Sa oled siin

Uued geoloogilised andmed Maa-ameti kaardirakendustes ja teenustes

Ninase pank Saaremaal, kus paljanduvad Siluri ladestu Jaani kihistu Ninase kihistiku biohermsed ja jämedetriitsed lubjakivid. Pank on Ninase kihistiku tüüpläbilõige (stratotüüp).

Maa-ameti geoportaalis on nüüdsest X-GIS 2 versioonis kättesaadavad nii 1:50 000 geoloogiline baaskaart kui ka kogu Eestit katvad mõõtkavas 1:400 000 koostatud geoloogilised kaardid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart

Maa-amet lisas 2020. aastal kaardirakendusse Eesti Geoloogiateenistuse poolt koostatud Rapla ja Järvakandi lehe hüdrogeoloogia ning põhjavee kaitstuse kaardid. Lääne-Eestisse lisandus kameraal- ja välitööde tulemusel sadu uusi andmepunkte. Kuni 2017. aastani oli kaardistajaks OÜ Eesti Geoloogiakeskus (likvideeritud), kaardistamist jätkab 2018. aastal loodud Eesti Geoloogiateenistus.

Eestis kaardistatakse aluspõhja geoloogilist ehitust, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, geomorfoloogiat, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, maavarasid, geofüüsikat. Väga mitmekesise kasutusega on geoloogilise baaskaardi andmepunktid (puuraugud, puurkaevud, paljandid, vaatluspunktid) koos kirjeldustega. Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Uue funktsionaalsusena võimaldab X-GIS 2 kaardirakendusest alla laadida kihtide tabel- ja vektorandmeid, lisada ja võrrelda kihte jms. Tegevuste juures on abiks kasutusjuhend (PDF).

Kaardirakenduse vektorandmestik on avaandmetena allalaetav ühtse andmebaasina.

Geoloogilisel baaskaardil kujutatud nähtustest annavad ülevaate maapõue stratigraafiliste üksuste (PDF) ja geoloogilise baaskaardi nähtuste (PDF) loetelud ning levitusandmebaasi kirjeldus (PDF).

GIS tarkvarade kasutajad saavad geoloogilise baaskaardi andmetega tutvumiseks kasutada WMS ja WFS (PDF) teenuseid.

1:50 000 geoloogiline baaskaart, põhjavee kaitstuse teemakaart (kaardirakenduse väljavõte Järvakandi kaardilehe loodenurgast).

1:50 000 geoloogiline baaskaart, põhjavee kaitstuse teemakaart (kaardirakenduse väljavõte Järvakandi kaardilehe loodenurgast).

Geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000

Maa-amet avalikustas X-GIS 2 kaardirakenduse versioonis viis üleriigilist geoloogilist kaarti: pinnakate, aluspõhi, aluskord, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstus. Kaardid koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus aastatel 1997-2006. Kaardirakenduse kihtidest ja võimalustest annab ülevaate kasutusjuhend (PDF). Kogu andmestik on avaandmetena vektorkujul allalaetav.

Kaartide kasutajatele soovitame alati lähtuda värskemast ja detailsemast informatsioonist – geoloogilisest baaskaardist mõõtkavas 1:50 000. Kui see ei kata huvipakkuvat piirkonda või läheb tarvis ülevaadet kogu Eesti kohta, on abiks 1:400 000 geoloogilised kaardid.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, 665 0670, reet.roosalu@maaamet.ee

 

Veel uudiseid samal teemal

05.10.2020

Maardlate nimistu täieneb uuringupunktide andmetega

Maa-amet võttis geoloogiliste uuringute andmepunktide info kogumiseks kasutusele veebivormi.

03.06.2020

Põlevkivi kaevandamine vähenes mullu veerandi võrra

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2019. aastal kadusid arvestamata 12,1 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes varasema aastaga võrreldes 24%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.