Sa oled siin

Uudised

08.12.2014

Maa-amet uuendas aluskaardi andmete koosseisu

Maa-amet uuendas aluskaardi "Kaart" andmete koosseisu ...lisades kaardile kõik Eesti topograafia andmekogus (ETAK) hallatavad nähtused (varem kujutati kõiki ETAK nähtusi üksnes üks kord aastas uueneval Eesti põhikaardil 1:10 000). Andmekogus igapäevaselt tehatavate muudatuste jõudmine kaardile...
06.11.2014

Maa-amet kutsub teabepäevale "Geograafia paneb paika"

Maa-amet kutsub kolmapäeval, 19. novembril Eesti Rahvusraamatukokku teabepäevale GEOGRAAFIA PANEB PAIKA. Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmäk on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid; suurendada...
21.10.2014

Nõudlus põllu- ja metsamaa järele on suurenenud

Eestis on maad üle 4,3 miljoni hektari. Sellest on 2014. aasta 1. oktoobri seisuga reformitud ja maakatastrisse kantud 96%, millest eraomandis on 60%, riigiomandis 39% ja munitsipaalomandis 1%. Moodustatud on 645 700 katastriüksust. Maareform on sisuliselt lõppenud, maal on uuesti omanikud, toimib...
13.10.2014

Uued suure täpsusega ortofotod Tallinna ja lähiümbruse kohta

Maa-ametil on valminud Tallinna linna ja selle lähiümbruse 2014. aasta madallennu fotod. Kevadel tehtud ortofotod on nähtavad kaardirakenduste, avaliku WMS teenuse või Maa-ameti geoportaali vahendusel. Ortofotod näitavad Eestit n-ö linnulennult ehk tegu on on töödeldud aerofotodega, millelt on...
14.08.2014

Matk mööda Struve geodeetilist meridiaanikaart

Laupäeval, 23. augustil kell 11 algab Väike-Maarjas Simunas ligi 5 km pikkune matk Struve geodeetilisel meridiaanikaarel. Matkajad suunduvad Simuna otspunkti tähistava Katkutulba juurest Võivere otspunkti klaaspüramiidi juurde. Pärast matka meenutatakse Tartu Ülikoolis õppinud ja Tartu Tähetorni...
05.08.2014

Maa-ameti usaldusväärsus on tublisti tõusnud

Äsjavalminud Eesti keskkonnateadlikkuse uuringu tulemuste kohaselt on inimeste hinnang Maa-ameti usaldusväärsusele tõusnud sedavõrd kõrgeks, et amet pälvis keskkonnainstitutsioonide pingereas teise koha. Võrreldes varasematel aastatel (2010 ja 2012) tehtud uuringute tulemustega on tõus olnud...
16.07.2014

Valmis maavarade koondbilanss 2013

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2013. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2013 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 893...
26.06.2014

Ukraina on huvitatud geoinformaatika alasest koostööst

18. juunil külastas e-Riigi Akadeemiat, Maa-ametit ja Tallinna Linnaplaneerimisametit delegatsioon Ukrainast Harkivist, et tutvuda Eesti geoinformaatika alaste lahendustega. Ühepäevase õppereisi jooksul tutvustas meie e-riiki ning e-lahendusi e-Riigi Akadeemia (eGA) arendusdirektor Hannes Astok...
19.06.2014

Valminud on maapinna kallete kaardirakendus

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi ning ministeeriumi allasutuste koostöös on valminud maapinna kaldeid ning sellega seotud geograafilisi andmeid sisaldav kaardirakendus. Kaardirakendus aitab visualiseerida veekogude kaitsmisega seonduvat infot ja on suunatud nii keskkonnakaitseorganisatsioonidele...
19.06.2014

Maa-ameti kartograafia osakonnas valmis uus Eesti haldus- ja asustusjaotuse seinakaart

Eesti uus haldus- ja asustusjaotuse seinakaart on mõõtkavas 1: 350 000. Kaardile kantud andmed on 1. märtsi 2014 seisuga. Kaardil on kujutatud Eesti riigipiiri ja ajutist kontrolljoont, omavalitsus- ja asustusüksuste piire ja nimesid, asulate lahkmejooni ja nimesid ning ära on märgitud linna- ja...

Lehed

Viga | Maa-amet

Viga

Olekuteade

 • Result

  Array
  (
    [LAHKUJAD] => Array
      (
        [item] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [PERNR] => 00000000
              )
  
            [1] => Array
              (
                [PERNR] => 00000000
              )
  
          )
  
      )
  
    [PUUDUMINE] => Array
      (
        [item] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [PERNR] => 00000000
                [PLANS] => 00000000
                [ATEXT] => 
                [BEGDA] => 0000-00-00
                [ENDDA] => 0000-00-00
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [1] => Array
              (
                [PERNR] => 03101119
                [PLANS] => 60014727
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-13
                [VORNA] => Irina
                [NACHN] => Sõber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101325
                [AWREF] => 
              )
  
            [2] => Array
              (
                [PERNR] => 03101119
                [PLANS] => 60014727
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Irina
                [NACHN] => Sõber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101325
                [AWREF] => 
              )
  
            [3] => Array
              (
                [PERNR] => 03101198
                [PLANS] => 60008545
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Kaire
                [NACHN] => Bamberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102496
                [AWREF] => 
              )
  
            [4] => Array
              (
                [PERNR] => 03101198
                [PLANS] => 60008545
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Kaire
                [NACHN] => Bamberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102496
                [AWREF] => 
              )
  
            [5] => Array
              (
                [PERNR] => 03101313
                [PLANS] => 60010175
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-10
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Vadi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101361
                [AWREF] => 
              )
  
            [6] => Array
              (
                [PERNR] => 03101313
                [PLANS] => 60010175
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-01
                [ENDDA] => 2020-07-14
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Vadi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101361
                [AWREF] => 
              )
  
            [7] => Array
              (
                [PERNR] => 03103108
                [PLANS] => 60187319
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-03-04
                [VORNA] => Monika
                [NACHN] => Palla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102330
                [AWREF] => 
              )
  
            [8] => Array
              (
                [PERNR] => 03103108
                [PLANS] => 60187319
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Monika
                [NACHN] => Palla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102330
                [AWREF] => 
              )
  
            [9] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [10] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [11] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-02-28
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [12] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-13
                [ENDDA] => 2020-03-13
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [13] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-27
                [ENDDA] => 2020-03-27
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [14] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-04-03
                [ENDDA] => 2020-04-03
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [15] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-04-24
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [16] => Array
              (
                [PERNR] => 03103207
                [PLANS] => 60147166
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-05-08
                [ENDDA] => 2020-05-08
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [17] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [18] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [19] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-18
                [ENDDA] => 2020-03-20
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [20] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-04-15
                [ENDDA] => 2020-04-17
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [21] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-06
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [22] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-05-22
                [ENDDA] => 2020-05-22
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [23] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-27
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [24] => Array
              (
                [PERNR] => 03101270
                [PLANS] => 60014191
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Unne
                [NACHN] => Tomberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101348
                [AWREF] => 
              )
  
            [25] => Array
              (
                [PERNR] => 03101348
                [PLANS] => 60014190
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Viive
                [NACHN] => Paklar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101270
                [AWREF] => 
              )
  
            [26] => Array
              (
                [PERNR] => 03101348
                [PLANS] => 60014190
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-14
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Viive
                [NACHN] => Paklar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101270
                [AWREF] => 
              )
  
            [27] => Array
              (
                [PERNR] => 03101332
                [PLANS] => 60014756
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Tõnu
                [NACHN] => Kägo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101159
                [AWREF] => 
              )
  
            [28] => Array
              (
                [PERNR] => 03103567
                [PLANS] => 60010185
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-14
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [29] => Array
              (
                [PERNR] => 03103567
                [PLANS] => 60010185
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [30] => Array
              (
                [PERNR] => 03101166
                [PLANS] => 60014182
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Keiti
                [NACHN] => Pärn
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102411
                [AWREF] => 
              )
  
            [31] => Array
              (
                [PERNR] => 03101166
                [PLANS] => 60014182
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-19
                [ENDDA] => 2020-09-27
                [VORNA] => Keiti
                [NACHN] => Pärn
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102411
                [AWREF] => 
              )
  
            [32] => Array
              (
                [PERNR] => 03101140
                [PLANS] => 60013966
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [33] => Array
              (
                [PERNR] => 03101140
                [PLANS] => 60013966
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [34] => Array
              (
                [PERNR] => 03102963
                [PLANS] => 60013965
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-13
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Tampuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102856
                [AWREF] => 
              )
  
            [35] => Array
              (
                [PERNR] => 03102963
                [PLANS] => 60013965
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Tampuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102856
                [AWREF] => 
              )
  
            [36] => Array
              (
                [PERNR] => 03103122
                [PLANS] => 60226917
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-03
                [ENDDA] => 2020-03-10
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [37] => Array
              (
                [PERNR] => 03103124
                [PLANS] => 60226918
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-23
                [VORNA] => Eleri
                [NACHN] => Hirv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100552
                [AWREF] => 
              )
  
            [38] => Array
              (
                [PERNR] => 03103124
                [PLANS] => 60226918
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [39] => Array
              (
                [PERNR] => 03102033
                [PLANS] => 60010155
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [40] => Array
              (
                [PERNR] => 03102204
                [PLANS] => 60014764
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-04
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [41] => Array
              (
                [PERNR] => 03101122
                [PLANS] => 60014763
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Kaido
                [NACHN] => Maasen
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101226
                [AWREF] => 
              )
  
            [42] => Array
              (
                [PERNR] => 03101122
                [PLANS] => 60014763
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Kaido
                [NACHN] => Maasen
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101226
                [AWREF] => 
              )
  
            [43] => Array
              (
                [PERNR] => 03101312
                [PLANS] => 60010186
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [44] => Array
              (
                [PERNR] => 03101312
                [PLANS] => 60010186
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-31
                [ENDDA] => 2020-09-06
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Kristal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103567
                [AWREF] => 
              )
  
            [45] => Array
              (
                [PERNR] => 03102330
                [PLANS] => 60147168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-09
                [VORNA] => Elli
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103108
                [AWREF] => 
              )
  
            [46] => Array
              (
                [PERNR] => 03102330
                [PLANS] => 60147168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Elli
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103108
                [AWREF] => 
              )
  
            [47] => Array
              (
                [PERNR] => 03102656
                [PLANS] => 60147162
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Irja-Gea
                [NACHN] => Kukk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101195
                [AWREF] => 
              )
  
            [48] => Array
              (
                [PERNR] => 03101167
                [PLANS] => 60010249
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-10
                [ENDDA] => 2020-06-19
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [49] => Array
              (
                [PERNR] => 03101167
                [PLANS] => 60010249
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [50] => Array
              (
                [PERNR] => 03101167
                [PLANS] => 60010249
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-31
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [51] => Array
              (
                [PERNR] => 03101167
                [PLANS] => 60010249
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [52] => Array
              (
                [PERNR] => 03101167
                [PLANS] => 60010249
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [53] => Array
              (
                [PERNR] => 03103551
                [PLANS] => 60272051
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-02
                [ENDDA] => 2020-05-08
                [VORNA] => Liivi
                [NACHN] => Novek
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103549
                [AWREF] => 
              )
  
            [54] => Array
              (
                [PERNR] => 03103551
                [PLANS] => 60272051
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-19
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [55] => Array
              (
                [PERNR] => 03103551
                [PLANS] => 60272051
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-02-27
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [56] => Array
              (
                [PERNR] => 03103551
                [PLANS] => 60272051
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-12
                [ENDDA] => 2020-03-13
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [57] => Array
              (
                [PERNR] => 03101159
                [PLANS] => 60014708
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Francsisek
                [NACHN] => Staškevitš
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101332
                [AWREF] => 
              )
  
            [58] => Array
              (
                [PERNR] => 03101195
                [PLANS] => 60147161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-28
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Roosileht
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102656
                [AWREF] => 
              )
  
            [59] => Array
              (
                [PERNR] => 03101195
                [PLANS] => 60147161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Roosileht
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102656
                [AWREF] => 
              )
  
            [60] => Array
              (
                [PERNR] => 03101138
                [PLANS] => 60014715
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-05
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [61] => Array
              (
                [PERNR] => 03101260
                [PLANS] => 60014745
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-15
                [VORNA] => Külli
                [NACHN] => Hermann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101138
                [AWREF] => 
              )
  
            [62] => Array
              (
                [PERNR] => 03101260
                [PLANS] => 60014745
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-05
                [ENDDA] => 2020-08-06
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [63] => Array
              (
                [PERNR] => 03101269
                [PLANS] => 60147219
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-18
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Külli
                [NACHN] => Hermann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101138
                [AWREF] => 
              )
  
            [64] => Array
              (
                [PERNR] => 03101269
                [PLANS] => 60147219
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [65] => Array
              (
                [PERNR] => 03101269
                [PLANS] => 60147219
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-05
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [66] => Array
              (
                [PERNR] => 03101123
                [PLANS] => 60014758
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Forsel
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101587
                [AWREF] => 
              )
  
            [67] => Array
              (
                [PERNR] => 03101123
                [PLANS] => 60014758
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [68] => Array
              (
                [PERNR] => 03101226
                [PLANS] => 60014759
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Asso
                [NACHN] => Pajo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101268
                [AWREF] => 
              )
  
            [69] => Array
              (
                [PERNR] => 03101146
                [PLANS] => 60014760
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Kalle
                [NACHN] => Rohtmets
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102204
                [AWREF] => 
              )
  
            [70] => Array
              (
                [PERNR] => 03101268
                [PLANS] => 60014762
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [71] => Array
              (
                [PERNR] => 03101268
                [PLANS] => 60014762
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [72] => Array
              (
                [PERNR] => 03101268
                [PLANS] => 60014762
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [73] => Array
              (
                [PERNR] => 03101150
                [PLANS] => 60013963
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [74] => Array
              (
                [PERNR] => 03101150
                [PLANS] => 60013963
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Hinnosaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101251
                [AWREF] => 
              )
  
            [75] => Array
              (
                [PERNR] => 03101150
                [PLANS] => 60013963
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [76] => Array
              (
                [PERNR] => 03101150
                [PLANS] => 60013963
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-30
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Hinnosaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101251
                [AWREF] => 
              )
  
            [77] => Array
              (
                [PERNR] => 03101200
                [PLANS] => 60014183
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-07
                [ENDDA] => 2020-04-17
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Lindemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103202
                [AWREF] => 
              )
  
            [78] => Array
              (
                [PERNR] => 03101200
                [PLANS] => 60014183
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [79] => Array
              (
                [PERNR] => 03103592
                [PLANS] => 60272045
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-13
                [ENDDA] => 2020-04-19
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [80] => Array
              (
                [PERNR] => 03103592
                [PLANS] => 60272045
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [81] => Array
              (
                [PERNR] => 03102260
                [PLANS] => 60010161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-26
                [VORNA] => Sven
                [NACHN] => Haljas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102687
                [AWREF] => 
              )
  
            [82] => Array
              (
                [PERNR] => 03102260
                [PLANS] => 60010161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [83] => Array
              (
                [PERNR] => 03102260
                [PLANS] => 60010161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-14
                [ENDDA] => 2020-09-25
                [VORNA] => Sven
                [NACHN] => Haljas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102687
                [AWREF] => 
              )
  
            [84] => Array
              (
                [PERNR] => 03103594
                [PLANS] => 60226768
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-28
                [ENDDA] => 2020-05-06
                [VORNA] => Inge
                [NACHN] => Kottisse
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103096
                [AWREF] => 
              )
  
            [85] => Array
              (
                [PERNR] => 03103594
                [PLANS] => 60226768
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101351
                [AWREF] => 
              )
  
            [86] => Array
              (
                [PERNR] => 03103594
                [PLANS] => 60226768
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-11-02
                [ENDDA] => 2020-11-07
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101351
                [AWREF] => 
              )
  
            [87] => Array
              (
                [PERNR] => 03102871
                [PLANS] => 60147206
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-24
                [ENDDA] => 2020-02-29
                [VORNA] => Kristiina
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101261
                [AWREF] => 
              )
  
            [88] => Array
              (
                [PERNR] => 03102871
                [PLANS] => 60147206
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Kristiina
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101261
                [AWREF] => 
              )
  
            [89] => Array
              (
                [PERNR] => 03101278
                [PLANS] => 60013920
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-29
                [VORNA] => Arvi
                [NACHN] => Taru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103369
                [AWREF] => 
              )
  
            [90] => Array
              (
                [PERNR] => 03101206
                [PLANS] => 60010242
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [91] => Array
              (
                [PERNR] => 03101206
                [PLANS] => 60010242
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Liivak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103461
                [AWREF] => 
              )
  
            [92] => Array
              (
                [PERNR] => 03101217
                [PLANS] => 60010215
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Lindemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103202
                [AWREF] => 
              )
  
            [93] => Array
              (
                [PERNR] => 03101217
                [PLANS] => 60010215
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Lindemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103202
                [AWREF] => 
              )
  
            [94] => Array
              (
                [PERNR] => 03101217
                [PLANS] => 60010215
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-15
                [ENDDA] => 2020-10-22
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Lindemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103202
                [AWREF] => 
              )
  
            [95] => Array
              (
                [PERNR] => 03101288
                [PLANS] => 60010234
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-03-01
                [VORNA] => Heleri
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101178
                [AWREF] => 
              )
  
            [96] => Array
              (
                [PERNR] => 03101288
                [PLANS] => 60010234
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [97] => Array
              (
                [PERNR] => 03101288
                [PLANS] => 60010234
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [98] => Array
              (
                [PERNR] => 03101288
                [PLANS] => 60010234
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-21
                [ENDDA] => 2020-10-04
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Liivak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103461
                [AWREF] => 
              )
  
            [99] => Array
              (
                [PERNR] => 03103309
                [PLANS] => 60013911
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Merili
                [NACHN] => Rajaleid
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101290
                [AWREF] => 
              )
  
            [100] => Array
              (
                [PERNR] => 03103309
                [PLANS] => 60013911
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Merili
                [NACHN] => Rajaleid
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101290
                [AWREF] => 
              )
  
            [101] => Array
              (
                [PERNR] => 03103602
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Sulev
                [NACHN] => Õitspuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101258
                [AWREF] => 
              )
  
            [102] => Array
              (
                [PERNR] => 03102828
                [PLANS] => 60078082
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [103] => Array
              (
                [PERNR] => 03103368
                [PLANS] => 60013989
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Katerina
                [NACHN] => Klimenko
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103561
                [AWREF] => 
              )
  
            [104] => Array
              (
                [PERNR] => 03103187
                [PLANS] => 60010220
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-03-05
                [VORNA] => Kadi
                [NACHN] => Naar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101249
                [AWREF] => 
              )
  
            [105] => Array
              (
                [PERNR] => 03103170
                [PLANS] => 60044794
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-30
                [ENDDA] => 2020-04-07
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [106] => Array
              (
                [PERNR] => 03103170
                [PLANS] => 60044794
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-01
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [107] => Array
              (
                [PERNR] => 03103170
                [PLANS] => 60044794
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-09-04
                [VORNA] => Ülleke
                [NACHN] => Eerik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101128
                [AWREF] => 
              )
  
            [108] => Array
              (
                [PERNR] => 03103170
                [PLANS] => 60044794
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-08
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [109] => Array
              (
                [PERNR] => 03100553
                [PLANS] => 60014229
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-17
                [ENDDA] => 2020-03-26
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [110] => Array
              (
                [PERNR] => 03100553
                [PLANS] => 60014229
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-09
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [111] => Array
              (
                [PERNR] => 03102692
                [PLANS] => 60177715
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-13
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Henri
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102418
                [AWREF] => 
              )
  
            [112] => Array
              (
                [PERNR] => 03102692
                [PLANS] => 60177715
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Henri
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102418
                [AWREF] => 
              )
  
            [113] => Array
              (
                [PERNR] => 03101587
                [PLANS] => 60014757
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [114] => Array
              (
                [PERNR] => 03101125
                [PLANS] => 60014712
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-16
                [VORNA] => Liia
                [NACHN] => Lausma
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101211
                [AWREF] => 
              )
  
            [115] => Array
              (
                [PERNR] => 03101296
                [PLANS] => 60008442
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [116] => Array
              (
                [PERNR] => 03101296
                [PLANS] => 60008442
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Artu
                [NACHN] => Ellmann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102903
                [AWREF] => 
              )
  
            [117] => Array
              (
                [PERNR] => 03101296
                [PLANS] => 60008442
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-08
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [118] => Array
              (
                [PERNR] => 03101296
                [PLANS] => 60008442
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Merje
                [NACHN] => Krinal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101191
                [AWREF] => 
              )
  
            [119] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 
              )
  
            [120] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-26
                [ENDDA] => 2020-11-01
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 
              )
  
            [121] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-23
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 
              )
  
            [122] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Toivo
                [NACHN] => Tomingas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101349
                [AWREF] => 
              )
  
            [123] => Array
              (
                [PERNR] => 03102496
                [PLANS] => 60010163
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-21
                [ENDDA] => 2020-05-27
                [VORNA] => Kaia
                [NACHN] => Saar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103235
                [AWREF] => 
              )
  
            [124] => Array
              (
                [PERNR] => 03102496
                [PLANS] => 60010163
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [125] => Array
              (
                [PERNR] => 03101160
                [PLANS] => 60010164
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-18
                [ENDDA] => 2020-05-22
                [VORNA] => Marili
                [NACHN] => Lehtmets
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101213
                [AWREF] => 
              )
  
            [126] => Array
              (
                [PERNR] => 03101160
                [PLANS] => 60010164
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-06-30
                [VORNA] => Kadri
                [NACHN] => Vainomäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103477
                [AWREF] => 
              )
  
            [127] => Array
              (
                [PERNR] => 03101160
                [PLANS] => 60010164
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Kaire
                [NACHN] => Bamberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102496
                [AWREF] => 
              )
  
            [128] => Array
              (
                [PERNR] => 03101304
                [PLANS] => 60013954
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Reeli
                [NACHN] => Silman
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101321
                [AWREF] => 
              )
  
            [129] => Array
              (
                [PERNR] => 03101304
                [PLANS] => 60013954
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Mare
                [NACHN] => Laan
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102341
                [AWREF] => 
              )
  
            [130] => Array
              (
                [PERNR] => 03100565
                [PLANS] => 60010193
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [131] => Array
              (
                [PERNR] => 03100565
                [PLANS] => 60010193
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Helen
                [NACHN] => Ernesaks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101132
                [AWREF] => 
              )
  
            [132] => Array
              (
                [PERNR] => 03101132
                [PLANS] => 60010189
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [133] => Array
              (
                [PERNR] => 03101132
                [PLANS] => 60010189
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [134] => Array
              (
                [PERNR] => 03101177
                [PLANS] => 60013929
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Peep
                [NACHN] => Krusberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101192
                [AWREF] => 
              )
  
            [135] => Array
              (
                [PERNR] => 03101177
                [PLANS] => 60013929
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-22
                [VORNA] => Peep
                [NACHN] => Krusberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101192
                [AWREF] => 
              )
  
            [136] => Array
              (
                [PERNR] => 03101177
                [PLANS] => 60013929
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Mait
                [NACHN] => Metsur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101241
                [AWREF] => 
              )
  
            [137] => Array
              (
                [PERNR] => 03101177
                [PLANS] => 60013929
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-29
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Peep
                [NACHN] => Krusberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101192
                [AWREF] => 
              )
  
            [138] => Array
              (
                [PERNR] => 03101267
                [PLANS] => 60010192
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-28
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [139] => Array
              (
                [PERNR] => 03101267
                [PLANS] => 60010192
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Helen
                [NACHN] => Ernesaks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101132
                [AWREF] => 
              )
  
            [140] => Array
              (
                [PERNR] => 03101267
                [PLANS] => 60010192
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [141] => Array
              (
                [PERNR] => 03100549
                [PLANS] => 60010244
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-12-20
                [ENDDA] => 2021-09-05
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [142] => Array
              (
                [PERNR] => 03101153
                [PLANS] => 60010239
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Kelly
                [NACHN] => Mölder
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103321
                [AWREF] => 
              )
  
            [143] => Array
              (
                [PERNR] => 03101153
                [PLANS] => 60010239
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Kelly
                [NACHN] => Mölder
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103321
                [AWREF] => 
              )
  
            [144] => Array
              (
                [PERNR] => 03101215
                [PLANS] => 60013975
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-23
                [ENDDA] => 2020-03-29
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Tombak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101347
                [AWREF] => 
              )
  
            [145] => Array
              (
                [PERNR] => 03101215
                [PLANS] => 60013975
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [146] => Array
              (
                [PERNR] => 03103456
                [PLANS] => 60044797
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-11
                [ENDDA] => 2020-06-19
                [VORNA] => Ingrid
                [NACHN] => Tust
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103469
                [AWREF] => 
              )
  
            [147] => Array
              (
                [PERNR] => 03103456
                [PLANS] => 60044797
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Ingrid
                [NACHN] => Tust
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103469
                [AWREF] => 
              )
  
            [148] => Array
              (
                [PERNR] => 03103456
                [PLANS] => 60044797
                [ATEXT] => Haigusleht (tasuta)
                [BEGDA] => 2020-02-28
                [ENDDA] => 2020-03-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [149] => Array
              (
                [PERNR] => 03103494
                [PLANS] => 60013935
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [150] => Array
              (
                [PERNR] => 03101253
                [PLANS] => 60147210
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-30
                [ENDDA] => 2020-04-02
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [151] => Array
              (
                [PERNR] => 03101253
                [PLANS] => 60147210
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Pille
                [NACHN] => Peenemaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102698
                [AWREF] => 
              )
  
            [152] => Array
              (
                [PERNR] => 03101274
                [PLANS] => 60013941
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Kaljula
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101161
                [AWREF] => 
              )
  
            [153] => Array
              (
                [PERNR] => 03101161
                [PLANS] => 60147180
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-08
                [ENDDA] => 2020-06-18
                [VORNA] => Carmen
                [NACHN] => Jaeski
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101144
                [AWREF] => 
              )
  
            [154] => Array
              (
                [PERNR] => 03101161
                [PLANS] => 60147180
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-16
                [VORNA] => Carmen
                [NACHN] => Jaeski
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101144
                [AWREF] => 
              )
  
            [155] => Array
              (
                [PERNR] => 03101306
                [PLANS] => 60226789
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Marju
                [NACHN] => Reinberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101294
                [AWREF] => 
              )
  
            [156] => Array
              (
                [PERNR] => 03101306
                [PLANS] => 60226789
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-30
                [ENDDA] => 2020-10-13
                [VORNA] => Marju
                [NACHN] => Reinberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101294
                [AWREF] => 
              )
  
            [157] => Array
              (
                [PERNR] => 03101294
                [PLANS] => 60013900
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-26
                [ENDDA] => 2020-04-03
                [VORNA] => Andrus
                [NACHN] => Ründal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101306
                [AWREF] => 
              )
  
            [158] => Array
              (
                [PERNR] => 03101294
                [PLANS] => 60013900
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-10
                [ENDDA] => 2020-06-25
                [VORNA] => Andrus
                [NACHN] => Ründal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101306
                [AWREF] => 
              )
  
            [159] => Array
              (
                [PERNR] => 03101331
                [PLANS] => 60147196
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-23
                [ENDDA] => 2020-04-09
                [VORNA] => Tiia
                [NACHN] => Koppel
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101188
                [AWREF] => 
              )
  
            [160] => Array
              (
                [PERNR] => 03101331
                [PLANS] => 60147196
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [161] => Array
              (
                [PERNR] => 03102942
                [PLANS] => 60147186
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Ants
                [NACHN] => Vain
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101363
                [AWREF] => 
              )
  
            [162] => Array
              (
                [PERNR] => 03101248
                [PLANS] => 60010235
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Märt
                [NACHN] => Torop
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103293
                [AWREF] => 
              )
  
            [163] => Array
              (
                [PERNR] => 03101318
                [PLANS] => 60013956
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Holger
                [NACHN] => Ehrlich
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103129
                [AWREF] => 
              )
  
            [164] => Array
              (
                [PERNR] => 03101318
                [PLANS] => 60013956
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-01
                [VORNA] => Holger
                [NACHN] => Ehrlich
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103129
                [AWREF] => 
              )
  
            [165] => Array
              (
                [PERNR] => 03101318
                [PLANS] => 60013956
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Holger
                [NACHN] => Ehrlich
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103129
                [AWREF] => 
              )
  
            [166] => Array
              (
                [PERNR] => 03101284
                [PLANS] => 60014721
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Siivi
                [NACHN] => Kaart
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101157
                [AWREF] => 
              )
  
            [167] => Array
              (
                [PERNR] => 03101284
                [PLANS] => 60014721
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-18
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Maripuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101236
                [AWREF] => 
              )
  
            [168] => Array
              (
                [PERNR] => 03103235
                [PLANS] => 60177711
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-21
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Kaire
                [NACHN] => Bamberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102496
                [AWREF] => 
              )
  
            [169] => Array
              (
                [PERNR] => 03103235
                [PLANS] => 60177711
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Kaire
                [NACHN] => Bamberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102496
                [AWREF] => 
              )
  
            [170] => Array
              (
                [PERNR] => 03101322
                [PLANS] => 60013902
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Kralle
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103018
                [AWREF] => 
              )
  
            [171] => Array
              (
                [PERNR] => 03101322
                [PLANS] => 60013902
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2021-01-04
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Kralle
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103018
                [AWREF] => 
              )
  
            [172] => Array
              (
                [PERNR] => 03101322
                [PLANS] => 60013902
                [ATEXT] => Haigusleht (tasuta)
                [BEGDA] => 2020-02-03
                [ENDDA] => 2020-03-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [173] => Array
              (
                [PERNR] => 03101224
                [PLANS] => 60014747
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-09-07
                [VORNA] => Pille
                [NACHN] => Pekka
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101275
                [AWREF] => 
              )
  
            [174] => Array
              (
                [PERNR] => 03101224
                [PLANS] => 60014747
                [ATEXT] => Haigusleht (tasuta)
                [BEGDA] => 2020-02-26
                [ENDDA] => 2020-03-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [175] => Array
              (
                [PERNR] => 03101330
                [PLANS] => 60013901
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Raul
                [NACHN] => Ermus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101131
                [AWREF] => 
              )
  
            [176] => Array
              (
                [PERNR] => 03101330
                [PLANS] => 60013901
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Raul
                [NACHN] => Ermus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101131
                [AWREF] => 
              )
  
            [177] => Array
              (
                [PERNR] => 03101334
                [PLANS] => 60014736
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-14
                [VORNA] => Kaarel
                [NACHN] => Teppan
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101345
                [AWREF] => 
              )
  
            [178] => Array
              (
                [PERNR] => 03101334
                [PLANS] => 60014736
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-13
                [VORNA] => Irina
                [NACHN] => Sõber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101325
                [AWREF] => 
              )
  
            [179] => Array
              (
                [PERNR] => 03101334
                [PLANS] => 60014736
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-14
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Allikmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101119
                [AWREF] => 
              )
  
            [180] => Array
              (
                [PERNR] => 03101236
                [PLANS] => 60014725
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Pukk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101284
                [AWREF] => 
              )
  
            [181] => Array
              (
                [PERNR] => 03101236
                [PLANS] => 60014725
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Siivi
                [NACHN] => Kaart
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101157
                [AWREF] => 
              )
  
            [182] => Array
              (
                [PERNR] => 03101335
                [PLANS] => 60014706
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-17
                [VORNA] => Urve
                [NACHN] => Kenk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101172
                [AWREF] => 
              )
  
            [183] => Array
              (
                [PERNR] => 03101335
                [PLANS] => 60014706
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Urve
                [NACHN] => Kenk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101172
                [AWREF] => 
              )
  
            [184] => Array
              (
                [PERNR] => 03101335
                [PLANS] => 60014706
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-07
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Urve
                [NACHN] => Kenk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101172
                [AWREF] => 
              )
  
            [185] => Array
              (
                [PERNR] => 03101345
                [PLANS] => 60014732
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Elina
                [NACHN] => Aas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101113
                [AWREF] => 
              )
  
            [186] => Array
              (
                [PERNR] => 03101128
                [PLANS] => 60014173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-21
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Johannes
                [NACHN] => Nõupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103170
                [AWREF] => 
              )
  
            [187] => Array
              (
                [PERNR] => 03101128
                [PLANS] => 60014173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [188] => Array
              (
                [PERNR] => 03101128
                [PLANS] => 60014173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Johannes
                [NACHN] => Nõupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103170
                [AWREF] => 
              )
  
            [189] => Array
              (
                [PERNR] => 03101211
                [PLANS] => 60014711
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-16
                [VORNA] => Ain
                [NACHN] => Birk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101125
                [AWREF] => 
              )
  
            [190] => Array
              (
                [PERNR] => 03101211
                [PLANS] => 60014711
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Ain
                [NACHN] => Birk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101125
                [AWREF] => 
              )
  
            [191] => Array
              (
                [PERNR] => 03101116
                [PLANS] => 60014718
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-27
                [VORNA] => Virge
                [NACHN] => Ollema
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101264
                [AWREF] => 
              )
  
            [192] => Array
              (
                [PERNR] => 03101116
                [PLANS] => 60014718
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-01
                [VORNA] => Juta
                [NACHN] => Luik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101223
                [AWREF] => 
              )
  
            [193] => Array
              (
                [PERNR] => 03101325
                [PLANS] => 60014731
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-14
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Allikmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101119
                [AWREF] => 
              )
  
            [194] => Array
              (
                [PERNR] => 03101325
                [PLANS] => 60014731
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-22
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Allikmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101119
                [AWREF] => 
              )
  
            [195] => Array
              (
                [PERNR] => 03101113
                [PLANS] => 60014734
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Oeselg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102846
                [AWREF] => 
              )
  
            [196] => Array
              (
                [PERNR] => 03101893
                [PLANS] => 60014749
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-05-03
                [VORNA] => Virge
                [NACHN] => Ollema
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101264
                [AWREF] => 
              )
  
            [197] => Array
              (
                [PERNR] => 03101893
                [PLANS] => 60014749
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Aira
                [NACHN] => Alasi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101116
                [AWREF] => 
              )
  
            [198] => Array
              (
                [PERNR] => 03101893
                [PLANS] => 60014749
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-07
                [ENDDA] => 2020-09-20
                [VORNA] => Juta
                [NACHN] => Luik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101223
                [AWREF] => 
              )
  
            [199] => Array
              (
                [PERNR] => 03101220
                [PLANS] => 60014233
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Pille
                [NACHN] => Peenemaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102698
                [AWREF] => 
              )
  
            [200] => Array
              (
                [PERNR] => 03101220
                [PLANS] => 60014233
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Inga
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101201
                [AWREF] => 
              )
  
            [201] => Array
              (
                [PERNR] => 03101168
                [PLANS] => 60014752
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-18
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Herbely
                [NACHN] => Nõgols
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101254
                [AWREF] => 
              )
  
            [202] => Array
              (
                [PERNR] => 03101251
                [PLANS] => 60013962
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Siim
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101150
                [AWREF] => 
              )
  
            [203] => Array
              (
                [PERNR] => 03101251
                [PLANS] => 60013962
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [204] => Array
              (
                [PERNR] => 03103243
                [PLANS] => 60013949
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-15
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [205] => Array
              (
                [PERNR] => 03103243
                [PLANS] => 60013949
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-08
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [206] => Array
              (
                [PERNR] => 03103243
                [PLANS] => 60013949
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-30
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [207] => Array
              (
                [PERNR] => 03103222
                [PLANS] => 60014167
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Johannes
                [NACHN] => Nõupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103170
                [AWREF] => 
              )
  
            [208] => Array
              (
                [PERNR] => 03103222
                [PLANS] => 60014167
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-21
                [ENDDA] => 2020-10-09
                [VORNA] => Johannes
                [NACHN] => Nõupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103170
                [AWREF] => 
              )
  
            [209] => Array
              (
                [PERNR] => 03103073
                [PLANS] => 60010182
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-30
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Vadi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101361
                [AWREF] => 
              )
  
            [210] => Array
              (
                [PERNR] => 03103073
                [PLANS] => 60010182
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Vadi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101361
                [AWREF] => 
              )
  
            [211] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-29
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [212] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [213] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-16
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [214] => Array
              (
                [PERNR] => 03101272
                [PLANS] => 60013961
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Tampuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102856
                [AWREF] => 
              )
  
            [215] => Array
              (
                [PERNR] => 03101272
                [PLANS] => 60013961
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Silja
                [NACHN] => Liibert
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102963
                [AWREF] => 
              )
  
            [216] => Array
              (
                [PERNR] => 03101156
                [PLANS] => 60014166
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Johannes
                [NACHN] => Nõupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103170
                [AWREF] => 
              )
  
            [217] => Array
              (
                [PERNR] => 03101156
                [PLANS] => 60014166
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [218] => Array
              (
                [PERNR] => 03102686
                [PLANS] => 60272035
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-15
                [VORNA] => Silver
                [NACHN] => Ao
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103308
                [AWREF] => 
              )
  
            [219] => Array
              (
                [PERNR] => 03102686
                [PLANS] => 60272035
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Silver
                [NACHN] => Ao
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103308
                [AWREF] => 
              )
  
            [220] => Array
              (
                [PERNR] => 03100554
                [PLANS] => 60010238
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [221] => Array
              (
                [PERNR] => 03100554
                [PLANS] => 60010238
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [222] => Array
              (
                [PERNR] => 03101191
                [PLANS] => 60010225
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-07
                [VORNA] => Maarja
                [NACHN] => Virks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101376
                [AWREF] => 
              )
  
            [223] => Array
              (
                [PERNR] => 03101191
                [PLANS] => 60010225
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [224] => Array
              (
                [PERNR] => 03101115
                [PLANS] => 60013915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-23
                [ENDDA] => 2020-03-29
                [VORNA] => Aili
                [NACHN] => Vaher
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101362
                [AWREF] => 
              )
  
            [225] => Array
              (
                [PERNR] => 03101115
                [PLANS] => 60013915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-10
                [VORNA] => Aili
                [NACHN] => Vaher
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101362
                [AWREF] => 
              )
  
            [226] => Array
              (
                [PERNR] => 03101115
                [PLANS] => 60013915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-28
                [VORNA] => Aili
                [NACHN] => Vaher
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101362
                [AWREF] => 
              )
  
            [227] => Array
              (
                [PERNR] => 03101221
                [PLANS] => 60014738
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-23
                [VORNA] => Alo
                [NACHN] => Kotka
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101190
                [AWREF] => 
              )
  
            [228] => Array
              (
                [PERNR] => 03101221
                [PLANS] => 60014738
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Piret
                [NACHN] => Kruusimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101193
                [AWREF] => 
              )
  
            [229] => Array
              (
                [PERNR] => 03101254
                [PLANS] => 60014751
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Anzelika
                [NACHN] => Kask
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101168
                [AWREF] => 
              )
  
            [230] => Array
              (
                [PERNR] => 03101258
                [PLANS] => 60013982
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-26
                [VORNA] => Hanno
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101202
                [AWREF] => 
              )
  
            [231] => Array
              (
                [PERNR] => 03101258
                [PLANS] => 60013982
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-23
                [VORNA] => Hanno
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101202
                [AWREF] => 
              )
  
            [232] => Array
              (
                [PERNR] => 03101258
                [PLANS] => 60013982
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-09
                [VORNA] => Kalver
                [NACHN] => Keskküla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101173
                [AWREF] => 
              )
  
            [233] => Array
              (
                [PERNR] => 03102324
                [PLANS] => 60014180
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-15
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [234] => Array
              (
                [PERNR] => 03102324
                [PLANS] => 60014180
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Romario
                [NACHN] => Siimer
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103551
                [AWREF] => 
              )
  
            [235] => Array
              (
                [PERNR] => 03101194
                [PLANS] => 60014695
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Ruth
                [NACHN] => Milva
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101244
                [AWREF] => 
              )
  
            [236] => Array
              (
                [PERNR] => 03101194
                [PLANS] => 60014695
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Ruth
                [NACHN] => Milva
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101244
                [AWREF] => 
              )
  
            [237] => Array
              (
                [PERNR] => 03101324
                [PLANS] => 60014728
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-22
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Allikmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101119
                [AWREF] => 
              )
  
            [238] => Array
              (
                [PERNR] => 03101324
                [PLANS] => 60014728
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-13
                [VORNA] => Irina
                [NACHN] => Sõber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101325
                [AWREF] => 
              )
  
            [239] => Array
              (
                [PERNR] => 03102856
                [PLANS] => 60013957
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-23
                [VORNA] => Pirje
                [NACHN] => Pappel
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101272
                [AWREF] => 
              )
  
            [240] => Array
              (
                [PERNR] => 03102856
                [PLANS] => 60013957
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Silja
                [NACHN] => Liibert
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102963
                [AWREF] => 
              )
  
            [241] => Array
              (
                [PERNR] => 03101320
                [PLANS] => 60013960
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-29
                [ENDDA] => 2020-05-05
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [242] => Array
              (
                [PERNR] => 03101320
                [PLANS] => 60013960
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Siim
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101150
                [AWREF] => 
              )
  
            [243] => Array
              (
                [PERNR] => 03101976
                [PLANS] => 60014742
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Uus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101360
                [AWREF] => 
              )
  
            [244] => Array
              (
                [PERNR] => 03101239
                [PLANS] => 60014701
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Malle
                [NACHN] => Tammeste
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101340
                [AWREF] => 
              )
  
            [245] => Array
              (
                [PERNR] => 03101239
                [PLANS] => 60014701
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-07
                [ENDDA] => 2020-09-13
                [VORNA] => Malle
                [NACHN] => Tammeste
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101340
                [AWREF] => 
              )
  
            [246] => Array
              (
                [PERNR] => 03102980
                [PLANS] => 60010196
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [247] => Array
              (
                [PERNR] => 03102980
                [PLANS] => 60010196
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [248] => Array
              (
                [PERNR] => 03101349
                [PLANS] => 60013927
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Priit
                [NACHN] => Pihlak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101278
                [AWREF] => 
              )
  
            [249] => Array
              (
                [PERNR] => 03101349
                [PLANS] => 60013927
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-09
                [VORNA] => Arvi
                [NACHN] => Taru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103369
                [AWREF] => 
              )
  
            [250] => Array
              (
                [PERNR] => 03101349
                [PLANS] => 60013927
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Arvi
                [NACHN] => Taru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103369
                [AWREF] => 
              )
  
            [251] => Array
              (
                [PERNR] => 03101349
                [PLANS] => 60013927
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Arvi
                [NACHN] => Taru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103369
                [AWREF] => 
              )
  
            [252] => Array
              (
                [PERNR] => 03103434
                [PLANS] => 60014181
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [253] => Array
              (
                [PERNR] => 03103434
                [PLANS] => 60014181
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-27
                [ENDDA] => 2020-09-11
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [254] => Array
              (
                [PERNR] => 03102846
                [PLANS] => 60014735
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-31
                [VORNA] => Elina
                [NACHN] => Aas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101113
                [AWREF] => 
              )
  
            [255] => Array
              (
                [PERNR] => 03102846
                [PLANS] => 60014735
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Elina
                [NACHN] => Aas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101113
                [AWREF] => 
              )
  
            [256] => Array
              (
                [PERNR] => 03102846
                [PLANS] => 60014735
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-26
                [ENDDA] => 2020-09-11
                [VORNA] => Elina
                [NACHN] => Aas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101113
                [AWREF] => 
              )
  
            [257] => Array
              (
                [PERNR] => 03101301
                [PLANS] => 60014755
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Hille
                [NACHN] => Kokk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101184
                [AWREF] => 
              )
  
            [258] => Array
              (
                [PERNR] => 03100555
                [PLANS] => 60010161
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-10-14
                [ENDDA] => 2021-06-22
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [259] => Array
              (
                [PERNR] => 03103200
                [PLANS] => 60014234
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-06-10
                [ENDDA] => 2022-02-26
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [260] => Array
              (
                [PERNR] => 03103561
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [261] => Array
              (
                [PERNR] => 03103561
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-09-04
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [262] => Array
              (
                [PERNR] => 03101303
                [PLANS] => 60014750
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Uus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101360
                [AWREF] => 
              )
  
            [263] => Array
              (
                [PERNR] => 03101303
                [PLANS] => 60014750
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Uus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101360
                [AWREF] => 
              )
  
            [264] => Array
              (
                [PERNR] => 03101303
                [PLANS] => 60014750
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Uus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101360
                [AWREF] => 
              )
  
            [265] => Array
              (
                [PERNR] => 03101360
                [PLANS] => 60014741
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-06-14
                [VORNA] => Eve
                [NACHN] => Rõõmus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101303
                [AWREF] => 
              )
  
            [266] => Array
              (
                [PERNR] => 03101360
                [PLANS] => 60014741
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Jõgi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101976
                [AWREF] => 
              )
  
            [267] => Array
              (
                [PERNR] => 03103117
                [PLANS] => 60226810
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 
              )
  
            [268] => Array
              (
                [PERNR] => 03103117
                [PLANS] => 60226810
                [ATEXT] => Hooldusleht
                [BEGDA] => 2020-02-20
                [ENDDA] => 2020-02-24
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [269] => Array
              (
                [PERNR] => 03103229
                [PLANS] => 60226922
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Eleri
                [NACHN] => Hirv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100552
                [AWREF] => 
              )
  
            [270] => Array
              (
                [PERNR] => 03101338
                [PLANS] => 60147207
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [271] => Array
              (
                [PERNR] => 03101338
                [PLANS] => 60147207
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-20
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [272] => Array
              (
                [PERNR] => 03101338
                [PLANS] => 60147207
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-19
                [ENDDA] => 2020-08-26
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [273] => Array
              (
                [PERNR] => 03101187
                [PLANS] => 60084697
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Inga
                [NACHN] => Kredemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103458
                [AWREF] => 
              )
  
            [274] => Array
              (
                [PERNR] => 03101187
                [PLANS] => 60084697
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Tiiu
                [NACHN] => Vares
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101369
                [AWREF] => 
              )
  
            [275] => Array
              (
                [PERNR] => 03101246
                [PLANS] => 60084695
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-07-28
                [ENDDA] => 2022-04-08
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [276] => Array
              (
                [PERNR] => 03103202
                [PLANS] => 60147204
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [277] => Array
              (
                [PERNR] => 03103202
                [PLANS] => 60147204
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Priit
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101200
                [AWREF] => 
              )
  
            [278] => Array
              (
                [PERNR] => 03101199
                [PLANS] => 60014230
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Kurjamaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101197
                [AWREF] => 
              )
  
            [279] => Array
              (
                [PERNR] => 03101199
                [PLANS] => 60014230
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Kurjamaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101197
                [AWREF] => 
              )
  
            [280] => Array
              (
                [PERNR] => 03101199
                [PLANS] => 60014230
                [ATEXT] => Haigusleht (tasuta)
                [BEGDA] => 2020-02-21
                [ENDDA] => 2020-03-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [281] => Array
              (
                [PERNR] => 03102698
                [PLANS] => 60014231
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Aire
                [NACHN] => Nilb
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101253
                [AWREF] => 
              )
  
            [282] => Array
              (
                [PERNR] => 03102698
                [PLANS] => 60014231
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [283] => Array
              (
                [PERNR] => 03101299
                [PLANS] => 60013993
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-06-01
                [VORNA] => Ene
                [NACHN] => Jüriska
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101154
                [AWREF] => 
              )
  
            [284] => Array
              (
                [PERNR] => 03101299
                [PLANS] => 60013993
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [285] => Array
              (
                [PERNR] => 03101193
                [PLANS] => 60014185
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-23
                [VORNA] => Alo
                [NACHN] => Kotka
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101190
                [AWREF] => 
              )
  
            [286] => Array
              (
                [PERNR] => 03101193
                [PLANS] => 60014185
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Mirja
                [NACHN] => Luik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101221
                [AWREF] => 
              )
  
            [287] => Array
              (
                [PERNR] => 03101193
                [PLANS] => 60014185
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Alo
                [NACHN] => Kotka
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101190
                [AWREF] => 
              )
  
            [288] => Array
              (
                [PERNR] => 03103369
                [PLANS] => 60013922
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-30
                [ENDDA] => 2020-09-03
                [VORNA] => Priit
                [NACHN] => Pihlak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101278
                [AWREF] => 
              )
  
            [289] => Array
              (
                [PERNR] => 03103549
                [PLANS] => 99999999
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-02
                [ENDDA] => 2020-03-13
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [290] => Array
              (
                [PERNR] => 03103549
                [PLANS] => 99999999
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [291] => Array
              (
                [PERNR] => 03103250
                [PLANS] => 60226924
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-24
                [VORNA] => Gretelis
                [NACHN] => Liländer
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103247
                [AWREF] => 
              )
  
            [292] => Array
              (
                [PERNR] => 03103250
                [PLANS] => 60226924
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [293] => Array
              (
                [PERNR] => 03101241
                [PLANS] => 60013930
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Riips
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101300
                [AWREF] => 
              )
  
            [294] => Array
              (
                [PERNR] => 03101241
                [PLANS] => 60013930
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Peep
                [NACHN] => Kirsimäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101177
                [AWREF] => 
              )
  
            [295] => Array
              (
                [PERNR] => 03101241
                [PLANS] => 60013930
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Peep
                [NACHN] => Krusberg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101192
                [AWREF] => 
              )
  
            [296] => Array
              (
                [PERNR] => 03101192
                [PLANS] => 60147154
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-05
                [ENDDA] => 2020-10-25
                [VORNA] => Mait
                [NACHN] => Metsur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101241
                [AWREF] => 
              )
  
            [297] => Array
              (
                [PERNR] => 03101232
                [PLANS] => 60127127
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Green
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103002
                [AWREF] => 
              )
  
            [298] => Array
              (
                [PERNR] => 03101232
                [PLANS] => 60127127
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Green
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103002
                [AWREF] => 
              )
  
            [299] => Array
              (
                [PERNR] => 03101232
                [PLANS] => 60127127
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-19
                [ENDDA] => 2020-10-25
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Green
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103002
                [AWREF] => 
              )
  
            [300] => Array
              (
                [PERNR] => 03101232
                [PLANS] => 60127127
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-25
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Green
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103002
                [AWREF] => 
              )
  
            [301] => Array
              (
                [PERNR] => 03101232
                [PLANS] => 60127127
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-30
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Green
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103002
                [AWREF] => 
              )
  
            [302] => Array
              (
                [PERNR] => 03103002
                [PLANS] => 60127124
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-12
                [VORNA] => Liisa
                [NACHN] => Mälk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101232
                [AWREF] => 
              )
  
            [303] => Array
              (
                [PERNR] => 03103002
                [PLANS] => 60127124
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-31
                [VORNA] => Liisa
                [NACHN] => Mälk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101232
                [AWREF] => 
              )
  
            [304] => Array
              (
                [PERNR] => 03103002
                [PLANS] => 60127124
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Liisa
                [NACHN] => Mälk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101232
                [AWREF] => 
              )
  
            [305] => Array
              (
                [PERNR] => 03103247
                [PLANS] => 60226923
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-08
                [VORNA] => Grete
                [NACHN] => Lepa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103250
                [AWREF] => 
              )
  
            [306] => Array
              (
                [PERNR] => 03103247
                [PLANS] => 60226923
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-05
                [ENDDA] => 2020-10-11
                [VORNA] => Grete
                [NACHN] => Lepa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103250
                [AWREF] => 
              )
  
            [307] => Array
              (
                [PERNR] => 03103469
                [PLANS] => 60127125
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-18
                [ENDDA] => 2020-03-27
                [VORNA] => Mailin
                [NACHN] => Tamm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103456
                [AWREF] => 
              )
  
            [308] => Array
              (
                [PERNR] => 03103469
                [PLANS] => 60127125
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Mailin
                [NACHN] => Tamm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103456
                [AWREF] => 
              )
  
            [309] => Array
              (
                [PERNR] => 03100552
                [PLANS] => 60013946
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-03-03
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [310] => Array
              (
                [PERNR] => 03100552
                [PLANS] => 60013946
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [311] => Array
              (
                [PERNR] => 03100552
                [PLANS] => 60013946
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-21
                [ENDDA] => 2020-09-27
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [312] => Array
              (
                [PERNR] => 03102659
                [PLANS] => 60013947
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [313] => Array
              (
                [PERNR] => 03102659
                [PLANS] => 60013947
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-27
                [VORNA] => Kea
                [NACHN] => Kiiver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103229
                [AWREF] => 
              )
  
            [314] => Array
              (
                [PERNR] => 03101321
                [PLANS] => 60013959
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-06-01
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [315] => Array
              (
                [PERNR] => 03101321
                [PLANS] => 60013959
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Mare
                [NACHN] => Laan
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102341
                [AWREF] => 
              )
  
            [316] => Array
              (
                [PERNR] => 03101321
                [PLANS] => 60013959
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-07
                [ENDDA] => 2020-09-20
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [317] => Array
              (
                [PERNR] => 03102341
                [PLANS] => 60013958
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Reeli
                [NACHN] => Silman
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101321
                [AWREF] => 
              )
  
            [318] => Array
              (
                [PERNR] => 03102544
                [PLANS] => 60014167
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-10-08
                [ENDDA] => 2021-08-02
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [319] => Array
              (
                [PERNR] => 03103120
                [PLANS] => 60226916
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 
              )
  
            [320] => Array
              (
                [PERNR] => 03103218
                [PLANS] => 60226920
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-05-18
                [ENDDA] => 2022-01-20
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [321] => Array
              (
                [PERNR] => 03103129
                [PLANS] => 60013964
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-27
                [ENDDA] => 2020-06-10
                [VORNA] => Ivo
                [NACHN] => Sibul
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101318
                [AWREF] => 
              )
  
            [322] => Array
              (
                [PERNR] => 03103129
                [PLANS] => 60013964
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-09
                [ENDDA] => 2020-09-16
                [VORNA] => Ivo
                [NACHN] => Sibul
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101318
                [AWREF] => 
              )
  
            [323] => Array
              (
                [PERNR] => 03103575
                [PLANS] => 60013983
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Age
                [NACHN] => Sild
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101319
                [AWREF] => 
              )
  
            [324] => Array
              (
                [PERNR] => 03103575
                [PLANS] => 60013983
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Hanno
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101202
                [AWREF] => 
              )
  
            [325] => Array
              (
                [PERNR] => 03103109
                [PLANS] => 60226837
                [ATEXT] => Haigusleht (tasuta)
                [BEGDA] => 2020-02-15
                [ENDDA] => 2020-03-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [326] => Array
              (
                [PERNR] => 03101361
                [PLANS] => 60145675
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Aigi
                [NACHN] => Sarjas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101313
                [AWREF] => 
              )
  
            [327] => Array
              (
                [PERNR] => 03101361
                [PLANS] => 60145675
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Aigi
                [NACHN] => Sarjas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101313
                [AWREF] => 
              )
  
            [328] => Array
              (
                [PERNR] => 03101347
                [PLANS] => 60147197
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-17
                [VORNA] => Uuve
                [NACHN] => Liiv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101215
                [AWREF] => 
              )
  
            [329] => Array
              (
                [PERNR] => 03101347
                [PLANS] => 60147197
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [330] => Array
              (
                [PERNR] => 03101133
                [PLANS] => 60277579
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-16
                [VORNA] => Mai
                [NACHN] => Lind
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101219
                [AWREF] => 
              )
  
            [331] => Array
              (
                [PERNR] => 03101133
                [PLANS] => 60277579
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Mai
                [NACHN] => Lind
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101219
                [AWREF] => 
              )
  
            [332] => Array
              (
                [PERNR] => 03101133
                [PLANS] => 60277579
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-31
                [ENDDA] => 2020-09-01
                [VORNA] => Mai
                [NACHN] => Lind
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101219
                [AWREF] => 
              )
  
            [333] => Array
              (
                [PERNR] => 03101142
                [PLANS] => 60084696
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-10-19
                [ENDDA] => 2021-08-18
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [334] => Array
              (
                [PERNR] => 03103293
                [PLANS] => 60198241
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-05-03
                [VORNA] => Silver
                [NACHN] => Ao
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103308
                [AWREF] => 
              )
  
            [335] => Array
              (
                [PERNR] => 03103293
                [PLANS] => 60198241
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Silver
                [NACHN] => Ao
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103308
                [AWREF] => 
              )
  
            [336] => Array
              (
                [PERNR] => 03103293
                [PLANS] => 60198241
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-02-28
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Silver
                [NACHN] => Ao
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103308
                [AWREF] => 
              )
  
            [337] => Array
              (
                [PERNR] => 03103308
                [PLANS] => 60272033
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-31
                [VORNA] => Märt
                [NACHN] => Torop
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103293
                [AWREF] => 
              )
  
            [338] => Array
              (
                [PERNR] => 03103308
                [PLANS] => 60272033
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Märt
                [NACHN] => Torop
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103293
                [AWREF] => 
              )
  
            [339] => Array
              (
                [PERNR] => 03103308
                [PLANS] => 60272033
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Märt
                [NACHN] => Torop
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103293
                [AWREF] => 
              )
  
            [340] => Array
              (
                [PERNR] => 03103461
                [PLANS] => 60010243
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Hele
                [NACHN] => Räim
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101288
                [AWREF] => 
              )
  
            [341] => Array
              (
                [PERNR] => 03103461
                [PLANS] => 60010243
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Silm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102212
                [AWREF] => 
              )
  
            [342] => Array
              (
                [PERNR] => 03103461
                [PLANS] => 60010243
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-02-27
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [343] => Array
              (
                [PERNR] => 03103063
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-07-01
                [ENDDA] => 2022-03-24
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [344] => Array
              (
                [PERNR] => 03101300
                [PLANS] => 60013931
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [345] => Array
              (
                [PERNR] => 03101197
                [PLANS] => 60014207
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Inga
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101201
                [AWREF] => 
              )
  
            [346] => Array
              (
                [PERNR] => 03102823
                [PLANS] => 60078081
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-17
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [347] => Array
              (
                [PERNR] => 03102823
                [PLANS] => 60078081
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [348] => Array
              (
                [PERNR] => 03102823
                [PLANS] => 60078081
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-31
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Tajur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103368
                [AWREF] => 
              )
  
            [349] => Array
              (
                [PERNR] => 03101216
                [PLANS] => 60013984
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Hiiemäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101139
                [AWREF] => 
              )
  
            [350] => Array
              (
                [PERNR] => 03101216
                [PLANS] => 60013984
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-27
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Hiiemäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101139
                [AWREF] => 
              )
  
            [351] => Array
              (
                [PERNR] => 03101172
                [PLANS] => 60014705
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-06
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Talisoo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101335
                [AWREF] => 
              )
  
            [352] => Array
              (
                [PERNR] => 03101172
                [PLANS] => 60014705
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-30
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Talisoo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101335
                [AWREF] => 
              )
  
            [353] => Array
              (
                [PERNR] => 03101229
                [PLANS] => 60014196
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Kadri
                [NACHN] => Tamm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101338
                [AWREF] => 
              )
  
            [354] => Array
              (
                [PERNR] => 03101158
                [PLANS] => 60014208
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-21
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [355] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-03
                [ENDDA] => 2020-09-03
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101180
                [AWREF] => 
              )
  
            [356] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-22
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101180
                [AWREF] => 
              )
  
            [357] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Maaja
                [NACHN] => Zolk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102857
                [AWREF] => 
              )
  
            [358] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Kaili
                [NACHN] => Ojaperv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102876
                [AWREF] => 
              )
  
            [359] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-21
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Tuuli
                [NACHN] => Saar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103187
                [AWREF] => 
              )
  
            [360] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-31
                [ENDDA] => 2020-08-31
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101180
                [AWREF] => 
              )
  
            [361] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-02
                [ENDDA] => 2020-09-02
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Kivimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101180
                [AWREF] => 
              )
  
            [362] => Array
              (
                [PERNR] => 03101170
                [PLANS] => 60014179
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-10
                [ENDDA] => 2020-03-19
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [363] => Array
              (
                [PERNR] => 03101170
                [PLANS] => 60014179
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [364] => Array
              (
                [PERNR] => 03101256
                [PLANS] => 60014176
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Marko
                [NACHN] => Raudsepp
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102345
                [AWREF] => 
              )
  
            [365] => Array
              (
                [PERNR] => 03101256
                [PLANS] => 60014176
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Kaul
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101170
                [AWREF] => 
              )
  
            [366] => Array
              (
                [PERNR] => 03102345
                [PLANS] => 60014177
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-18
                [ENDDA] => 2020-06-01
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [367] => Array
              (
                [PERNR] => 03102345
                [PLANS] => 60014177
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Heili
                [NACHN] => Talur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103434
                [AWREF] => 
              )
  
            [368] => Array
              (
                [PERNR] => 03102345
                [PLANS] => 60014177
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-21
                [ENDDA] => 2020-09-27
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Roose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102324
                [AWREF] => 
              )
  
            [369] => Array
              (
                [PERNR] => 03101130
                [PLANS] => 60014744
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Hille
                [NACHN] => Kokk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101184
                [AWREF] => 
              )
  
            [370] => Array
              (
                [PERNR] => 03101130
                [PLANS] => 60014744
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Meelika
                [NACHN] => Rohtla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101301
                [AWREF] => 
              )
  
            [371] => Array
              (
                [PERNR] => 03101244
                [PLANS] => 60014689
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Üllar
                [NACHN] => Kuhi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101194
                [AWREF] => 
              )
  
            [372] => Array
              (
                [PERNR] => 03103112
                [PLANS] => 60226854
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Hakkaja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103088
                [AWREF] => 
              )
  
            [373] => Array
              (
                [PERNR] => 03103112
                [PLANS] => 60226854
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-04
                [ENDDA] => 2020-03-06
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Hakkaja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103088
                [AWREF] => 
              )
  
            [374] => Array
              (
                [PERNR] => 03103224
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [375] => Array
              (
                [PERNR] => 03103224
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Eveli
                [NACHN] => Kask
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101167
                [AWREF] => 
              )
  
            [376] => Array
              (
                [PERNR] => 03103224
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Aivi
                [NACHN] => Saag
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103225
                [AWREF] => 
              )
  
            [377] => Array
              (
                [PERNR] => 03103225
                [PLANS] => 60226855
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-20
                [VORNA] => Eveli
                [NACHN] => Kask
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101167
                [AWREF] => 
              )
  
            [378] => Array
              (
                [PERNR] => 03103225
                [PLANS] => 60226855
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Eveli
                [NACHN] => Kask
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101167
                [AWREF] => 
              )
  
            [379] => Array
              (
                [PERNR] => 03103225
                [PLANS] => 60226855
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Eveli
                [NACHN] => Kask
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101167
                [AWREF] => 
              )
  
            [380] => Array
              (
                [PERNR] => 03103225
                [PLANS] => 60226855
                [ATEXT] => Hooldusleht
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-26
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [381] => Array
              (
                [PERNR] => 03103322
                [PLANS] => 60010246
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Landra
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101206
                [AWREF] => 
              )
  
            [382] => Array
              (
                [PERNR] => 03103322
                [PLANS] => 60010246
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Liivak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103461
                [AWREF] => 
              )
  
            [383] => Array
              (
                [PERNR] => 03101378
                [PLANS] => 60010232
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Heleri
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101178
                [AWREF] => 
              )
  
            [384] => Array
              (
                [PERNR] => 03101378
                [PLANS] => 60010232
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-17
                [ENDDA] => 2020-06-22
                [VORNA] => Heleri
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101178
                [AWREF] => 
              )
  
            [385] => Array
              (
                [PERNR] => 03101378
                [PLANS] => 60010232
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-07
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Heleri
                [NACHN] => Kivi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101178
                [AWREF] => 
              )
  
            [386] => Array
              (
                [PERNR] => 03102212
                [PLANS] => 60010240
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [387] => Array
              (
                [PERNR] => 03102212
                [PLANS] => 60010240
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-27
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [388] => Array
              (
                [PERNR] => 03103321
                [PLANS] => 60010244
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Jürgenson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101153
                [AWREF] => 
              )
  
            [389] => Array
              (
                [PERNR] => 03103321
                [PLANS] => 60010244
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-07
                [ENDDA] => 2020-09-20
                [VORNA] => Katri
                [NACHN] => Viilik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101374
                [AWREF] => 
              )
  
            [390] => Array
              (
                [PERNR] => 03101373
                [PLANS] => 60147195
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Lea
                [NACHN] => Pauts
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101274
                [AWREF] => 
              )
  
            [391] => Array
              (
                [PERNR] => 03101373
                [PLANS] => 60147195
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Lea
                [NACHN] => Pauts
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101274
                [AWREF] => 
              )
  
            [392] => Array
              (
                [PERNR] => 03102418
                [PLANS] => 60013904
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-15
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Kass
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102692
                [AWREF] => 
              )
  
            [393] => Array
              (
                [PERNR] => 03102418
                [PLANS] => 60013904
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Kass
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102692
                [AWREF] => 
              )
  
            [394] => Array
              (
                [PERNR] => 03101143
                [PLANS] => 60014168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Ülleke
                [NACHN] => Eerik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101128
                [AWREF] => 
              )
  
            [395] => Array
              (
                [PERNR] => 03101143
                [PLANS] => 60014168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-19
                [ENDDA] => 2020-10-22
                [VORNA] => Ülleke
                [NACHN] => Eerik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101128
                [AWREF] => 
              )
  
            [396] => Array
              (
                [PERNR] => 03101131
                [PLANS] => 60013898
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-06
                [ENDDA] => 2020-05-20
                [VORNA] => Maire
                [NACHN] => Salu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101310
                [AWREF] => 
              )
  
            [397] => Array
              (
                [PERNR] => 03101131
                [PLANS] => 60013898
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-16
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101330
                [AWREF] => 
              )
  
            [398] => Array
              (
                [PERNR] => 03101131
                [PLANS] => 60013898
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-09-04
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Siruli-Makko
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101322
                [AWREF] => 
              )
  
            [399] => Array
              (
                [PERNR] => 03101310
                [PLANS] => 60013897
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-27
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Raul
                [NACHN] => Ermus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101131
                [AWREF] => 
              )
  
            [400] => Array
              (
                [PERNR] => 03101310
                [PLANS] => 60013897
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-31
                [VORNA] => Raul
                [NACHN] => Ermus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101131
                [AWREF] => 
              )
  
            [401] => Array
              (
                [PERNR] => 03101310
                [PLANS] => 60013897
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-23
                [ENDDA] => 2020-08-13
                [VORNA] => Raul
                [NACHN] => Ermus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101131
                [AWREF] => 
              )
  
            [402] => Array
              (
                [PERNR] => 03103018
                [PLANS] => 60187337
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-02
                [ENDDA] => 2020-03-15
                [VORNA] => Ene
                [NACHN] => Lellep
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103035
                [AWREF] => 
              )
  
            [403] => Array
              (
                [PERNR] => 03103018
                [PLANS] => 60187337
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-08
                [ENDDA] => 2020-06-25
                [VORNA] => Ene
                [NACHN] => Lellep
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103035
                [AWREF] => 
              )
  
            [404] => Array
              (
                [PERNR] => 03103035
                [PLANS] => 60187338
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Kralle
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103018
                [AWREF] => 
              )
  
            [405] => Array
              (
                [PERNR] => 03103035
                [PLANS] => 60187338
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-29
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Kralle
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103018
                [AWREF] => 
              )
  
            [406] => Array
              (
                [PERNR] => 03103035
                [PLANS] => 60187338
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-05
                [ENDDA] => 2020-10-18
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Kralle
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103018
                [AWREF] => 
              )
  
            [407] => Array
              (
                [PERNR] => 03101290
                [PLANS] => 60013914
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Maarika
                [NACHN] => Anger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103309
                [AWREF] => 
              )
  
            [408] => Array
              (
                [PERNR] => 03101290
                [PLANS] => 60013914
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2021-01-04
                [VORNA] => Maarika
                [NACHN] => Anger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103309
                [AWREF] => 
              )
  
            [409] => Array
              (
                [PERNR] => 03101290
                [PLANS] => 60013914
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-20
                [VORNA] => Maarika
                [NACHN] => Anger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103309
                [AWREF] => 
              )
  
            [410] => Array
              (
                [PERNR] => 03101290
                [PLANS] => 60013914
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-26
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Maarika
                [NACHN] => Anger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103309
                [AWREF] => 
              )
  
            [411] => Array
              (
                [PERNR] => 03101290
                [PLANS] => 60013914
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-24
                [VORNA] => Maarika
                [NACHN] => Anger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103309
                [AWREF] => 
              )
  
            [412] => Array
              (
                [PERNR] => 03101362
                [PLANS] => 60013907
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-19
                [VORNA] => Siiri
                [NACHN] => Ahman
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101115
                [AWREF] => 
              )
  
            [413] => Array
              (
                [PERNR] => 03101362
                [PLANS] => 60013907
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-21
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Siiri
                [NACHN] => Ahman
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101115
                [AWREF] => 
              )
  
            [414] => Array
              (
                [PERNR] => 03101362
                [PLANS] => 60013907
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-02
                [ENDDA] => 2020-10-09
                [VORNA] => Siiri
                [NACHN] => Ahman
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101115
                [AWREF] => 
              )
  
            [415] => Array
              (
                [PERNR] => 03101363
                [PLANS] => 60013991
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Kristjan
                [NACHN] => Liiv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101216
                [AWREF] => 
              )
  
            [416] => Array
              (
                [PERNR] => 03101368
                [PLANS] => 60010190
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-26
                [VORNA] => Helen
                [NACHN] => Ernesaks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101132
                [AWREF] => 
              )
  
            [417] => Array
              (
                [PERNR] => 03101368
                [PLANS] => 60010190
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Helen
                [NACHN] => Ernesaks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101132
                [AWREF] => 
              )
  
            [418] => Array
              (
                [PERNR] => 03101154
                [PLANS] => 60013969
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-10
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [419] => Array
              (
                [PERNR] => 03101319
                [PLANS] => 60013994
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Anari
                [NACHN] => Jalakas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103575
                [AWREF] => 
              )
  
            [420] => Array
              (
                [PERNR] => 03101339
                [PLANS] => 60013979
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-02
                [ENDDA] => 2020-03-10
                [VORNA] => Tiia
                [NACHN] => Koppel
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101188
                [AWREF] => 
              )
  
            [421] => Array
              (
                [PERNR] => 03101339
                [PLANS] => 60013979
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [422] => Array
              (
                [PERNR] => 03103303
                [PLANS] => 60013981
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-12
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 
              )
  
            [423] => Array
              (
                [PERNR] => 03103303
                [PLANS] => 60013981
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-30
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 
              )
  
            [424] => Array
              (
                [PERNR] => 03103303
                [PLANS] => 60013981
                [ATEXT] => Õppepuhkus tasuline
                [BEGDA] => 2020-03-10
                [ENDDA] => 2020-03-11
                [VORNA] => Grete
                [NACHN] => Lepa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103250
                [AWREF] => 
              )
  
            [425] => Array
              (
                [PERNR] => 03103240
                [PLANS] => 60226919
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 
              )
  
            [426] => Array
              (
                [PERNR] => 03103240
                [PLANS] => 60226919
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Maarja
                [NACHN] => Viibur
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103303
                [AWREF] => 
              )
  
            [427] => Array
              (
                [PERNR] => 03101190
                [PLANS] => 60014704
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-23
                [VORNA] => Piret
                [NACHN] => Kruusimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101193
                [AWREF] => 
              )
  
            [428] => Array
              (
                [PERNR] => 03103249
                [PLANS] => 60226754
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Piret
                [NACHN] => Kruusimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101193
                [AWREF] => 
              )
  
            [429] => Array
              (
                [PERNR] => 03103249
                [PLANS] => 60226754
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-19
                [ENDDA] => 2020-10-25
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Oeselg
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102846
                [AWREF] => 
              )
  
            [430] => Array
              (
                [PERNR] => 03101157
                [PLANS] => 60014723
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Pukk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101284
                [AWREF] => 
              )
  
            [431] => Array
              (
                [PERNR] => 03101157
                [PLANS] => 60014723
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-12
                [ENDDA] => 2020-09-11
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Maripuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101236
                [AWREF] => 
              )
  
            [432] => Array
              (
                [PERNR] => 03102687
                [PLANS] => 60010168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-27
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Anneliina
                [NACHN] => Siitan
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102260
                [AWREF] => 
              )
  
            [433] => Array
              (
                [PERNR] => 03102687
                [PLANS] => 60010168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [434] => Array
              (
                [PERNR] => 03101213
                [PLANS] => 60010173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [435] => Array
              (
                [PERNR] => 03101213
                [PLANS] => 60010173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-23
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [436] => Array
              (
                [PERNR] => 03101213
                [PLANS] => 60010173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-30
                [VORNA] => Sven
                [NACHN] => Haljas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102687
                [AWREF] => 
              )
  
            [437] => Array
              (
                [PERNR] => 03101213
                [PLANS] => 60010173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-15
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [438] => Array
              (
                [PERNR] => 03102914
                [PLANS] => 60013923
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Kollo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101185
                [AWREF] => 
              )
  
            [439] => Array
              (
                [PERNR] => 03101376
                [PLANS] => 60147172
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-27
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [440] => Array
              (
                [PERNR] => 03101376
                [PLANS] => 60147172
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [441] => Array
              (
                [PERNR] => 03101376
                [PLANS] => 60147172
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [442] => Array
              (
                [PERNR] => 03101333
                [PLANS] => 60272034
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-07
                [VORNA] => Maarja
                [NACHN] => Virks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101376
                [AWREF] => 
              )
  
            [443] => Array
              (
                [PERNR] => 03101333
                [PLANS] => 60272034
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Maarja
                [NACHN] => Virks
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101376
                [AWREF] => 
              )
  
            [444] => Array
              (
                [PERNR] => 03101371
                [PLANS] => 60177708
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [445] => Array
              (
                [PERNR] => 03101371
                [PLANS] => 60177708
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [446] => Array
              (
                [PERNR] => 03101371
                [PLANS] => 60177708
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2021-01-08
                [VORNA] => Merje
                [NACHN] => Krinal
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101191
                [AWREF] => 
              )
  
            [447] => Array
              (
                [PERNR] => 03101371
                [PLANS] => 60177708
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-21
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Ivika
                [NACHN] => Sootla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101329
                [AWREF] => 
              )
  
            [448] => Array
              (
                [PERNR] => 03101356
                [PLANS] => 60014709
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Milja
                [NACHN] => Tätte
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101342
                [AWREF] => 
              )
  
            [449] => Array
              (
                [PERNR] => 03101356
                [PLANS] => 60014709
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Malle
                [NACHN] => Tammeste
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101340
                [AWREF] => 
              )
  
            [450] => Array
              (
                [PERNR] => 03101205
                [PLANS] => 60010246
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-12-26
                [ENDDA] => 2021-09-11
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [451] => Array
              (
                [PERNR] => 03101279
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2020-01-06
                [ENDDA] => 2022-09-18
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [452] => Array
              (
                [PERNR] => 03103088
                [PLANS] => 60010247
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-17
                [VORNA] => Merike
                [NACHN] => Toose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103112
                [AWREF] => 
              )
  
            [453] => Array
              (
                [PERNR] => 03103088
                [PLANS] => 60010247
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Merike
                [NACHN] => Toose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103112
                [AWREF] => 
              )
  
            [454] => Array
              (
                [PERNR] => 03103094
                [PLANS] => 60226849
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Merike
                [NACHN] => Toose
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103112
                [AWREF] => 
              )
  
            [455] => Array
              (
                [PERNR] => 03103094
                [PLANS] => 60226849
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-02
                [ENDDA] => 2020-09-11
                [VORNA] => Kaja
                [NACHN] => Hakkaja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103088
                [AWREF] => 
              )
  
            [456] => Array
              (
                [PERNR] => 03103118
                [PLANS] => 60226914
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [457] => Array
              (
                [PERNR] => 03103118
                [PLANS] => 60226914
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-14
                [ENDDA] => 2020-12-23
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Pikkor
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103117
                [AWREF] => 
              )
  
            [458] => Array
              (
                [PERNR] => 03103119
                [PLANS] => 60226915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Meeli
                [NACHN] => Tinno
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103219
                [AWREF] => 
              )
  
            [459] => Array
              (
                [PERNR] => 03103119
                [PLANS] => 60226915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [460] => Array
              (
                [PERNR] => 03101340
                [PLANS] => 60014690
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-17
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Meister
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101239
                [AWREF] => 
              )
  
            [461] => Array
              (
                [PERNR] => 03101340
                [PLANS] => 60014690
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Meister
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101239
                [AWREF] => 
              )
  
            [462] => Array
              (
                [PERNR] => 03101340
                [PLANS] => 60014690
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-13
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Meister
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101239
                [AWREF] => 
              )
  
            [463] => Array
              (
                [PERNR] => 03101305
                [PLANS] => 60014691
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Malle
                [NACHN] => Tammeste
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101340
                [AWREF] => 
              )
  
            [464] => Array
              (
                [PERNR] => 03101305
                [PLANS] => 60014691
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-26
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Meister
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101239
                [AWREF] => 
              )
  
            [465] => Array
              (
                [PERNR] => 03102529
                [PLANS] => 60014235
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-21
                [ENDDA] => 2020-04-24
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [466] => Array
              (
                [PERNR] => 03102529
                [PLANS] => 60014235
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-20
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [467] => Array
              (
                [PERNR] => 03102529
                [PLANS] => 60014235
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Kristiin
                [NACHN] => Kaev
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101158
                [AWREF] => 
              )
  
            [468] => Array
              (
                [PERNR] => 03101178
                [PLANS] => 60147509
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-12
                [ENDDA] => 2020-03-13
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Vooro
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101378
                [AWREF] => 
              )
  
            [469] => Array
              (
                [PERNR] => 03101178
                [PLANS] => 60147509
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Vooro
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101378
                [AWREF] => 
              )
  
            [470] => Array
              (
                [PERNR] => 03101178
                [PLANS] => 60147509
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Vooro
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101378
                [AWREF] => 
              )
  
            [471] => Array
              (
                [PERNR] => 03101178
                [PLANS] => 60147509
                [ATEXT] => Lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Katri
                [NACHN] => Viilik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101374
                [AWREF] => 
              )
  
            [472] => Array
              (
                [PERNR] => 03101374
                [PLANS] => 60010236
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-06
                [ENDDA] => 2020-04-09
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Jürgenson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101153
                [AWREF] => 
              )
  
            [473] => Array
              (
                [PERNR] => 03101374
                [PLANS] => 60010236
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Kelly
                [NACHN] => Mölder
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103321
                [AWREF] => 
              )
  
            [474] => Array
              (
                [PERNR] => 03101374
                [PLANS] => 60010236
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Kelly
                [NACHN] => Mölder
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103321
                [AWREF] => 
              )
  
            [475] => Array
              (
                [PERNR] => 03101374
                [PLANS] => 60010236
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-02
                [ENDDA] => 2020-09-04
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Jürgenson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101153
                [AWREF] => 
              )
  
            [476] => Array
              (
                [PERNR] => 03101237
                [PLANS] => 60008547
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Kaukver
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102916
                [AWREF] => 
              )
  
            [477] => Array
              (
                [PERNR] => 03102363
                [PLANS] => 60008381
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-15
                [VORNA] => Artu
                [NACHN] => Ellmann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102903
                [AWREF] => 
              )
  
            [478] => Array
              (
                [PERNR] => 03102363
                [PLANS] => 60008381
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Artu
                [NACHN] => Ellmann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102903
                [AWREF] => 
              )
  
            [479] => Array
              (
                [PERNR] => 03102363
                [PLANS] => 60008381
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-11-02
                [ENDDA] => 2020-11-08
                [VORNA] => Artu
                [NACHN] => Ellmann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102903
                [AWREF] => 
              )
  
            [480] => Array
              (
                [PERNR] => 03101188
                [PLANS] => 60013977
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [481] => Array
              (
                [PERNR] => 03102411
                [PLANS] => 60044836
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-01
                [ENDDA] => 2020-05-10
                [VORNA] => Andre
                [NACHN] => Kaptein
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101166
                [AWREF] => 
              )
  
            [482] => Array
              (
                [PERNR] => 03102411
                [PLANS] => 60044836
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Andre
                [NACHN] => Kaptein
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101166
                [AWREF] => 
              )
  
            [483] => Array
              (
                [PERNR] => 03102411
                [PLANS] => 60044836
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Andre
                [NACHN] => Kaptein
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101166
                [AWREF] => 
              )
  
            [484] => Array
              (
                [PERNR] => 03101201
                [PLANS] => 60147212
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-07-09
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Kurjamaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101197
                [AWREF] => 
              )
  
            [485] => Array
              (
                [PERNR] => 03101201
                [PLANS] => 60147212
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Kurjamaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101197
                [AWREF] => 
              )
  
            [486] => Array
              (
                [PERNR] => 03101307
                [PLANS] => 60147211
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Kristi
                [NACHN] => Mägi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101229
                [AWREF] => 
              )
  
            [487] => Array
              (
                [PERNR] => 03101307
                [PLANS] => 60147211
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Pille
                [NACHN] => Peenemaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102698
                [AWREF] => 
              )
  
            [488] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Mai
                [NACHN] => Lind
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101219
                [AWREF] => 
              )
  
            [489] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Kaili
                [NACHN] => Ojaperv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102876
                [AWREF] => 
              )
  
            [490] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-05
                [VORNA] => Kadi
                [NACHN] => Naar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101249
                [AWREF] => 
              )
  
            [491] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2020-12-30
                [VORNA] => Mai
                [NACHN] => Lind
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101219
                [AWREF] => 
              )
  
            [492] => Array
              (
                [PERNR] => 03101173
                [PLANS] => 60013986
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [493] => Array
              (
                [PERNR] => 03101329
                [PLANS] => 60272029
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-23
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [494] => Array
              (
                [PERNR] => 03101329
                [PLANS] => 60272029
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-25
                [ENDDA] => 2020-05-31
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [495] => Array
              (
                [PERNR] => 03101329
                [PLANS] => 60272029
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [496] => Array
              (
                [PERNR] => 03101329
                [PLANS] => 60272029
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-07
                [ENDDA] => 2020-09-18
                [VORNA] => Reelika
                [NACHN] => Piik
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100554
                [AWREF] => 
              )
  
            [497] => Array
              (
                [PERNR] => 03103477
                [PLANS] => 60010167
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-14
                [VORNA] => Marili
                [NACHN] => Lehtmets
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101213
                [AWREF] => 
              )
  
            [498] => Array
              (
                [PERNR] => 03103477
                [PLANS] => 60010167
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-21
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Kaia
                [NACHN] => Saar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103235
                [AWREF] => 
              )
  
            [499] => Array
              (
                [PERNR] => 03101261
                [PLANS] => 60147205
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-20
                [ENDDA] => 2020-03-20
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [500] => Array
              (
                [PERNR] => 03101261
                [PLANS] => 60147205
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [501] => Array
              (
                [PERNR] => 03101261
                [PLANS] => 60147205
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [502] => Array
              (
                [PERNR] => 03101261
                [PLANS] => 60147205
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-11-30
                [ENDDA] => 2020-12-04
                [VORNA] => Erik
                [NACHN] => Valdmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102871
                [AWREF] => 
              )
  
            [503] => Array
              (
                [PERNR] => 03101144
                [PLANS] => 60013942
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Kaljula
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101161
                [AWREF] => 
              )
  
            [504] => Array
              (
                [PERNR] => 03101144
                [PLANS] => 60013942
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-25
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Kaljula
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101161
                [AWREF] => 
              )
  
            [505] => Array
              (
                [PERNR] => 03101147
                [PLANS] => 60013933
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-20
                [ENDDA] => 2020-03-20
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [506] => Array
              (
                [PERNR] => 03101147
                [PLANS] => 60013933
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [507] => Array
              (
                [PERNR] => 03101147
                [PLANS] => 60013933
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-10-14
                [ENDDA] => 2020-10-23
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [508] => Array
              (
                [PERNR] => 03101242
                [PLANS] => 60013934
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-24
                [ENDDA] => 2020-02-26
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [509] => Array
              (
                [PERNR] => 03101242
                [PLANS] => 60013934
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-28
                [ENDDA] => 2020-05-08
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [510] => Array
              (
                [PERNR] => 03101242
                [PLANS] => 60013934
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [511] => Array
              (
                [PERNR] => 03101242
                [PLANS] => 60013934
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Riho
                [NACHN] => Matsin
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101238
                [AWREF] => 
              )
  
            [512] => Array
              (
                [PERNR] => 03101311
                [PLANS] => 60013935
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-08-30
                [ENDDA] => 2022-05-27
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [513] => Array
              (
                [PERNR] => 03101264
                [PLANS] => 60014720
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Aira
                [NACHN] => Alasi
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101116
                [AWREF] => 
              )
  
            [514] => Array
              (
                [PERNR] => 03101289
                [PLANS] => 60014722
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-30
                [VORNA] => Siivi
                [NACHN] => Kaart
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101157
                [AWREF] => 
              )
  
            [515] => Array
              (
                [PERNR] => 03101289
                [PLANS] => 60014722
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Siivi
                [NACHN] => Kaart
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101157
                [AWREF] => 
              )
  
            [516] => Array
              (
                [PERNR] => 03101204
                [PLANS] => 60215662
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-06-15
                [ENDDA] => 2021-02-24
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [517] => Array
              (
                [PERNR] => 03103217
                [PLANS] => 60013945
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-14
                [ENDDA] => 2020-08-04
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [518] => Array
              (
                [PERNR] => 03103219
                [PLANS] => 60226921
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Asperk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103119
                [AWREF] => 
              )
  
            [519] => Array
              (
                [PERNR] => 03101275
                [PLANS] => 60014748
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-06
                [ENDDA] => 2020-03-13
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Luude
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101224
                [AWREF] => 
              )
  
            [520] => Array
              (
                [PERNR] => 03101275
                [PLANS] => 60014748
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Luude
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101224
                [AWREF] => 
              )
  
            [521] => Array
              (
                [PERNR] => 03103110
                [PLANS] => 60226783
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-11
                [ENDDA] => 2020-05-24
                [VORNA] => Marika
                [NACHN] => Jefimova
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103087
                [AWREF] => 
              )
  
            [522] => Array
              (
                [PERNR] => 03103110
                [PLANS] => 60226783
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Marika
                [NACHN] => Jefimova
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103087
                [AWREF] => 
              )
  
            [523] => Array
              (
                [PERNR] => 03103110
                [PLANS] => 60226783
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Marika
                [NACHN] => Jefimova
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103087
                [AWREF] => 
              )
  
            [524] => Array
              (
                [PERNR] => 03103113
                [PLANS] => 60226784
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-23
                [ENDDA] => 2020-08-12
                [VORNA] => Küllike
                [NACHN] => Riisna
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103090
                [AWREF] => 
              )
  
            [525] => Array
              (
                [PERNR] => 03103087
                [PLANS] => 60226773
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-27
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Milsaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103110
                [AWREF] => 
              )
  
            [526] => Array
              (
                [PERNR] => 03103087
                [PLANS] => 60226773
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-27
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Milsaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103110
                [AWREF] => 
              )
  
            [527] => Array
              (
                [PERNR] => 03103089
                [PLANS] => 60226779
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-01
                [ENDDA] => 2020-07-21
                [VORNA] => Inge
                [NACHN] => Kottisse
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103096
                [AWREF] => 
              )
  
            [528] => Array
              (
                [PERNR] => 03103090
                [PLANS] => 60226778
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-22
                [VORNA] => Annika
                [NACHN] => Prei
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103113
                [AWREF] => 
              )
  
            [529] => Array
              (
                [PERNR] => 03101181
                [PLANS] => 60014174
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-28
                [VORNA] => Keiti
                [NACHN] => Pärn
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102411
                [AWREF] => 
              )
  
            [530] => Array
              (
                [PERNR] => 03101181
                [PLANS] => 60014174
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Keiti
                [NACHN] => Pärn
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102411
                [AWREF] => 
              )
  
            [531] => Array
              (
                [PERNR] => 03101181
                [PLANS] => 60014174
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-31
                [ENDDA] => 2020-09-06
                [VORNA] => Keiti
                [NACHN] => Pärn
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102411
                [AWREF] => 
              )
  
            [532] => Array
              (
                [PERNR] => 03101139
                [PLANS] => 60013985
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Katerina
                [NACHN] => Klimenko
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103561
                [AWREF] => 
              )
  
            [533] => Array
              (
                [PERNR] => 03101202
                [PLANS] => 60013987
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Ants
                [NACHN] => Vain
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101363
                [AWREF] => 
              )
  
            [534] => Array
              (
                [PERNR] => 03101202
                [PLANS] => 60013987
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Kristjan
                [NACHN] => Liiv
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101216
                [AWREF] => 
              )
  
            [535] => Array
              (
                [PERNR] => 03103092
                [PLANS] => 60226777
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-20
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Uusküla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103093
                [AWREF] => 
              )
  
            [536] => Array
              (
                [PERNR] => 03103092
                [PLANS] => 60226777
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Marje
                [NACHN] => Uusküla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103093
                [AWREF] => 
              )
  
            [537] => Array
              (
                [PERNR] => 03103093
                [PLANS] => 60226775
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-28
                [VORNA] => Maria
                [NACHN] => Ott
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103092
                [AWREF] => 
              )
  
            [538] => Array
              (
                [PERNR] => 03103093
                [PLANS] => 60226775
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-27
                [VORNA] => Maria
                [NACHN] => Ott
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103092
                [AWREF] => 
              )
  
            [539] => Array
              (
                [PERNR] => 03103093
                [PLANS] => 60226775
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Maria
                [NACHN] => Ott
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103092
                [AWREF] => 
              )
  
            [540] => Array
              (
                [PERNR] => 03103096
                [PLANS] => 60226769
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-01
                [ENDDA] => 2020-06-19
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101351
                [AWREF] => 
              )
  
            [541] => Array
              (
                [PERNR] => 03103096
                [PLANS] => 60226769
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-28
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101351
                [AWREF] => 
              )
  
            [542] => Array
              (
                [PERNR] => 03103097
                [PLANS] => 60226780
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-21
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Galina
                [NACHN] => Paaps
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103098
                [AWREF] => 
              )
  
            [543] => Array
              (
                [PERNR] => 03103097
                [PLANS] => 60226780
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Galina
                [NACHN] => Paaps
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103098
                [AWREF] => 
              )
  
            [544] => Array
              (
                [PERNR] => 03103098
                [PLANS] => 60226781
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Ruth
                [NACHN] => Nerut
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103097
                [AWREF] => 
              )
  
            [545] => Array
              (
                [PERNR] => 03103098
                [PLANS] => 60226781
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Ruth
                [NACHN] => Nerut
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103097
                [AWREF] => 
              )
  
            [546] => Array
              (
                [PERNR] => 03103100
                [PLANS] => 60226782
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Milsaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103110
                [AWREF] => 
              )
  
            [547] => Array
              (
                [PERNR] => 03103100
                [PLANS] => 60226782
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-08
                [ENDDA] => 2020-06-21
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Milsaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103110
                [AWREF] => 
              )
  
            [548] => Array
              (
                [PERNR] => 03103100
                [PLANS] => 60226782
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Anne
                [NACHN] => Milsaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103110
                [AWREF] => 
              )
  
            [549] => Array
              (
                [PERNR] => 03101219
                [PLANS] => 60084689
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Tea
                [NACHN] => Faber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101133
                [AWREF] => 
              )
  
            [550] => Array
              (
                [PERNR] => 03101184
                [PLANS] => 60014753
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-18
                [ENDDA] => 2020-05-22
                [VORNA] => Meelika
                [NACHN] => Rohtla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101301
                [AWREF] => 
              )
  
            [551] => Array
              (
                [PERNR] => 03101184
                [PLANS] => 60014753
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Meelika
                [NACHN] => Rohtla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101301
                [AWREF] => 
              )
  
            [552] => Array
              (
                [PERNR] => 03101342
                [PLANS] => 60014739
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Malle
                [NACHN] => Tammeste
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101340
                [AWREF] => 
              )
  
            [553] => Array
              (
                [PERNR] => 03101342
                [PLANS] => 60014739
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-14
                [ENDDA] => 2020-09-24
                [VORNA] => Krista
                [NACHN] => Tukk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101356
                [AWREF] => 
              )
  
            [554] => Array
              (
                [PERNR] => 03101351
                [PLANS] => 60226764
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-11
                [VORNA] => Inge
                [NACHN] => Kottisse
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103096
                [AWREF] => 
              )
  
            [555] => Array
              (
                [PERNR] => 03101351
                [PLANS] => 60226764
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Inge
                [NACHN] => Kottisse
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103096
                [AWREF] => 
              )
  
            [556] => Array
              (
                [PERNR] => 03101825
                [PLANS] => 60013906
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-13
                [ENDDA] => 2020-04-19
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Villemson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102706
                [AWREF] => 
              )
  
            [557] => Array
              (
                [PERNR] => 03101825
                [PLANS] => 60013906
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Sarjas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102295
                [AWREF] => 
              )
  
            [558] => Array
              (
                [PERNR] => 03101825
                [PLANS] => 60013906
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-21
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Lammertson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103085
                [AWREF] => 
              )
  
            [559] => Array
              (
                [PERNR] => 03102295
                [PLANS] => 60044791
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Kätlin
                [NACHN] => Müür
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101825
                [AWREF] => 
              )
  
            [560] => Array
              (
                [PERNR] => 03102295
                [PLANS] => 60044791
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Lammertson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103085
                [AWREF] => 
              )
  
            [561] => Array
              (
                [PERNR] => 03102706
                [PLANS] => 60127126
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-25
                [VORNA] => Kätlin
                [NACHN] => Müür
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101825
                [AWREF] => 
              )
  
            [562] => Array
              (
                [PERNR] => 03102706
                [PLANS] => 60127126
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-16
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Künnapuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103083
                [AWREF] => 
              )
  
            [563] => Array
              (
                [PERNR] => 03102706
                [PLANS] => 60127126
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-16
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Lammertson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103085
                [AWREF] => 
              )
  
            [564] => Array
              (
                [PERNR] => 03103083
                [PLANS] => 60226798
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-13
                [ENDDA] => 2020-04-19
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Sarjas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102295
                [AWREF] => 
              )
  
            [565] => Array
              (
                [PERNR] => 03103083
                [PLANS] => 60226798
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-18
                [ENDDA] => 2020-06-01
                [VORNA] => Kätlin
                [NACHN] => Müür
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101825
                [AWREF] => 
              )
  
            [566] => Array
              (
                [PERNR] => 03103083
                [PLANS] => 60226798
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-09-03
                [ENDDA] => 2020-09-11
                [VORNA] => Kätlin
                [NACHN] => Müür
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101825
                [AWREF] => 
              )
  
            [567] => Array
              (
                [PERNR] => 03103085
                [PLANS] => 60226790
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-15
                [ENDDA] => 2020-04-23
                [VORNA] => Mati
                [NACHN] => Jääger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103086
                [AWREF] => 
              )
  
            [568] => Array
              (
                [PERNR] => 03103085
                [PLANS] => 60226790
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-26
                [ENDDA] => 2020-05-29
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Villemson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102706
                [AWREF] => 
              )
  
            [569] => Array
              (
                [PERNR] => 03103085
                [PLANS] => 60226790
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Villemson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102706
                [AWREF] => 
              )
  
            [570] => Array
              (
                [PERNR] => 03103085
                [PLANS] => 60226790
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-16
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Sarjas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102295
                [AWREF] => 
              )
  
            [571] => Array
              (
                [PERNR] => 03103086
                [PLANS] => 60226797
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Künnapuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103083
                [AWREF] => 
              )
  
            [572] => Array
              (
                [PERNR] => 03103086
                [PLANS] => 60226797
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-09-01
                [VORNA] => Karmen
                [NACHN] => Villemson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102706
                [AWREF] => 
              )
  
            [573] => Array
              (
                [PERNR] => 03101238
                [PLANS] => 60013936
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-06-22
                [VORNA] => Inger
                [NACHN] => Jalakas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101147
                [AWREF] => 
              )
  
            [574] => Array
              (
                [PERNR] => 03101238
                [PLANS] => 60013936
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-11-02
                [ENDDA] => 2020-11-29
                [VORNA] => Inger
                [NACHN] => Jalakas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101147
                [AWREF] => 
              )
  
            [575] => Array
              (
                [PERNR] => 03101238
                [PLANS] => 60013936
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-21
                [ENDDA] => 2020-12-31
                [VORNA] => Inger
                [NACHN] => Jalakas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101147
                [AWREF] => 
              )
  
            [576] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [577] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-02
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [578] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-09
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [579] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-16
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [580] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-23
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [581] => Array
              (
                [PERNR] => 03100551
                [PLANS] => 60013937
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Jaan
                [NACHN] => Elisson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102136
                [AWREF] => 
              )
  
            [582] => Array
              (
                [PERNR] => 03101141
                [PLANS] => 60013992
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-15
                [ENDDA] => 2020-07-09
                [VORNA] => Maili
                [NACHN] => Hirlak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101140
                [AWREF] => 
              )
  
            [583] => Array
              (
                [PERNR] => 03101141
                [PLANS] => 60013992
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Riina
                [NACHN] => Retu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101299
                [AWREF] => 
              )
  
            [584] => Array
              (
                [PERNR] => 03101196
                [PLANS] => 60013905
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2018-11-20
                [ENDDA] => 2021-09-21
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [585] => Array
              (
                [PERNR] => 03101182
                [PLANS] => 60084692
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-17
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Tea
                [NACHN] => Faber
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101133
                [AWREF] => 
              )
  
            [586] => Array
              (
                [PERNR] => 03101252
                [PLANS] => 60013981
                [ATEXT] => Lapsehoolduspuhkus
                [BEGDA] => 2019-05-27
                [ENDDA] => 2022-02-04
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [587] => Array
              (
                [PERNR] => 03103607
                [PLANS] => 60013919
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Kollo
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101185
                [AWREF] => 
              )
  
            [588] => Array
              (
                [PERNR] => 03102514
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Puhkus
                [BEGDA] => 2020-01-02
                [ENDDA] => 2020-05-20
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [589] => Array
              (
                [PERNR] => 03101140
                [PLANS] => 60013966
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 1320001695
              )
  
            [590] => Array
              (
                [PERNR] => 03103592
                [PLANS] => 60272045
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-06
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Randmäe
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03102823
                [AWREF] => 1320001696
              )
  
            [591] => Array
              (
                [PERNR] => 03103602
                [PLANS] => 60013990
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Ants
                [NACHN] => Vain
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101363
                [AWREF] => 1320001697
              )
  
            [592] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-02-26
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => Germany
                [CITY] => München
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 1320001665
              )
  
            [593] => Array
              (
                [PERNR] => 03101185
                [PLANS] => 60013918
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-12
                [VORNA] => Priit
                [NACHN] => Pihlak
                [COUNTRY] => Iceland
                [CITY] => Reykjavik
                [APERNR] => 03101278
                [AWREF] => 1320001666
              )
  
            [594] => Array
              (
                [PERNR] => 03101274
                [PLANS] => 60013941
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Kaljula
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101161
                [AWREF] => 1320001691
              )
  
            [595] => Array
              (
                [PERNR] => 03101331
                [PLANS] => 60147196
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Tiia
                [NACHN] => Koppel
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101188
                [AWREF] => 1320001692
              )
  
            [596] => Array
              (
                [PERNR] => 03101318
                [PLANS] => 60013956
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 1320001684
              )
  
            [597] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-03
                [ENDDA] => 2020-03-04
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 1320001674
              )
  
            [598] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-25
                [ENDDA] => 2020-03-27
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => Croatia
                [CITY] => Zagreb
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 1320001663
              )
  
            [599] => Array
              (
                [PERNR] => 03101258
                [PLANS] => 60013982
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Ene
                [NACHN] => Jüriska
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101154
                [AWREF] => 1320001694
              )
  
            [600] => Array
              (
                [PERNR] => 03103250
                [PLANS] => 60226924
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 1320001686
              )
  
            [601] => Array
              (
                [PERNR] => 03103247
                [PLANS] => 60226923
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 1320001687
              )
  
            [602] => Array
              (
                [PERNR] => 03102659
                [PLANS] => 60013947
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 1320001689
              )
  
            [603] => Array
              (
                [PERNR] => 03103129
                [PLANS] => 60013964
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 1320001690
              )
  
            [604] => Array
              (
                [PERNR] => 03101373
                [PLANS] => 60147195
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Kaljula
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101161
                [AWREF] => 1320001693
              )
  
            [605] => Array
              (
                [PERNR] => 03101363
                [PLANS] => 60013991
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-02-25
                [ENDDA] => 2020-02-27
                [VORNA] => Hanno
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => Italy
                [CITY] => Rooma
                [APERNR] => 03101202
                [AWREF] => 1320001676
              )
  
            [606] => Array
              (
                [PERNR] => 03103303
                [PLANS] => 60013981
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Margus
                [NACHN] => Klementsov
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03103217
                [AWREF] => 1320001685
              )
  
            [607] => Array
              (
                [PERNR] => 03102914
                [PLANS] => 60013923
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-12
                [VORNA] => Toivo
                [NACHN] => Tomingas
                [COUNTRY] => Iceland
                [CITY] => Reykjavik
                [APERNR] => 03101349
                [AWREF] => 1320001662
              )
  
            [608] => Array
              (
                [PERNR] => 03103113
                [PLANS] => 60226784
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-02-26
                [ENDDA] => 2020-02-26
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => Eesti
                [CITY] => Tallinn
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 1320001700
              )
  
            [609] => Array
              (
                [PERNR] => 03101202
                [PLANS] => 60013987
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-05
                [ENDDA] => 2020-03-07
                [VORNA] => Ants
                [NACHN] => Vain
                [COUNTRY] => Latvia
                [CITY] => Riia
                [APERNR] => 03101363
                [AWREF] => 1320001688
              )
  
            [610] => Array
              (
                [PERNR] => 03103607
                [PLANS] => 60013919
                [ATEXT] => Lähetus
                [BEGDA] => 2020-03-09
                [ENDDA] => 2020-03-12
                [VORNA] => Arvi
                [NACHN] => Taru
                [COUNTRY] => Iceland
                [CITY] => REYKJAVIK
                [APERNR] => 03103369
                [AWREF] => 1320001667
              )
  
            [611] => Array
              (
                [PERNR] => 03103437
                [PLANS] => 60010188
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-25
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [612] => Array
              (
                [PERNR] => 03101140
                [PLANS] => 60013966
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Sulev
                [NACHN] => Õitspuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101258
                [AWREF] => 
              )
  
            [613] => Array
              (
                [PERNR] => 03102033
                [PLANS] => 60010155
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Sven
                [NACHN] => Haljas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102687
                [AWREF] => 
              )
  
            [614] => Array
              (
                [PERNR] => 03102204
                [PLANS] => 60014764
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-05
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Arumäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101123
                [AWREF] => 
              )
  
            [615] => Array
              (
                [PERNR] => 03101122
                [PLANS] => 60014763
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Eneli
                [NACHN] => Pajupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101269
                [AWREF] => 
              )
  
            [616] => Array
              (
                [PERNR] => 03102656
                [PLANS] => 60147162
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Katrin
                [NACHN] => Salujõe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101312
                [AWREF] => 
              )
  
            [617] => Array
              (
                [PERNR] => 03101138
                [PLANS] => 60014715
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-06
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Eneli
                [NACHN] => Pajupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101269
                [AWREF] => 
              )
  
            [618] => Array
              (
                [PERNR] => 03101260
                [PLANS] => 60014745
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-07
                [ENDDA] => 2020-08-21
                [VORNA] => Eneli
                [NACHN] => Pajupuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101269
                [AWREF] => 
              )
  
            [619] => Array
              (
                [PERNR] => 03101226
                [PLANS] => 60014759
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [620] => Array
              (
                [PERNR] => 03101146
                [PLANS] => 60014760
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [621] => Array
              (
                [PERNR] => 03101150
                [PLANS] => 60013963
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Hinnosaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101251
                [AWREF] => 
              )
  
            [622] => Array
              (
                [PERNR] => 03101200
                [PLANS] => 60014183
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Lindemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103202
                [AWREF] => 
              )
  
            [623] => Array
              (
                [PERNR] => 03103592
                [PLANS] => 60272045
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [624] => Array
              (
                [PERNR] => 03102260
                [PLANS] => 60010161
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Kadri
                [NACHN] => Vainomäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103477
                [AWREF] => 
              )
  
            [625] => Array
              (
                [PERNR] => 03101206
                [PLANS] => 60010242
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Silm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102212
                [AWREF] => 
              )
  
            [626] => Array
              (
                [PERNR] => 03101288
                [PLANS] => 60010234
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-03-02
                [ENDDA] => 2020-03-08
                [VORNA] => Tiina
                [NACHN] => Vooro
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101378
                [AWREF] => 
              )
  
            [627] => Array
              (
                [PERNR] => 03100553
                [PLANS] => 60014229
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-25
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102529
                [AWREF] => 
              )
  
            [628] => Array
              (
                [PERNR] => 03101587
                [PLANS] => 60014757
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Arumäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101123
                [AWREF] => 
              )
  
            [629] => Array
              (
                [PERNR] => 03101296
                [PLANS] => 60008442
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Tambet
                [NACHN] => Tiits
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102363
                [AWREF] => 
              )
  
            [630] => Array
              (
                [PERNR] => 03101160
                [PLANS] => 60010164
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-23
                [ENDDA] => 2020-05-24
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [631] => Array
              (
                [PERNR] => 03101160
                [PLANS] => 60010164
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-01
                [ENDDA] => 2020-07-10
                [VORNA] => Marili
                [NACHN] => Lehtmets
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101213
                [AWREF] => 
              )
  
            [632] => Array
              (
                [PERNR] => 03101132
                [PLANS] => 60010189
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-11
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [633] => Array
              (
                [PERNR] => 03101267
                [PLANS] => 60010192
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Veiko
                [NACHN] => Vare
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101368
                [AWREF] => 
              )
  
            [634] => Array
              (
                [PERNR] => 03103235
                [PLANS] => 60177711
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [635] => Array
              (
                [PERNR] => 03101220
                [PLANS] => 60014233
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-06
                [VORNA] => Aire
                [NACHN] => Nilb
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101253
                [AWREF] => 
              )
  
            [636] => Array
              (
                [PERNR] => 03102903
                [PLANS] => 60008427
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-30
                [ENDDA] => 2020-06-30
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [637] => Array
              (
                [PERNR] => 03101221
                [PLANS] => 60014738
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-02-24
                [ENDDA] => 2020-02-28
                [VORNA] => Piret
                [NACHN] => Kruusimaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101193
                [AWREF] => 
              )
  
            [638] => Array
              (
                [PERNR] => 03101258
                [PLANS] => 60013982
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-10
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [639] => Array
              (
                [PERNR] => 03101324
                [PLANS] => 60014728
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-14
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Sirje
                [NACHN] => Allikmaa
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101119
                [AWREF] => 
              )
  
            [640] => Array
              (
                [PERNR] => 03101320
                [PLANS] => 60013960
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Reet
                [NACHN] => Roosalu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101304
                [AWREF] => 
              )
  
            [641] => Array
              (
                [PERNR] => 03101349
                [PLANS] => 60013927
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-07-31
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 
              )
  
            [642] => Array
              (
                [PERNR] => 03103117
                [PLANS] => 60226810
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [643] => Array
              (
                [PERNR] => 03103229
                [PLANS] => 60226922
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Even
                [NACHN] => Heinväli
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103243
                [AWREF] => 
              )
  
            [644] => Array
              (
                [PERNR] => 03101187
                [PLANS] => 60084697
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Inga
                [NACHN] => Kredemann
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103458
                [AWREF] => 
              )
  
            [645] => Array
              (
                [PERNR] => 03103202
                [PLANS] => 60147204
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-22
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [646] => Array
              (
                [PERNR] => 03101199
                [PLANS] => 60014230
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-13
                [VORNA] => Inga
                [NACHN] => Kuus
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101201
                [AWREF] => 
              )
  
            [647] => Array
              (
                [PERNR] => 03101299
                [PLANS] => 60013993
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [648] => Array
              (
                [PERNR] => 03102659
                [PLANS] => 60013947
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-07-02
                [VORNA] => Virve
                [NACHN] => Asperk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103119
                [AWREF] => 
              )
  
            [649] => Array
              (
                [PERNR] => 03103120
                [PLANS] => 60226916
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [650] => Array
              (
                [PERNR] => 03103575
                [PLANS] => 60013983
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Sulev
                [NACHN] => Õitspuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101258
                [AWREF] => 
              )
  
            [651] => Array
              (
                [PERNR] => 03103293
                [PLANS] => 60198241
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-04
                [ENDDA] => 2020-05-04
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [652] => Array
              (
                [PERNR] => 03103461
                [PLANS] => 60010243
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-22
                [ENDDA] => 2020-06-28
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Landra
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101206
                [AWREF] => 
              )
  
            [653] => Array
              (
                [PERNR] => 03101216
                [PLANS] => 60013984
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-12
                [VORNA] => Kalver
                [NACHN] => Keskküla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101173
                [AWREF] => 
              )
  
            [654] => Array
              (
                [PERNR] => 03101172
                [PLANS] => 60014705
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-31
                [ENDDA] => 2020-08-31
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [655] => Array
              (
                [PERNR] => 03101158
                [PLANS] => 60014208
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-13
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Toom
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102529
                [AWREF] => 
              )
  
            [656] => Array
              (
                [PERNR] => 03101357
                [PLANS] => 60010221
                [ATEXT] => Tasustamata lapsepuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-03
                [ENDDA] => 2020-07-03
                [VORNA] => Maaja
                [NACHN] => Zolk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102857
                [AWREF] => 
              )
  
            [657] => Array
              (
                [PERNR] => 03101130
                [PLANS] => 60014744
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Meelika
                [NACHN] => Rohtla
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101301
                [AWREF] => 
              )
  
            [658] => Array
              (
                [PERNR] => 03103224
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-04-25
                [ENDDA] => 2020-04-26
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [659] => Array
              (
                [PERNR] => 03103224
                [PLANS] => 60010245
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-08
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [660] => Array
              (
                [PERNR] => 03103322
                [PLANS] => 60010246
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Karin
                [NACHN] => Silm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102212
                [AWREF] => 
              )
  
            [661] => Array
              (
                [PERNR] => 03101378
                [PLANS] => 60010232
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-25
                [ENDDA] => 2020-06-26
                [VORNA] => Anu
                [NACHN] => Jürgenson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101153
                [AWREF] => 
              )
  
            [662] => Array
              (
                [PERNR] => 03102212
                [PLANS] => 60010240
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-17
                [ENDDA] => 2020-08-23
                [VORNA] => Terje
                [NACHN] => Liivak
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103461
                [AWREF] => 
              )
  
            [663] => Array
              (
                [PERNR] => 03102212
                [PLANS] => 60010240
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-12-28
                [ENDDA] => 2021-01-04
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Landra
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101206
                [AWREF] => 
              )
  
            [664] => Array
              (
                [PERNR] => 03101143
                [PLANS] => 60014168
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Vahur
                [NACHN] => Tambaum
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103222
                [AWREF] => 
              )
  
            [665] => Array
              (
                [PERNR] => 03101154
                [PLANS] => 60013969
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-09
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [666] => Array
              (
                [PERNR] => 03101319
                [PLANS] => 60013994
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-02
                [VORNA] => Tanel
                [NACHN] => Hurt
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101141
                [AWREF] => 
              )
  
            [667] => Array
              (
                [PERNR] => 03101213
                [PLANS] => 60010173
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-11
                [VORNA] => Sven
                [NACHN] => Haljas
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102687
                [AWREF] => 
              )
  
            [668] => Array
              (
                [PERNR] => 03102914
                [PLANS] => 60013923
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-27
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Andres
                [NACHN] => Rüdja
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103607
                [AWREF] => 
              )
  
            [669] => Array
              (
                [PERNR] => 03103118
                [PLANS] => 60226914
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Meeli
                [NACHN] => Tinno
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103219
                [AWREF] => 
              )
  
            [670] => Array
              (
                [PERNR] => 03103119
                [PLANS] => 60226915
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [671] => Array
              (
                [PERNR] => 03102529
                [PLANS] => 60014235
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-21
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Kadri
                [NACHN] => Tamm
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101338
                [AWREF] => 
              )
  
            [672] => Array
              (
                [PERNR] => 03101307
                [PLANS] => 60147211
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Janely
                [NACHN] => Kaevats
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03100553
                [AWREF] => 
              )
  
            [673] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-03
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Maaja
                [NACHN] => Zolk
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102857
                [AWREF] => 
              )
  
            [674] => Array
              (
                [PERNR] => 03101173
                [PLANS] => 60013986
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Randmäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03102823
                [AWREF] => 
              )
  
            [675] => Array
              (
                [PERNR] => 03103477
                [PLANS] => 60010167
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-15
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Hellis
                [NACHN] => Võsu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101160
                [AWREF] => 
              )
  
            [676] => Array
              (
                [PERNR] => 03101289
                [PLANS] => 60014722
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Heli
                [NACHN] => Maripuu
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101236
                [AWREF] => 
              )
  
            [677] => Array
              (
                [PERNR] => 03103219
                [PLANS] => 60226921
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Eva
                [NACHN] => Hohensee
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103240
                [AWREF] => 
              )
  
            [678] => Array
              (
                [PERNR] => 03101184
                [PLANS] => 60014753
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-05-23
                [ENDDA] => 2020-05-23
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [679] => Array
              (
                [PERNR] => 03102295
                [PLANS] => 60044791
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-01
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Mati
                [NACHN] => Jääger
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103086
                [AWREF] => 
              )
  
            [680] => Array
              (
                [PERNR] => 03102706
                [PLANS] => 60127126
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-17
                [ENDDA] => 2020-07-26
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Lammertson
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103085
                [AWREF] => 
              )
  
            [681] => Array
              (
                [PERNR] => 03102204
                [PLANS] => 60014764
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-10
                [ENDDA] => 2020-08-19
                [VORNA] => Kaido
                [NACHN] => Maasen
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101226
                [AWREF] => 
              )
  
            [682] => Array
              (
                [PERNR] => 03101122
                [PLANS] => 60014763
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-19
                [VORNA] => Mart
                [NACHN] => Ojamäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101260
                [AWREF] => 
              )
  
            [683] => Array
              (
                [PERNR] => 03101226
                [PLANS] => 60014759
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-20
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Lauri
                [NACHN] => Aru
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101122
                [AWREF] => 
              )
  
            [684] => Array
              (
                [PERNR] => 03101146
                [PLANS] => 60014760
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-14
                [VORNA] => Ülle
                [NACHN] => Arumäe
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101123
                [AWREF] => 
              )
  
            [685] => Array
              (
                [PERNR] => 03101320
                [PLANS] => 60013960
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-09
                [VORNA] => Triin
                [NACHN] => Hinnosaar
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101251
                [AWREF] => 
              )
  
            [686] => Array
              (
                [PERNR] => 03103461
                [PLANS] => 60010243
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-29
                [ENDDA] => 2020-07-05
                [VORNA] => Sandra
                [NACHN] => Jürgens
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103322
                [AWREF] => 
              )
  
            [687] => Array
              (
                [PERNR] => 03101216
                [PLANS] => 60013984
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-13
                [ENDDA] => 2020-07-24
                [VORNA] => Ants
                [NACHN] => Vain
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101363
                [AWREF] => 
              )
  
            [688] => Array
              (
                [PERNR] => 03103322
                [PLANS] => 60010246
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Landra
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101206
                [AWREF] => 
              )
  
            [689] => Array
              (
                [PERNR] => 03101378
                [PLANS] => 60010232
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-06-23
                [ENDDA] => 2020-06-24
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 00000000
                [AWREF] => 
              )
  
            [690] => Array
              (
                [PERNR] => 03102212
                [PLANS] => 60010240
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-24
                [ENDDA] => 2020-08-28
                [VORNA] => Mirjam
                [NACHN] => Landra
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101206
                [AWREF] => 
              )
  
            [691] => Array
              (
                [PERNR] => 03101319
                [PLANS] => 60013994
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-08-03
                [ENDDA] => 2020-08-07
                [VORNA] => Katerina
                [NACHN] => Klimenko
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03103561
                [AWREF] => 
              )
  
            [692] => Array
              (
                [PERNR] => 03101180
                [PLANS] => 60277590
                [ATEXT] => Põhipuhkus
                [BEGDA] => 2020-07-06
                [ENDDA] => 2020-07-17
                [VORNA] => Kadri
                [NACHN] => Tani
                [COUNTRY] => 
                [CITY] => 
                [APERNR] => 03101357
                [AWREF] => 
              )
  
          )
  
      )
  
    [TOOTAJAD] => Array
      (
        [item] => Array
          (
            [0] => Array
              (
                [PERNR] => 00000000
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [LAUATELEFON] => 
                [MOBIIL] => 
                [KORRUS] => 
                [RUUM] => 
                [EMAIL] => 
                [HARIDUS] => 
                [ERIALA] => 
                [PEALIK] => 
                [AJUH] => 
                [IKOOD] => 00000000000
                [FAX] => 
                [LINN] => 
                [TANAV] => 
                [ORGUNIT] => 
                [PLSTX] => 
                [ORGEH] => 00000000
                [DESCR] => 
                [PRIOR] => 
                [ASEND] => 
                [KOORMUS] => 0.00
                [AMNIMI] => 
                [AMKOOD] => 00000000
                [TEENINDUSKOHT] => 
                [ALGUSKP] => 0000-00-00
                [LAUALYHI] => 
                [TOOLEKP] => 0000-00-00
              )
  
            [1] => Array
              (
                [PERNR] => 00000000
                [VORNA] => 
                [NACHN] => 
                [LAUATELEFON] => 
                [MOBIIL] => 
                [KORRUS] => 
                [RUUM] => 
                [EMAIL] => 
                [HARIDUS] => 
                [ERIALA] => 
                [PEALIK] => 
                [AJUH] =>    00000000000
                [IKOOD] =>      
                [FAX] => 
                [LINN] => 
                [TANAV] => 
                [ORGUNIT] => 
                [PLSTX] =>           00000000
                [ORGEH] =>     
                [DESCR] => 
                [PRIOR] => 
                [ASEND] => 
                [KOORMUS] => 0.00
                [AMNIMI] => 
                [AMKOOD] =>     
                [TEENINDUSKOHT] => 
                [ALGUSKP] =>   - - 
                [LAUALYHI] => 
                [TOOLEKP] =>   - - 
              )
  
          )
  
      )
  
  )
  
 • There are no new postitused.
Veebilehel tekkis ootamatu viga. Palun proovi hiljem uuesti.