalitsuste ja teiste maareformi läbiviijate ning kodanike nõustamine maareformi läbiviimisel, maareformi küsimustes esitatavate selgitustaotluste ja järelepärimiste vastuse projektide koostamine, maareformi alaste haldusaktide eelnõude koostamine. Töölepingud sõlmitakse tähtajaliselt kuni teenistuskoha ülesannete täitmiseni. Vt ametijuhend (209.03 KB, PDF).

Teenistuskoht asub eelistatult Tartus või Tallinnas, võimalusel ka muus maakonnakeskuses.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või õigusalane
 • töökogemus maareformi teostamisel maavalitsuses või kohalikus omavalitsuses vähemalt 5 aastat
 • maareformiga seotud seadusandluse, haldusmenetluse seaduse ja teiste tööks vajalike õigusaktide väga hea tundmine
 • hea arvutikasutusoskus
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, eesti keele oskus kõrgtasemel
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis- ja ajaplaneerimisoskus, algatus- ja otsustusvõime, täpsus, vastutustundlikkus
 • B-kategooria juhtimisõigus

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • isikliku auto ametisõitudeks kasutamise võimalus
 • inglise ja vene keele oskus
 • varasem töökogemus Maa-ameti kaardirakendustega

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd kaasaegses töökeskkonnas
 • koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi

Kandideerimiseks palume saata avaldus koos palgasooviga ning CV  hiljemalt 25. aprilliks 2017 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info aadressil personal@maaamet.ee ja osakonna juhatajalt Maire Salult aadressil maire.salu@maaamet.ee ning Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee.