Uudised

09.04.2018

Maa-ameti ja Lennuameti koostöös valmis lennunduse kaardirakendus

Maa-ameti ja Lennuameti koostöös valmis lennunduse kaardirakendus », mille kaudu on kättesaadavad Lennuameti hallatavad ruumiandmed. Kaardirakendus panustab lennuliikluse ohutusse ja on abiks ehitiste planeerimisel lennuväljade ümbruses. Lennunduse kaardirakenduses on andmed ...
09.04.2018

Maa-amet osales Garage48 Hackathonil

6.-8. aprillil kogunesid 110 osalejat Eestist, Lätist, Soomest ja mujalt riikidest Garage48 Hackathonile, et 48 tunni jooksul panna proovile oma oskused ning luua nutikaid lahendusi digiehituse ja ehitussektori heaks. Võistlustulle astus ka Maa-ameti tiim nimega Locavision. Kahe päevaga sai...
06.04.2018

Eesti geoportaalis on kättesaadavad kihid taimkatte kõrguse muutustega

Alates 2008. aastast on maa-amet teinud regulaarseid mõõdistuslende ortofotode » ja kõrgusandmete » kogumiseks. Peaaegu kümne aasta jooksul on kogu Eestimaa mõõdistatud kolm korda, mis loob hea alusmaterjali muutuste tuvastamiseks. Üheks selliseks näiteks on inim- ja loodustekkeliste...
06.04.2018

Tööpakkumine: õigusosakonna jurist

Maa-amet võtab tööle õigusosakonna JURISTI Juristi põhiülesanneteks on nõustada asutuse struktuuriüksusi õigusalastes küsimustes, lahendada asutusele saadetud pöördumisi, koostada lepinguid ning vajadusel esindada asutust kohtus ja osaleda õigusloomes. Vt ametijuhend kodulehel. Töökoht...
06.04.2018

Tööpakkumine: katastri registriosakonna nõunik

Maa-amet võtab tööle katastri registriosakonna NÕUNIKU Nõuniku põhiülesanneteks on põhiülesanneteks on nõustada Maa-ameti katastri registriosakonda ja teisi struktuuriüksusi ning koordineerida katastrikannete ja katastriandmetega seotud tegevust ja Maa-ameti pädevuses olevate...
05.04.2018

24.04.2018 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Ida-Viru, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu osalemise tingimustega 
04.04.2018

Katkestused Maa-ameti rakenduste töös 04.04.2018 hilisõhtul

Seoses hooldustöödega võib erinevates Maa-ameti rakendustes ja süsteemides esineda lühiajalisi tõrkeid 04.04.2018 ajavahemikus 23:00 - 23:40
03.04.2018

Maa-amet kutsub haritava maa turuülevaate hommikule

12. aprillil kell 10–12 toimub Maa-ametis hommikuseminar "Haritava maa turuülevaade", kus teevad ettekande Maa-ameti ja Rahandusministeeriumi esindajad. Alates kell 9.30 pakume saabujatele tervituskohvi ja -teed. Päeva avab Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. Seejärel saab sõna...
02.04.2018

Maareformi infopäevade ettekanded

20., 21. ja 23. märtsil 2018 korraldas Maa-amet kohalikele omavalitsustele maareformi infopäevad. Käsitletavad teemad olid maa erastamine ja ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine, maade munitsipaalomandisse andmine, lubade taotlemine toiminguteks munitsipaalomandis oleva sotsiaalmaaga...
02.04.2018

Maa-ameti aastaseminari ettekanded

19. märtsil 2018 korraldas Maa-amet aastaseminari „Sajand oma maa peremees“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastale ja suunatud riigiasutustele. Aastaseminaril olid luubi alla maa ja ruumiandmetega seotud teemad – eeskätt keskenduti uutele arengutele...

Lehed