Uudised

19.04.2016

Konnade rändeteed on kantud kaardile

Juba viiendat kevadet järjest kogunevad sajad konnasõbrad Eestimaa Looduse Fondi üleskutsel konni ja teisi talveunest ärganud kahepaikseid autoteedelt hukkumise eest päästma. Kampaania kannab nime "Konnad teel(t) " ». Selleks, et hõlpsamalt leida konnade rändekohti, märkisid Eestimaa Looduse...
15.04.2016

Maa-ameti eelinfo 16. nädalaks

Neljapäeval, 21. aprillil korraldab Maa-amet koostöös AS-iga Datel Tartus Atlantise keskuses (Narva mnt 2) koolituse kohalike omavalitsuste töötajatele, kes tegelevad aadressiandmetega (sh hoonete ja korterite andmetega ehitisregistris). Maa-ameti aadressiandmete osakonna töötajad tutvustavad...
15.04.2016

Riigihange "Katastrimõõdistamise teostamine olemasolevate katastriüksuste piiri asukoha ja piiriandmete täpsustamiseks" (tähtaeg möödas)

Maa-amet on kuulutanud välja riigihanke "Katastrimõõdistamise teostamine olemasolevate katastriüksuste piiri asukoha ja piiriandmete täpsustamiseks". Hange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna kaudu, riigihanke viitenumber 173490. Hankedokumentidega saab tutvuda https://riigihanked.riik.ee/...
15.04.2016

Riigihange "Katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenus " (tähtaeg möödas)

Maa-amet on kuulutanud välja riigihanke "Katastriüksuste moodustamise ja jagamise teenus". Hange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna kaudu, riigihanke viitenumber 172663. Hankedokumentidega saab tutvuda https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172663 ».
13.04.2016

Maa-amet uuendas metsandusliku ortofoto kaardikihti

Maa-amet uuendas metsanduslike ortofotode kaardikihti, lisades 2014. ja 2015. aastal valminud fotod. Metsanduslike (valevärvi CIR) ortofotode pealt on võimalik eristada taimkatteta alasid, okas-, sega- ja lehtpuumetsi, niiskeid alasid jm. Neid kasutatakse metsanduses, põllumajanduses, erinevate...
12.04.2016

Valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart

Maa-ametil valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis » ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori...
04.04.2016

Äri- ja tootmismaade hinnad hakkavad jõudma buumieelsele tasemele

Maa-ameti andmetel on alates 1997. aastast Eestis aastas keskmiselt tehtud 116 hoonestamata ärimaa ja 96 hoonestamata tootmismaa tehingut. Hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhind oli mullu 21 eurot ning hoonestamata tootmismaal 4 eurot ehk hinnad hakkavad jõudma buumieelse aja ehk 2005. aasta...
01.04.2016

Maa-ameti eelinfo 14. nädalaks

Kolmapäeval, 6. aprillil külastavad Maa-ametit Slovakkia Geodeesia-, Kartograafia- ja Katastriameti » esindajad eesmärgiga tutvuda siinse maakatastri ja e-katastri tööga, aga ka teiste ameti pakutavate e-teenustega. Järgmisel päeval on külalised Registrite ja Infosüsteemide Keskuses », kus saavad...
30.03.2016

Maavarade kaevandamismahud pole suurenenud

Maa-ameti andmetel on 2015. aastal Eestis kaevandatud maavarade kogused võrreldes varasema aastaga jäänud samaks või isegi vähenenud. Ka ei ole nafta hinna langus veel mõjutanud põlevkivi kaevandamise kogust. Möödunud aastal kaevandati maavaradest Eestis kõige enam põlevkivi, ligikaudu 15...
30.03.2016

Uuenenud on Erametsakeskuse kaardirakendus

Maa-ameti geoportaali Erametsakeskuse kaardirakenduses » on uuendatud Natura aladele jäävate eraomandis olevate Natura metsa toetusõiguslike metsaalade kontuure. Kaardirakenduse kaudu saavad erametsaomanikud kontrollida Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluste esitamiseks vajalikke andmeid ning...

Lehed