Sa oled siin

Uudised

23.11.2015

Ajaloolised halduspiirid Maa-ameti geoportaalis

Maa-ameti ja Rahvusarhiivi koostöös on Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendusse lisandunud ajalooliste halduspiiride andmed, mis pärinevad Ajalooarhiivi endisest Kupitsa-nimelisest kaardirakendusest. Uuenenud rakendust saab uurida Maa-ameti geoportaalist ». Ühed huvitavamad andmekihid...
19.11.2015

Maa-amet ja Soome Maamõõduamet uuendasid koostöölepingut

Maa-amet ja Soome Maamõõduamet uuendasid vastastikuse mõistmise memorandumit eesmärgiga jätkata senisest veelgi tihedamalt koostööd e-teenuste, maakatastri ja ruumiandmete infrastruktuuri, aeropildistamise ja laserskaneerimise, siseauditi, infoturbe ja maade hindamise valdkondades. Memorandumi...
13.11.2015

Maa-ameti eelinfo 47. nädalaks

Kolmapäeval, 18. novembril külastavad Maa-ametit kolleegid Soome Maamõõduametist (Maanmittauslaitos » - MML). Külastuse eesmärk on tutvuda Maa-ameti juhtimise ja x-teega ning uuendada 2013. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mille allkirjastavad Maamõõduameti peadirektor Arvo...
12.11.2015

Maa-amet tegi kättesaadavaks kõik 2015. aastal lennatud alade ortofotod

Maa-amet on teinud kättesaadavaks kõik 2015. aastal lennatud alade ortofotod. Kevadel ja suvel pildistatud ortofotod on nähtavad Maa-ameti geoportaali », kaardirakenduste » või avaliku WMS teenuse » vahendusel.  2015. a lennualadest annab ülevaate allolev kaart: Lisainfot näeb ka...
12.11.2015

Maa-amet kutsub GIS-teabepäevale

Kolmapäeval, 18. novembril tähistatakse Eesti Rahvusraamatukogus geograafia nädala raames rahvusvahelist geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärgiga populariseerida geograafilist kirjaoskust ja tutvustada geoinformaatika võimalusi. Teabepäeval saab hea ülevaate geograafia ja...
05.11.2015

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi ekspertkomisjoni uus koosseis

Maa-ameti peadirektori 26.10.2015 käskkirjaga nr 661 » moodustati uues koosseisus maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjon. Komisjoni ülesandeks on maakorraldustööde litsentside andmise, peatamise ja tühistamise menetluste läbiviimine. Seitsmeliikmelise komisjoni koosseisu...
22.10.2015

Lihtsustub maa munitsipaalomandisse andmise kord

Neljapäeval, 22. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" muutmise. Määruse muutmise peamine eesmärk on lihtsustada maa munitsipaalomandisse andmise korda kohalikele omavalitsustele. Vabariigi Valitsuse asemel hakkab transpordi- või maatulundusmaa...
20.10.2015

Eesti kinnisvaraturg ja kinnisvara hinnaindeksid 2015. a. III kvartalis

Tehingute andmebaasi laekunud 2015. aasta kolmanda kvartali tehingute andmed on kontrollitud. 2015. aasta kolmandas kvartalis sooritati Eestis Maa-ameti andmetel kokku 14 414 tehingut ligikaudu 828 miljoni euro väärtuses. Aasta tagasi sooritati kolmandas kvartalis kokku 13 502 kinnisvara...
19.10.2015

Valminud on veebikeskkond katastriüksuse moodustamiseks plaani- või kaardimaterjali alusel

2014. aastal võttis Maa-amet maakatastri pidamisel kasutusele e-Katastri tarkvara. 2015. aasta juunis valmis e-Katastri Virtuaalkontor ehk autenditav veebikeskkond, kus maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid, tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üles laadida ja...
17.10.2015

Maa-ameti eelinfo 43. nädalaks

Reedel, 23. oktoobril algaval Eesti Geoinformaatika Seltsi (ESTGIS) konverentsil teeb ettekande Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. Ettekanne käsitleb peatselt lõppeva arendusprojekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" » tulemusi. Projekti raames ajakohastati üle 17% Eesti...

Lehed