Sa oled siin

Tööpakkumine: riigimaa haldamise osakonna PEASPETSIALIST (asenduskoht)

Otsime oma meeskonda riigimaa haldamise osakonda

RIIGIMAADE MENETLUSTEKS ETTEVALMISTAMISE PEASPETSIALISTI (asenduskoht)

Peaspetsialisti ülesandeks on:

 • riigi maareservi analüüsimine ja valitsemise eesmärgi määramise ettevalmistamine.
 • maaüksuste ettevalmistamine rendi enampakkumiseks, haldusaktide eelnõude ja enampakkumisteadete koostamine, enampakkumiste läbiviimine, lepingute ettevalmistamine.
 • osakonna tööülesannete täitmisel kirjalike pöördumiste, päringute, vastuste ja teavituskirjade  koostamine.

Peaspetsialist võetakse teenistusse lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendajana tähtajaga kuni ametniku naasmiseni. Vt ametijuhend (1.1 MB, PDF).

Peaspetsialisti teenistuskoht asub Maa-ameti ruumides Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kinnisvara-, maakorralduse-, keskkonna- või õigusalane kõrgharidus;
 • erialase kõrghariduse puudumisel töökogemus vähemalt kolm aastat kinnisvara-, maakorralduse-, keskkonna- või õigusalal;
 • väga hea arvutikasutusoskus, sh kaardirakenduste ja graafikaprogrammide kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja vene keele oskus algtasemel (A1 või A2), kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • asjaõigusseaduse, planeerimisseaduse, looduskaitseseaduse, maakorraldusseaduse, riigivaraseaduse, ehitusseadustiku, võlaõigusseaduse,  isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku halduse alase seadusandluse tundmine;
 • orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemis-, enesekehtestamis- ja ajaplaneerimise oskus, võime iseseisvalt tööd korraldada;
 • algatusvõime, vastutustundlikkus, täpsus, orienteeritus meeskonnatööle, väga hea suhtlemise, enesekehtestamise ja ajaplaneerimise oskus.

Kasuks tulevad teadmised avaliku sektori toimimise põhimõtetest.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd pidevalt arenevas töökeskkonnas;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;
 • haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.

Täiendav info Maa-ameti veebilehel, osakonna juhatajalt Tiina Voorolt e-posti aadressil Tiina.Vooro@maaamet.ee või personalitöötajatelt aadressil personal@maaamet.ee.
 
Kandideerimiseks palume saata avaldus koos palgasooviga ja CV hiljemalt 15. oktoobriks 2018 e-posti aadressil personal@maaamet.ee.