Sa oled siin

Tööpakkumine: õigusosakonna jurist

Maa-amet võtab tööle õigusosakonna

JURISTI

Juristi põhiülesanneteks on nõustada asutuse struktuuriüksusi õigusalastes küsimustes, lahendada asutusele saadetud pöördumisi, koostada lepinguid ning vajadusel esindada asutust kohtus ja osaleda õigusloomes. Vt ametijuhend kodulehel (279.58 KB, PDF).

Töökoht asub Tallinnas või Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Teise astme kõrgharidus õigusteaduses või esimese astme kõrgharidus õigusteaduses ja vähemalt kaheaastane erialane töökogemus juristina;
 • laialdased õigusalased teadmised, sh väga head teadmised asjaõigusest ja haldusõigusest;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea meeskonnatöö- ja ajaplaneerimise oskus ning otsustus- ja vastutusvõime;
 • kasuks tuleb maaõiguse tundmine ja õigusloomealane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses töökeskkonnas, sh võimalust osaleda õigusloomes;
 • koolitus-ja enesetäiendamise võimalusi;
 • töökat ja sõbralikku kollektiivi;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervisespordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV koos palgasoovi ning viitega taotletavale ametikohale hiljemalt 22. aprilliks 2018 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.

Täiendav info õigusosakonna juhatajalt Mari-Liis Tammelt e-posti aadressilt mari-liis.tamme@maaamet.ee.