Uudised

Hooldustööd
04.04.2017

Kolmapäeval, 5. aprillil toimuvad Maa-ameti kodulehe hooldustööd

Kolmapäeval, 5. aprillil toimuvad Maa-ameti kodulehe hooldustööd, mistõttu võib päeva jooksul olla kodulehe kasutamine häiritud. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
04.04.2017

Lihthange: Katastrimõõdistamise teostamine olemasolevate katastriüksuste piiri asukoha ja piiriandmete täpsustamiseks

Maa-amet on algatanud lihthanke "Katastrimõõdistamise teostamine olemasolevate katastriüksuste piiri asukoha ja piiriandmete täpsustamiseks" (viitenumber 185079) pakkumuste esitamise tähtajaga 17.04.2017 kell 11.00. Hanke käigus tellitakse kokku eeldatavalt 18 (kaheksateistkümne) katastriüksuse...
Maa-amet kutsub praktikale
03.04.2017

Maa-amet kutsub praktikale

Maa-amet kutsub suveks PRAKTIKALE bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi või hiljuti ülikooli lõpetanud bakalaureuse või magistrikraadiga huvilisi, kes soovivad saada ülevaate Maa-ameti tegevusest katastriarhiivi, ruumiandmete, maareformi või kinnisvara hindamise valdkonnas ning aidata meie...
Krista Kulderknup (Organic Estonia)
23.03.2017

Valmis Eesti esimene mahealade kaardirakendus

Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valmis Eesti esimene mahealade kaardirakendus ». Uus kaardirakendus pakub mugava võimaluse  täpsemalt näha, millised meie põllumajandusalad on mahedad ja kus on võimalik korjata mahesaadusi. Kokku oli 2016. aastal Eesti pindalast ligi...
Mets
21.03.2017

2017. aasta Natura 2000 metsaalade kaardi uuendus

Maa-ameti geoportaali Natura metsaalade kaardirakenduses » on uuendatud Natura 2000 võrgustiku aladele ja neist väljapoole, sihtkaitsevöönditesse jäävate eraomandis olevate metsade toetusõiguslike metsaalade kontuure. Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud kontrollida...
Aeropildistuse maamärk
21.03.2017

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel, mistõttu palume neid mitte rikkuda ega paigalt nihutada. Maa-amet alustas 20....
Tegevuslitsents
03.03.2017

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud "Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga" » avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning...
Maaomaniku meelespea
01.03.2017

"Maaomaniku meelespea" vene keeles

Novembris 2016 valmis Maa-ametis ülevaatlik juhend maaomanikele katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" » tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni. Nüüd on "Maaomaniku meelespea" tõlgitud ka vene keelde ».

Lehed