Uudised

01.09.2016

Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemine

Maa-amet alustab kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17.01.2008 määrusega nr 16 kinnitatud "Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korraga »" avalduste vastuvõtmist maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemiseks. Litsents annab selle saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning...
25.08.2016

Maa-ameti geoportaali külastab ligi neljandik elanikest

Värskelt valminud keskkonnateadlikkuse uuringu aruande » kohaselt on Maa-ameti geoportaali » külastatavus aasta-aastalt suurenenud, küündides tänavu ligi neljandikuni (23 protsenti) elanikkonnast. 2014. aastal kasutas geoportaali andmeid 21 ja 2010. aastal 14 protsenti elanikest. Enim ajendab...
19.08.2016

Maa-ameti eelinfo 34. nädalaks

Teisipäeval, 23. augustil algab Venemaal Peterburis ÜRO kohanimeekspertide rühma (UNGEGN ») Balti jaotise 18. kohtumine eesmärgiga jagada kogemusi ja häid praktikaid kohanimekorralduse valdkonnas. Kohtumise raames toimuval istungil teeb ettekande Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall...
Struve kaare fragment
18.08.2016

Maa-ametis toimub Struve meridiaanikaare rahvusvahelise komitee koosolek

Kolmapäeval, 7. septembril algusega kell 8:30 toimub Tallinnas Maa-ametis (Mustamäe tee 51) Struve meridiaanikaare rahvusvahelise koordineeriva komitee koosolek, kus kümme kaare asukohariiki annavad ülevaate oma tegevustest meridiaanikaare tutvustamisel ja kaitsmisel ning arutavad edasiste...
17.08.2016

Maa-ameti eelinfo 33. nädalaks

Neljapäeval, 18. agustil teeb Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu ettekande Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses toimuval Andmekvaliteedi tegamise juhendi tutvustusseminaril ». Ettekanne käsitleb kvaliteedi tagamise juhendi piloteerimise kogemusi ja tutvustab...
20.07.2016

Eesti kinnisvaraturg ja kinnisvara hinnaindeksid 2016. a II kvartalis

Tehingute andmebaasi laekunud 2016. aasta teise kvartali tehingute andmed on kontrollitud. 2016. aasta teises kvartalis tehti Eestis Maa-ameti andmetel kokku 12 614 ostu-müügitehingut ligikaudu 723 miljoni euro väärtuses. Aasta tagasi toimus teises kvartalis kokku 12 348 kinnisvara ostu-...
07.07.2016

2015. aastal langes haritava maaga tehtavate tehingute arv

Maa-ameti andmetel langes 2015. aastal märgatavalt haritava maaga tehtud ostu-müügitehingute arv - tehti 1360 tehingut, mida on 27,3% vähem kui 2014. aastal ja 19,3% vähem kui 2013. aastal. Kuna tehinguid tehti 2015. aastal vähem, siis langes võrreldes 2014. aastaga 30,2% ka tehingute...
05.07.2016

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute andmetega

Maa-ameti geoportaali geoloogia kaardirakenduses täienes kolm geoloogilise baaskaardi lehte: Paide, Järva-Jaani ja Võru. Paide ja Järva-Jaani lehele valmisid aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi, pinnakatte paksuse ja geofüüsikalised kaardid; Järva-Jaani lehele lisaks ka pinnakatte geoloogia...
30.06.2016

Alates 1. juulist on Maa-ametil uus struktuur

Alates reedest, 1. juulist jõustub Maa-ameti uus struktuur, mis muudab asutuse tegevuse ajakohasemaks, tõhusamaks ja paindlikumaks, et saaks kiiremini arvestada tänapäeva nõudmistega ning teha paremini koostööd partnerite ja klientidega. "Ennekõike on Maa-ameti struktuurimuudatused tingitud...
21.06.2016

Valmis maavarade koondbilanss 2015

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2015. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2015 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 905...

Lehed