Uudised

11.09.2017

Tööpakkumine: aadressiandmete peaspetsialist

Maa-amet võtab tähtajaliselt aadressiandmete osakonda tööle PEASPETSIALISTI Aadressiandmete peaspetsialisti põhiülesanneteks on: Kontrollida aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (edaspidi ADS-i infosüsteem) ning kohanimeregistrisse esitatud aadressiandmete ja kohanimede vastavust...
Peipsi järve jää jaanuaris 2017 nähtuna läbi Sentinel 1 sensori
08.09.2017

Infopäev satelliidiandmete kasutamise võimalustest

Maa-amet koostöös Euroopa Komisjoni ja selle partneritega korraldab 6. novembril Copernicuse infopäeva, kus tutvustatakse Copernicuse programmi ning selle kaudu kättesaadavaid andmeid ja teenuseid. Infopäeva ettekannete keskmes on satelliidiandmete kättesaadavus Eesti kasutajatele ja...
Korteriomandite turuülevaade, Maa-amet, kinnisvara
05.09.2017

Korteriomandite mediaanhind tõusis kõikides maakondades

Maa-ameti tehtud korteriomandite turuanalüüs näitab, et käesoleva aasta esimesel poolel jätkus aktiivne tegevus korteriomandite turul. Korteriomandite mediaanhinna kasv jätkus, kuigi hinnakasvu tempo pisut aeglustus. „Korteriomandite mediaanhind jätkas aasta esimeses pooles tõusu kõikides...
01.09.2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud "Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga" avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning...
31.08.2017

15.09.2017 kell 10:00 toimub avalik elektrooniline enampakkumine riigivara võõrandamiseks Harju, Lääne-Viru ja Järva maakondades

Vaata enampakkumisel müüdavaid objekte ja tutvu enampakkumise tingimustega
31.08.2017

21.09.2017 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu osalemise tingimustega
30.08.2017

14.09.2017 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu enampakkumise tingimustega
23.08.2017

Tööpakkumine: geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist

Maa-amet võtab tööle geoinformaatika osakonda GEOINFOSÜSTEEMIDE BÜROO PEASPETSIALISTI Peaspetsialisti põhiülesanneteks on: Maa-ameti geoinfosüsteemide (sh ETAK-i) arendamine ja andmete haldamine, töö- ja kvaliteedikontrollivahendite programmeerimine, juurutamine ja haldamine,...
18.08.2017

Maa-ametil valmis arengukava aastateks 2018–2021

Maa-ametil valmis arengukava aastateks 2018–2021 », kus on välja toodud organisatsiooni arendussuunad, asutuse strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused järgneval neljal aastal. Maa-ameti eesmärk on olla kompetentsikeskus kahes valdkonnas – maaküsimuste ja ruumiandmete alal...

Lehed