Uudised

02.04.2018

Maareformi infopäevade ettekanded

20., 21. ja 23. märtsil 2018 korraldas Maa-amet kohalikele omavalitsustele maareformi infopäevad. Käsitletavad teemad olid maa erastamine ja ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine, maade munitsipaalomandisse andmine, lubade taotlemine toiminguteks munitsipaalomandis oleva sotsiaalmaaga...
02.04.2018

Maa-ameti aastaseminari ettekanded

19. märtsil 2018 korraldas Maa-amet aastaseminari „Sajand oma maa peremees“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastale ja suunatud riigiasutustele. Aastaseminaril olid luubi alla maa ja ruumiandmetega seotud teemad – eeskätt keskenduti uutele arengutele...
28.03.2018

Tööpakkumine: riigimaade haldamise osakonna menetlusteks ettevalmistamise 2 PEASPETSIALISTI (asenduskohad)

Maa-amet võtab tööle riigimaade haldamise osakonna menetlusteks ettevalmistamise 2 PEASPETSIALISTI (asenduskohad) Peaspetsialistide põhiülesanneteks on riigi maareservi analüüsimine ja valitsemise eesmärgi määramise ettevalmistamine; maaüksuste ettevalmistamine võõrandamise enampakkumiseks,...
28.03.2018

Tööpakkumine: riigimaade haldamise osakonna paikvaatluste ja hoolduste PEASPETSIALISTID (1 asenduskoht Tallinn, 1 põhikoht Tartu)

Maa-amet võtab tööle riigimaade haldamise osakonna paikvaatluste ja hoolduste PEASPETSIALISTID (1 asenduskoht Tallinn, 1 põhikoht Tartu) Peaspetsialisti põhiülesanneteks on riigimaade paikvaatluste teostamine, info analüüsimine, objektide asendiplaani koostamine; riigimaade kasutamisega (sh...
27.03.2018

18.04.2018 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas

Vaata enampakkumisel müüdavaid objekte ja tutvu enampakkumise tingimustega
26.03.2018

Tööpakkumine: ruumiandmete osakonna PEASPETSIALIST

Maa-amet võtab tööle ruumiandmete osakonna PEASPETSIALISTI Ruumiandmete osakonna peaspetsialisti põhiülesanneteks on andmete uuendamine Eesti topograafia andmekogus stereokaardistuse, ortofotokaardistuse, välitöö või kogutud andmete töötlemise teel. Vt ametijuhend kodulehel. Töökoht asub...
22.03.2018

17.04.2018 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu osalemise tingimustega
Maa-amet uuendab aluskaarte
15.03.2018

Maa-amet uuendab aluskaarte

Soovides pakkuda kasutajatele laiemat aluskaartide valikut ning parandada kaartide loetavust, oleme lisamas teenustesse uusi aluskaarte ja teinud muudatusi olemasolevate kaartide kujunduses. Esimeses järjekorras toimuvad uuendused maainfo kaardirakenduses (vaata Flash », HTML5 »). Uue...

Lehed