Uudised

16.02.2017

Hoonestamata elamumaaga tehtud tehingute arv 2016. aastal langes

Hoonestamata elamumaaga tehtud tehingute arv langes 2016. aastal 6,7% võrreldes 2015. aastaga. Tehingute koguväärtus on samal ajal langenud vaid 3,9%. Enim mõjutas 2016. aastal hoonestamata elamumaa tulemusi tehingute arvu vähenemine Harju maakonnas ning juriidiliste isikute vähene tehinguaktiivsus...
Karjäär
08.02.2017

Riigimaa reservina säilitamise põhimõtted

Vabariigi Valitsuse 26.01 2017 kabinetinõupidamisel kiideti heaks riigimaa reservina säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtted. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine, käsutamine ja valdamine ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle...
08.02.2017

Maa-ameti peadirektori asetäitjaks geomaatika valdkonnas saab Artu Ellmann

Maa-ameti peadirektori asetäitjana geomaatika valdkonnas asub alates 20. veebruarist ametisse Artu Ellmann. Peadirektori asetäitja leidmiseks korraldatud konkursil said valiku tegemisel määravaks kandidaadi väga põhjalikud ja laiaulatuslikud erialased teadmised, rahvusvaheliselt tunnustatud...
Kinnisvaraturg
01.02.2017

Eesti kinnisvaraturg 2016

Maa-ameti Kinnisvara hindamise osakonna poolt on koostatud kinnisvaraturu ülevaade Eesti kinnisvaraturg 2016. aastal. Varem avaldatud aastaülevaated »
27.01.2017

Valitsus toetab maareformi kiiremat lõpetamist

Eilsel kabinetinõupidamisel toetas valitsus keskkonnaminister Marko Pomerantsi ettepanekuid maareformi lõpetamise kiirendamiseks ning kinnitas riigimaa reservina säilitamise põhimõtted. Valitsus kiitis põhimõtteliselt heaks ühe miljoni euro eraldamise Maa-ametile vajalikeks IT-investeeringuteks ja...
Muutub maa munitsipaalomandisse andmise kord
26.01.2017

Muutub maa munitsipaalomandisse andmise kord

Neljapäeval, 19. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" muutmise. Määruse muutmise eesmärk on kiirendada maade munitsipaalomandisse andmise menetlust ja vähendada Vabariigi Valitsuse halduskoormust. Muudatuste jõustumisest alates otsustab...
Eesti digitaalne põhikaart 2017
23.01.2017

Valmis 2017. aasta digitaalne Eesti põhikaart

Maa-ametil valmis 2017. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis » ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori...
Kinnisvaraturg
20.01.2017

Lühikommentaar Eesti kinnisvaraturule 2016. aastal. Kinnisvaraturg ja hinnaindeksid 2016. a. IV kvartalis

Tehingute andmebaasi laekunud 2016. aasta andmed on kontrollitud. 2016. aastal tehti Eestis Maa-ameti andmetel kokku 47 370 ostu-müügitehingut väärtusega  2,85 miljardit eurot. Võrreldes 2015. aastaga tehti 871 tehingut (1,9%) rohkem ning tehingute  aastane koguväärtus kasvas 87,9...
19.01.2017

Enampakkumine: maasturi kastikate

Maa-amet  müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel maasturi kastikatet alghinnaga 200 eurot. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis OSTA.EE (http://www.osta.ee). Enampakkumise lõpptähtaeg on 02.02.2017 kell 11:00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Täpsemat infot enampakkumiste...
Rajad hübriidkaardil
12.01.2017

Muudatused Maa-ameti Kaart ja Hübriidkaart aluskaartide kujunduses ja Fotokaart WMS teenuse kihtide koosseisus

2017. aasta alguses jõustusid väikesed muudatused Hübriidkaardi ja Kaart aluskaardi andmete kuvamises. Samuti täienes pisut Fotokaart WMSi (http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?) struktuur. Hübriidkaardi ja Kaart aluskaardi andmetes korrigeeriti talunimede paigutust ning kvartalisisestele...

Lehed