Uudised

11.06.2015

Balti kinnisvaraturu ülevaade 2015

Koostöös Läti Maateenistuse ja Leedu Registrite Keskusega on koostatud Balti riikide kinnisvaraturu ingliskeelne ülevaade: Baltic Review 2015: Real Estate Markets of Estonia, Latvia and Lithuania.
07.05.2015

Maa-ametil on valminud maakatastri statistika teenus

Maa-ametil on valminud MAAKATASTRI STATISTIKA » teenus, mille kaudu saab üldistatud andmeid maakatastrisse kantud maa kohta. Esialgu saab maakatastri statistika teenuse kaudu pärida (koostada) 5 liiki statistikat: maakatastrisse kantud katastriüksused; maareformi käigus moodustatud katastriüksused...
04.05.2015

Valmis palverännutee kaardirakendus

Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostöös on valminud Maarjamaa ühest otsast teise kulgeva palverännutee kaardirakendus, mille leiab Palverännutee portaalist (http://www.palverand.ee/kaart). Kaardirakenduses kuvatakse palverännuteele jäävaid punkte koos kirjeldusega ja soovituslikke...
02.04.2015

Jõustub Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise kord

Reedel, 3. aprillil jõustub keskkonnaministri määrus "Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord", mis sätestab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise tingimused. ETAK-isse kuuluvaid ruumiandmeid (kaardid,...
27.03.2015

Maa-ametil on valminud maakatte ja taimkatte kõrgusmudelid

Maa-ametil on valminud kaks uut toodet: maakatte kõrgusmudel ja taimkatte kõrgusmudel, mis näitavad erinevate maastikuobjektide (puud, hooned jne) kõrgust maapinnast, kasutades selleks erinevaid värvitoone. Mudeleid saab kasutada abimaterjalina planeerimisel, metsade inventariseerimisel, raadiolevi...
17.03.2015

Maa-amet pälvis Statistikaameti tunnustuse

Statistikaamet valis Maa-ameti 2014. aasta andmekogupartneriks ja teistele andmekogudele eeskujuks hea koostöö eest nii andmete esitamisel kui ka korrastamisel ja süsteemsuse loomisel. Statistikaamet saab Maa-ametist andmeid eri registrite kaudu (maakataster, Eesti topograafia andmekogu,...
12.03.2015

Maa-amet uuendas reljeefkaarti

Maa-amet uuendas oma geoportaalis kogu Eestit katvat reljeefkaarti, mis nüüd on varasemast veelgi täpsem. Uuendatud reljeefkaart » on kättesaadav kõikides X-GIS kaardirakendustes ja Maa-ameti aluskaarditeenuste kaudu. Selle peamiseks erinevuseks on võrreldes eelmise versiooniga see, et kaardi...
26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
20.02.2015

Maa-ameti uueks peadirektoriks sai Tambet Tiits

Keskkonnaministeeriumi pressiteade Keskkonnaminister Mati Raidma nimetas Maa-ameti peadirektoriks Tambet Tiitsu, kes asub ametikohale 23. veebruaril. Valiku tegemise juures oli määravaks kandidaadi pikaajaline rahvusvaheline kogemus Maa-ametiga seotud töövaldkonnas. "Usun, et hea...
19.02.2015

E-kaardirakendused on jätkuvalt populaarsed

Hiljuti läbi viidud uuring avaliku sektori e-teenuste kasutamise kohta näitas, et Maa-ameti eestvõttel valminud maa- ja kaardiinfo valdkonna e-teenuseid (maaregister, planeeringud, haldus- ja asustusjaotuse kaardirakendused) kasutab 19% internetikasutajatest. Valdav osa kasutajatest (84%) hindas...

Lehed