Sa oled siin

Valmis 2021. aasta Eesti põhikaart

Fragment: Eesti põhikaart 1:10 000 (2021), reljeefvarjutusega variant.

Maa-ametil valmis 2021. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav geoportaali kaardirakenduses, kasutatav WMS teenuse kaudu ning alla laetav failidena.

Eesti põhikaart 1:10 000 on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:5 000 - 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev suuremõõtkavaline digitaalne topograafiline kaart.

Põhikaardi aluseks olevad ruumiandmed pärinevad Eesti topograafia andmekogust (ETAK) ning kohanimed riiklikust kohanimeregistrist. Maa-amet uuendab iga päev kaardiandmeid (hooned, veekogud, kõlvikud, teed jne), kuid iga aasta lõpus teeme andmetest väljavõtte (seekord on väljavõtte aeg 12.12.2020) ning tekitame traditsioone järgides terve Eesti ulatuses uue aastakäigu põhikaardi.

Tänavusel põhikaardil on tervikuna uuendatud reljeef (samakõrgusjooned ja iseloomulikud kõrguspunktid, reljeefvarjutusega põhikaardil ka reljeefvarjutus) 2017.-2020. aasta kevadiste aerolaserskaneerimise andmete alusel. Täiesti uute kihtidena oleme merealadele loonud samasügavusjooned ja sügavuspunktid Transpordiameti (endise Veeteede Ameti) kogutud sügavuspunktide andmete alusel.

Kui põhikaart muutub üks kord aastas, siis päevase kuni nädalase intervalliga jõuavad kaardiandmete muudatused aluskaartidele "Hübriidkaart" ja "Kaart".

Lisainfo: Tanel Hurt, Maa-ameti ruumiandmeteenuste büroo juhataja, tanel.hurt@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

22.04.2021

Viis kuuendikku Eestimaast on paberkaardina välja antud

Maa-ametil valmis Eesti põhikaardi 1:20 000 kaksteist uut kaardilehte, tänavu lisandusid Virtsu, Venevere, Peetri, Päinurme, Lahavere, Torma, Voore, Kolga-Jaani, Utsali, Meleski, Kureküla ja Vehendi.

29.06.2020

Vabadussõja monumentide kaardistamisel oli elanike tagasiside oluline infoallikas

Maa-ameti Vabadussõja monumentide kaardile sai 138 monumenti, neist 8 lisandus elanike ja kohalike omavalitsuste tagasiside põhjal. Samuti täpsustas amet kohalikelt elanikelt saadud info põhjal monumentide asukoha koordinaate.