Uudised

26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
20.02.2015

Maa-ameti uueks peadirektoriks sai Tambet Tiits

Keskkonnaministeeriumi pressiteade Keskkonnaminister Mati Raidma nimetas Maa-ameti peadirektoriks Tambet Tiitsu, kes asub ametikohale 23. veebruaril. Valiku tegemise juures oli määravaks kandidaadi pikaajaline rahvusvaheline kogemus Maa-ametiga seotud töövaldkonnas. "Usun, et hea...
19.02.2015

E-kaardirakendused on jätkuvalt populaarsed

Hiljuti läbi viidud uuring avaliku sektori e-teenuste kasutamise kohta näitas, et Maa-ameti eestvõttel valminud maa- ja kaardiinfo valdkonna e-teenuseid (maaregister, planeeringud, haldus- ja asustusjaotuse kaardirakendused) kasutab 19% internetikasutajatest. Valdav osa kasutajatest (84%) hindas...
30.01.2015

Maa-ametil valmis aadressiandmeid sisaldav WMS-teenus

Maa-ametil valmis aadressiandmeid sisaldav WMS-teenus, mis oluliselt laiendab aadressiandmete kasutamisvõimalusi. Näiteks saab neid nüüd kasutada erinevates mobiilsetes või GIS-tarkvaradega varustatud seadmetes. Teenus sisaldab riikliku aadressiandmete süsteemi (ADS) aadressiandmeid, nagu...
20.01.2015

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute teemakaartidega ning kättesaadav avaandmetena

Alates sellest aastast on digitaalse geoloogilise baaskaardi kõik valminud andmed kättesaadavad avaandmetena. ESRI Shape või FileGeodatabase formaadis andmeid on võimalik tasuta alla laadida geoloogilise kaardi avaandmete lehelt (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-...
19.01.2015

Maa-ametil valmis täiendatud geokodeerimisteenus

Maa-ametil valmis täiendatud geokodeerimisteenus, mis võimaldab tekstilise aadressi järgi leida aadressiandmete süsteemi infosüsteemi aadressipunktidele vastavad X- ja Y-koordinaadid. Geokodeerida saab ühe aadressi kaupa või massgeokodeerida suuremat hulka aadresse, importides vastava andmefaili...
16.01.2015

Maa-ametil täitus 25. tegevusaasta

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal. Ameti üks olulisemaid ülesandeid oli ja on riigi maapoliitika rakendamine ja maakatastri pidamine. Lisaks sellele on ametist veerand sajandiga saanud rahvusvaheliselt arvestatav riiklik kaarditootja.   "Maa-amet kuulub taasiseseisvunud...
06.01.2015

Maa-ametil valmis integreeritav aadressiotsingu teenus In-ADS

Maa-ametil valmis kiire, mugav ja integreeritav veebiteenus In-ADS. Tegu on aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida saab lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse. Lisaks võimaldab In-ADS ettevõttel või asutusel oma asukohta veebilehel kuvada Maa-ameti pidevalt uueneva...
05.01.2015

Maa-amet tegi kättesaadavaks kõik 2014. aastal lennatud alade ortofotod

Maa-amet on teinud kättesaadavaks kõik 2014. aastal lennatud alade ortofotod (kokku 24 715 km²). Kevadel ja suvel pildistatud ortofotod on nähtavad Maa-ameti geoportaali, kaardirakenduste või avaliku WMS teenuse vahendusel. Ortofotod näitavad Eestit n-ö linnulennult ehk tegu on on töödeldud...
15.12.2014

Valminud on INSPIRE loomiseks vajalik õigusraamistik

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kõik Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) välja ehitamiseks vajalikud õigusaktid (vt INSPIRE õigusaktid »). 2007. aastal jõustunud INSPIRE direktiivi eesmärk on üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamine, et parandada ruumi- ehk...

Lehed