Sa oled siin

Tööpakkumine: maatoimingute osakonna menetluste peaspetsialist

Maa-amet võtab maatoimingute osakonda teenistusse

MENETLUSTE PEASPETSIALISTI

Peaspetsialisti ülesandeks on:

 • Maa-ameti haldamisel olevate riigimaade piiratud asjaõigusega koormamise taotluste lahendamine, vajadusel paikvaatluse teostamine.
 • menetlustoimingute kohta peetavate andmebaaside täitmine sh kannete ja toimingute tegemine riigi kinnisvararegistris.
 • kirjalike vastuste, pöördumiste, päringute ja teavituskirjade koostamine. (vt ametijuhend (22.18 KB, DOCX))

Teenistuskoht asub Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • esimese astme kinnisvara-, maakorralduse- või keskkonnaalane kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus või teise astme kõrgharidus
 • valmisolek teostada vajadusel paikvaatlusi ja pidada läbirääkimisi kinnistu omanikega.
 • väga hea arvutikasutusoskus, sh kaardirakenduste ja graafikaprogrammide kasutamise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus A2 tasemel
 • head asjaõigusseaduse, planeerimisseaduse, looduskaitseseaduse riigivaraseaduse, ehitusseadustiku ja kinnisvaraga ning avaliku haldusega seotud teadmised
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamis- ning ajaplaneerimisoskus, võime iseseisvalt tööd korraldada
 • hea õppimisvõime, korrektsus ja vastutustundlikkus
 • B kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • maakorraldusalane välitöö kogemus
 • teadmised avaliku sektori toimimise põhimõtetest

Pakume huvitavat, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd kaasaegses töökeskkonnas.

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV hiljemalt 18. juuniks 2017 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info Maa-ameti veebilehel, osakonna juhatajalt Mai Linnult e-posti aadressil mai.lind@maaamet.ee või personalitöötajatelt aadressil personal@maaamet.ee.