Uudised

Rail Baltic: Metsloomade ülepääs – ökodukt (Pilt: Hendrikson & Ko)
04.01.2017

Maa-ameti kaardirakenduses saab vaadata Rail Balticu trassi

Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses » on nüüdsest näha kavandatava Rail Balticu raudteetrassi asukoht. Rakendust avades tuleb rakenduse ülemises servas olevast nupureast sisse lülitada kõige vasakpoolsem "Kaardikihtide valik ja legend" ning avanevas legendis saab kaardipilti...
04.01.2017

Maamaksu infosüsteem MAKIS on kasutamiseks valmis

Peamiselt kohalikele omavalitsustele abivahendiks mõeldud maamaksu infosüsteem (MAKIS) on kasutamiseks valmis. Kõik omavalitsused saavad MAKIS-e kaudu juba tänavu 1. veebruariks edastada andmed Maksu- ja Tolliametile, kes arvutab nende alusel tasumisele kuuluva maamaksu summa. MAKIS on...
03.01.2017

Maa-amet pakub ehitusgeoloogia arhiivi e-teenust

Maa-ameti geoportaalis asuvas ehitusgeoloogia kaardirakenduses » on ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete andmetele lisatud arhiivis olevate aruannete elektroonsete koopiate failid. Seega saab ehitusgeoloogiliste aruannete sisuga tutvuda interneti kaudu ilma Maa-ametisse tulemata. Projekt "...
02.01.2017

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega. Andmed on koostanud 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA...
Mere kaldajoone muutumine on looduse eripära
02.01.2017

Maa-amet: Eesti territooriumi suurus sõltub nii kaldajoone muutustest kui ka täpsetest mõõtmisvõimalustest

Tänu aeropildistamise ja laserskaneerimise võimalusele saab Maa-amet Eesti territooriumi kaardistamisel kasutada järjest täpsemaid andmeid ning iga-aastaselt täpsustada Eesti haldus- ja asustusüksuste piire ja pindala. Valdavalt on tegu 1 protsendi piiresse jäävate muudatustega, kuid veepiiri (...
21.12.2016

Üldistatud topograafilised ruumiandmed avaandmetena

Pakume avaandmetena kasutamiseks valikut Eesti topograafilistest ruumiandmetest (vektorgraafika failidena), mis on üldistatud ligikaudu mõõtkavadetailsusele 1:250 000 ning mis võiks sobida väikesemõõtkavaliste ülevaatekaartide loomise abimaterjaliks. Andmestik on loodud Eesti topograafia...
Google Mapsi kaardid kuvavad vahel Eesti kohta vananenud andmeid
20.12.2016

Google Mapsi kaardid kuvavad vahel Eesti kohta vananenud andmeid

Maa-amet on sõlminud Google´iga andmevahetuslepingu, millega teeb kättesaadavaks Eesti värskeimad asukohaandmed; paraku need alati Google Mapsi kaartidel ei kajastu. Maa-amet on korduvalt saanud kaardikasutajatelt teavet Google Mapsi kaartidel kuvatud vananenud aadresside kohta, mis on tekitanud...
Kõrgeima hinnaga korterid asuvad Tallinna kesklinnas
16.12.2016

Eesti korteriturg oli 2016. a I poolaastal rahulik

Maa-ameti andmetel tehti 2016. aasta I poolaastal Eestis korteriomanditega 9966 tehingut kokku 586,2 miljoni euro eest. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tehingute koguarv kasvanud vaid 2,7% ning koguväärtus 1,9%. Seega saab väita, et korteriturg oli tänavu esimesel poolaastal rahulik. Üle...
12.12.2016

Geoportaali lisandusid 2016. aasta suvised ortofotod

Maa-amet tegi kättesaadavaks 2016. aasta suvel lennatud ortofotod. Fotodega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse » või avaliku WMS teenuse » vahendusel. Fotodega kaetav piirkond hõlmab valdavalt Lääne- ja Ida-Virumaad. Fotod on valmistatud suviste lendude alusel metsakorralduslikel eesmärkidel...
Aerolaserskanner Riegl VQ-1560i
12.12.2016

Maa-amet saab uue aerolaserskanneri

Maa-amet saab uue aerolaserskanneri, et koos aeropildistamisega jätkata maapinna reljeefi ja maakatte mõõdistamist. "Maa-ameti üks olulisemaid ülesandeid on toota Eesti territooriumi kohta ajakohaseid ruumiandmeid, mille põhjal saab valmistada topograafilisi kaarte. Selleks aeropildistab amet...

Lehed