Sa oled siin

Uued kaardikihid ja andmed geoloogia kaardirakendustes

Hiiumaa põhjavee kaitstuse teemakaart aluskorra puuraukudega

Maa-amet täiendas geoloogia valdkonna kaardirakendusi uue grupiga „Geoloogiafondi aruanded“.

Eesti Geoloogiateenistus säilitab geoloogiafondis geoloogiliste uuringute aruandeid ja võimaldab nendega avalikult tutvuda. Geoloogiafondi avalikust WFS-teenusest pärit aruannete asukohti saab X-GIS 2 kaardiserveris 1:50 000 geoloogilise baaskaardi, 1:400 000 geoloogiliste kaartide ning ehitusgeoloogia rakendustes kaardiaknasse lisada, avades külgpaneelis grupi „Geoloogiafondi aruanded“.

Aruannete alad kuvatakse suuruse järgi neljal eraldi vaadeldaval kihil. Aruande ala värv osundab aruande teemale. Näiteks sinine toon iseloomustab hüdrogeoloogiliste töödega seonduvaid piirkondi. Kõik kihid on varustatud infopäringu võimalusega, mille kaudu saab edasi liikuda aruande detailvaatele Eesti Geoloogiateenistuse geoloogiafondi veebirakenduses ja tutvuda aruande failidega.

Geoloogiafondi aruannete kihtidega täiendatakse edaspidi ka maardlate rakendust. Juba praegu saab kasutaja neid (ja kõiki teisi X-GIS 2 kihte) tuua kaardiaknasse külgpaneeli „Lisa kiht“ nupu abil. Samal moel on võimalik igasse X-GIS 2 kaardivaatesse sisse tuua näiteks ehitusgeoloogiliste uuringute kiht (vaata ka videot, alates 20:00).

1:50 000 geoloogilise baaskaardi rakenduse maavarade gruppi lisati mäeeraldised ja maardlad

Mäeeraldiste ja maardlate kihid olid juba eelnevalt saadaval maardlate rakenduses, nendega tulid 1:50 000 geoloogilise baaskaardi rakendusse kaasa samad funktsioonid (sh infopäring, otsing ja eksport).

Maa-ameti geoportaalis saab tutvuda Hiiumaa geoloogiliste kaartidega

Eesti Geoloogiateenistuse viimaste aastate Hiiumaa digitaalse geoloogilise kaardistamise tulemusel lisandus uut teavet 1:50 000 geoloogilise baaskaardi rakenduse kümnetele kihtidele.

Geoloogiline baaskaart kirjeldab aluspõhja geoloogilist ehitust, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, geomorfoloogiat, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, maavarasid, geofüüsikat. Väga oluline roll on andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) kirjeldustel. Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Geoloogiliste ruumiandmete alla laadimiseks on Maa-ametil erinevad kanalid: a) otselingid (kogu Eesti, ühes failipakis võib sisalduda palju kihte), b) WFS allalaadimisteenused (kasutaja poolt määratud ulatuses eraldi kihtidena), c) X-GIS 2 rakendused (kaardivaate ulatuses eraldi kihtidena).

Maa-amet peab ühtviisi oluliseks nii uute andmete avalikustamist kui teenuste kasutajamugavuse järjepidevat parendamist.  

Lisainfo
Ivo Sibul, Maa-ameti geoloogia osakonna nõunik, 665 0775, ivo.sibul@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

28.05.2021

Põlevkivi kaevandamise maht mullu vähenes

Maa-ameti andmetel kaevandati Eestis 2020. aastal kadusid arvestamata 9,2 miljonit tonni põlevkivi, kaevandatud kogus vähenes 2019. aastaga võrreldes 24% ja 2018. aastaga võrreldes 42%. Põlevkivi oli jätkuvalt Eesti enimkaevandatud maavara.

16.11.2020

Huvilised on oodatud Maa-ameti geoloogia e-teenuseid tutvustavale veebiseminarile

Kõik maapõueinfo huvilised on oodatud reedel, 20. novembril kell 10.00–14.00 Maa-ameti geoloogia e-teenuseid tutvustavale veebiseminarile.

Vaata päevakava. (99.06 KB, PDF)