Uudised

11.12.2017

Riigihange „Katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenus“

Maa-amet on kuulutanud välja riigihanke "Katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenus" pakkumuste esitamise tähtajaga 15.01.2018 kell 11.00. Hange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna kaudu, riigihanke viitenumber 192162. Täpsem informatsioon ja hanke alusdokumendid on kättesaadavad: https...
08.12.2017

Maa-amet lisas geoportaali 2017. aasta ortofotod

Maa-amet tegi kättesaadavaks 2017. aasta aeropildistamise alusel valminud värsked ortofotod. Nendega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse või avaliku WMS-teenuse vahendusel. 2017. aasta kevadiste ja suviste lendudega tehtud aeropiltide alusel valminud värsked ortofotod on nüüd Maa-...
08.12.2017

Riigiportaalis saavad eraisikud vaadata andmeid, mis on aluseks maamaksu arvutamisel

Riigiportaali eesti.ee sisse loginud kasutajad näevad nüüd maamaksu infosüsteemi (MAKIS) päringuga » väljavõtet maamaksu arvutamise alusandmetest. Sealhulgas näeb päringu tegija oma elukoha aadressi, kõigi oma kinnistute aadresse, temale kuuluva maa arvutusliku omandiosa suurust, maatüki...
07.12.2017

Maa-ameti aadressiteisendajast leiab  nii uued postiaadressid kui ka sihtnumbrid

Tänavu tuleb jõulu- ja uusaastatervitusi postiga teele saates olla aadressidega eriti tähelepanelik, sest haldusreformiga muutus üle poole miljoni aadressi. Aadresse saab kontrollida Maa-ameti geoportaalis oleva aadressiteisendaja abil, kus vana aadressi alusel saab leida uue aadressi, ja vastupidi...
06.12.2017

Tööpakkumine: geoloogia osakonna MAARDLATE VANEMSPETSIALIST (asenduskoht)

Maa-amet võtab geoloogia osakonda tähtajaliselt teenistusse MAARDLATE VANEMSPETSIALISTI (asenduskoht). Maardlate vanemspetsialisti ülesandeks on keskkonnaregistri maardlate nimistu andmete töötlemine ja maavarade kaitse alaste pöördumiste menetlemine. Teenistuskoht asub Tallinnas või Tartus ning...
05.12.2017

Tööpakkumine: kinnisvara hindamise osakonna PEASPETSIALIST (analüütiku asenduskoht)

Maa-amet võtab tööle kinnisvara hindamise osakonna PEASPETSIALISTI (analüütiku asenduskoht) Peaspetsialisti ülesandeks on kinnisvara hindamine ja tehingute andmete analüüsimine. Vt ametijuhend. Ametikoht asub Tallinnas. Kandidaadile esitatavad nõuded: Kõrgtasemel statistika- ja...
01.12.2017

Tööpakkumine: peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Maa-amet võtab tööle PEADIREKTORI ASETÄITJA kinnisvara ja katastri valdkonnas Peadirektori asetäitja ülesandeks on Maa-ameti põhimääruses sätestatud kinnisvara ja katastri-alase tegevuse korraldamine, oma pädevusvaldkonna terviklik arendamine ning tulemuslike tehnoloogiliste lahenduste...
24.11.2017

Maa-amet lisas aadressiteisendajasse ka posti sihtnumbrid

Haldusreformiga muutus ligi 300 000 elu- ja töökoha aadressi. Maa-ameti geoportaali avalehel » asuva aadressiteisendaja abil saab vana aadressi alusel leida uue aadressi, ja vastupidi. Et jõulukaardi saatjate elu võimalikult lihtsaks teha, kuvab Maa-amet aadressid koos indeksiga....
17.11.2017

Haldusreformiga muutus üle poole miljoni aadressi

Haldusreformiga said paljud aadressid uue kuju ning nüüd on Maa-ameti keskses aadressiandmete süsteemis kõik aadressid uuendatud. Kui võtta arvesse suuremat ja väiksemat laadi muudatused, vajasid süsteemis Eesti 1,2 miljonist aadressist muutmist peaaegu pooled  – kokku tuli muuta umbes 555 000...

Lehed