Uudised

28.09.2016

Metsanduslike lendude ortofotod avaandmetena

Maa-amet aeropildistab Eestimaad kaardistuslikul otstarbel kevadisel ajal, kui loodus ei ole veel täislehtes ja fotot kasutades "näeb lehtpuude alla". Kevadiste fotode abil uuendatakse Eesti topograafia andmekogus ruumiandmeid, millest luuakse ajakohaseid aluskaarte. Suvisel ajal...
Hübriidkaart Maa-ameti kaardirakenduses
19.09.2016

Maa-amet uuendas geoportaalis kaartide kujundust

Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaali veebiteenustes "hübriid" ja "kaart" aluskaartide » kujundust ja lisas uusi andmeid. Suurema muudatuse läbis hübriidkaart, mis oli muutumatuna püsinud viimased viis aastat. Nüüd on kaardil senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste...
Üldhinnang Maa-ameti kaardirakendustele
16.09.2016

Kasutajad on Maa-ameti kaardirakendustega rahul

Maa-amet korraldas kaardirakenduste kasutajate seas küsitluse, millest selgus, et üldine hinnang kaardirakendustele on hea ehk vastab hindele neli. Täiendada soovitatakse kaardikihtide valikut ja luua kasutajatele rohkem võimalusi, et nad saaksid ise enda jaoks erinevaid kaardikihte muuta ja...
16.09.2016

Maa-ameti eelinfo 38. nädalaks

Kolmapäeval, 21. septembril toimuvad Rahvusarhiivis taas uurijatunnid », kus arhiivi töötajatele tutvustab Maa-ameti kaarte ja kaarditeenuseid » geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. Kolmapäeval 21. septembril algusega kl 10 korraldab Maa-amet Jõhvis Pargi tn 15 III korruse...
12.09.2016

Maa-amet korraldab Ida-Virumaal katastri-teemalise infopäeva

Kolmapäeval 21. septembril algusega kl 10 korraldab Maa-amet Jõhvis Pargi tn 15 III korruse nõupidamiste ruumis infopäeva Ida-Virumaa omavalitsuste maakorraldajatele-maanõunikele ja piirkonnas tegutsevatele maamõõtjatele. Infopäeva eesmärk on tutvustada maakatastri toimingutega seonduvaid...
09.09.2016

Maa-ameti eelinfo 37. nädalaks

Kolmapäeval, 14. septembril ja neljapäeval, 15. septembril korraldab Maa-amet Pärnumaal Varbla vallas infopäevad maavalitsuste maareformiga tegelevatele spetsialistidele. Käsitletakse maade tagastamist, munitsipaalomandisse andmist, hoonestusõigust ja teisi maareformiga seonduvaid aktuaalseid...
07.09.2016

Maa-ameti katastritoimingud said hea hinnangu

Maa-ameti korraldatud küsitlusest klientide ja koostööpartnerite seas selgus, et üldine hinnang katastritoimingutele on hea, sest vajalik info on lihtsalt kättesaadav ja katastripidaja koostöö katastriteenuste kasutajatega tõhus. Parandada soovitatakse andmete kvaliteeti ja oodatakse kogu...
05.09.2016

Poollooduslike koosluste rendisoovide esitamiseks loodi veebirakendus

RMK ja Maa-ameti koostöös valmis veebirakendus, mille kaudu saab esitada soove RMK halduses olevatel riigimaadel asuvate vabade poollooduslike koosluste rendilevõtmiseks. Rakendus asub aadressil www.maaamet.ee/rmk » ja baseerub Maa-ameti In-ADS » platvormil. Uue veebirakenduse kaudu saab...
Struve kaare fragment
02.09.2016

Maa-amet võõrustab Struve meridiaanikaare rahvusvahelise komitee liikmeid

Kolmapäeval, 7. septembril toimub Maa-ametis UNESCO egiidi all Struve meridiaanikaare rahvusvahelise koordineeriva komitee koosolek, kus kümne riigi esindajad annavad ülevaate tegevustest meridiaanikaare tutvustamisel ja kaitsmisel ning arutavad edasisi koostöövõimalusi. Järgmisel päeval toimub...
01.09.2016

Keskkonnaministeerium valmistab ette maa korralise hindamise uut korda

Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti koostöös on valminud maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus, millega selgitatakse välja uue eelnõu väljatöötamise vajadus. Alles siis, kui on veendutud, et seadusemuudatust on vaja, järgneb sellele seaduseelnõu...

Lehed