Uudised

30.08.2017

14.09.2017 toimub avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas

Vaata enampakkumisel rendile antavaid kinnisasju ja tutvu enampakkumise tingimustega
23.08.2017

Tööpakkumine: geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist

Maa-amet võtab tööle geoinformaatika osakonda GEOINFOSÜSTEEMIDE BÜROO PEASPETSIALISTI Peaspetsialisti põhiülesanneteks on: Maa-ameti geoinfosüsteemide (sh ETAK-i) arendamine ja andmete haldamine, töö- ja kvaliteedikontrollivahendite programmeerimine, juurutamine ja haldamine,...
18.08.2017

Maa-ametil valmis arengukava aastateks 2018–2021

Maa-ametil valmis arengukava aastateks 2018–2021 », kus on välja toodud organisatsiooni arendussuunad, asutuse strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused järgneval neljal aastal. Maa-ameti eesmärk on olla kompetentsikeskus kahes valdkonnas – maaküsimuste ja ruumiandmete alal...
Haldusjaotus pärast haldusreformi
26.07.2017

Maa-ameti halduspiiride kaardirakenduses on korraga nähtavad nii praeguse kui ka uue haldusjaotuse piirid

Maa-ametil valmis halduspiiride kaardirakendus », mille abil saab nüüd korraga näha nii hetkel kehtivid kui ka uusi haldusüksuste piire ja nimesid – see teeb aset leidvate muudatuste uurimise märksa mugavamaks. Kaardirakenduses saab piiride kuvamist ükshaaval sisse ja välja lülitada...
2017. aasta II kvartalis kinnisvara ostu-müügituru kapitali maht kahanes, kuid tehingute arv kasvas. Maa-amet.
21.07.2017

Kinnisvaraturg ja hinnaindeksid 2017. aasta teises kvartalis

2017. aasta II kvartalis kinnisvara ostu-müügituru kapitali maht kahanes, kuid tehingute arv kasvas Käesoleva aasta II kvartalis tehti kokku 13 502 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid, hoonestusõigused. See on kriisijärgselt rekordiline näitaja. Viimati oli tehingute arv...
Amsterdami null
20.07.2017

Pressiteade: Eesti hakkab kõrgusi arvutama Amsterdami nulli järgi

Keskkonnaminister allkirjastas eile geodeetilise süsteemi määruse muudatused, mille alusel hakatakse järgmisest aastast Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega arvestama absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni...
Kõnekeeli nimetatakse Euroopa kõrgussüsteemi lähtenivood Amsterdami nulliks (Normaal Amsterdams Peil, NAP), varem arvestati kõrgust Kroonlinna nulli järgi.
20.07.2017

Lühiülevaade: Eesti hakkab kõrgusi arvutama Kroonlinna nulli asemel Amsterdami nulli järgi

Järgmisest aastast arvestatakse Eestis sarnaselt teiste Euroopa riikidega absoluutset kõrgust ja sügavust Euroopa kõrgussüsteemi ehk Amsterdami nulli suhtes. Kroonlinna nullist, mis oli seni kõrgussüsteemi aluseks, Eestis loobutakse. Amsterdami nullile üleminek toimub 1. jaanuaril 2018 Seni...
27.06.2017

Põlevkivi ja turvast kaevandati võrreldes eelneva viie aastaga vähem, ehitusmaavarasid tavapärases koguses

Maa-ametil valmis 2016. aasta Eesti maavarade koondbilanss, mis võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Koondbilansi alusel kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Põlevkivi ja turba...

Lehed