Sa oled siin

Valminud on otsinguliides, mis hõlbustab planeeringute leidmist

Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendus  on sisestatud koordineeritud kaardipiltidena kõik maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute joonised, mis on olnud maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja konsultantide avalikelt kodulehtedelt allalaetavana leitavad. Soovitud planeeringu kiiremaks leidmiseks ja selle X-GISi kaardirakenduses kuvamiseks on valminud lihtne otsinguliides: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Planeeringute-otsing-p450.html

Planeeringuid saab otsida ka otse X-GISi planeeringute rakendusest, kust leiab põhiinfot planeeringute kohta, viiteid algallikale ja tingmärkidele: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA15A&user_id=at

Maa-amet tegi planeeringute kaardirakenduse kõigile huvilistele kättesaadavaks selle aasta alguses. Kaardirakendusse on koondatud üld-, maakonna- ja teemaplaneeringu kaardimaterjal, kokku 436 planeeringu põhijoonist, 446 asulate väljavõtet; lisaks temaatilisi jooniseid nagu looduskeskkond (46), piirangud ja kitsendused (51) ning tehnovõrgud (42). Andmebaas täieneb pidevalt.

Planeeringute kaardirakendus võimaldab maaomanikel, arendajatel, planeerijatel, omavalitsuste töötajatel jt saada ülevaate nii kohalikest kui ka üle-eestilistest planeeringutest. Maa-amet osaleb planeeringumenetlustes riigi ehk suurima maaomaniku huvide esindajana, menetledes umbes 400 planeeringut aastas.

Lisainfo:
Eduard Pukkonen
Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, 675 0864, Eduard.Pukkonen@maaamet.ee

Pildil näide teemaplaneeringu otsingust otsisõnaga "maantee".

Veel uudiseid samal teemal

19.07.2019

Katkestused Maa-ameti teenustes 20.07.2019

Seoses hooldustöödega võib laupäeval, 20.07.2019, ajavahemikul kell 22.00 kuni 00.00 esineda lühiajalisi tõrkeid Maa-ameti teenustes, ka X-tee teenustes.

Seminar
01.04.2019

Maa-ameti aastaseminari saab järelvaadata

19. märtsil 2019 kogunesid 200 riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajat Tallinnas Nordic Hotel Forumis Maa-ameti aastaseminarile, mis kandis pealkirja „Avaandmed, avatud Maa-amet“. Teemade läbiv märksõna oli innovatsioon.