Uudised

27.08.2013

Ministeerium: ajaloolisi kohanimesid ei tohi meelevaldselt muuta

Haridus- ja Teadusministeerium: Ei Eesti Keele Instituut ega Maa-amet pole soovinud ega plaaninud ajaloolisi kohanimesid muutma hakata. Ilma kohaliku omavalitsuse ettepaneku ja kohaliku kogukonna nõusolekuta polegi seda võimalik teha. Haridus- ja Teadusministeerium toetab head praktikat, kus...
22.08.2013

Eesti geoportaal kiirendab ruumiandmete leidmist

Neljapäeval, 22. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis sätestab nõuded Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike...
19.08.2013

Maa-ameti kaardikujundus pälvis rahvusvahelisel konverentsil esikoha

Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi trükikaart pälvis ülemaailmsel konverentsil parima kaardikujunduse eest esimese koha. "Maa-ameti kaart konkureeris maailma suurima geoinfo tarkvara tootja Esri kasutajate rahvusvahelisel konverentsil suuremõõtkavaliste trükikaartide kategoorias," ütles Maa-...
05.08.2013

Valminud on otsinguliides, mis hõlbustab planeeringute leidmist

Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendus  on sisestatud koordineeritud kaardipiltidena kõik maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute joonised, mis on olnud maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja konsultantide avalikelt kodulehtedelt allalaetavana leitavad. Soovitud...
03.07.2013

Valminud on geodeetiliste tööde tegemise kord

6. juulil jõustub keskkonnaministri määrus "Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord". Määruse peaeesmärk on tagada geodeetilise süsteemi ühtsus ja järjepidevus kogu Eestis....
19.06.2013

Täienes ajalooliste kaartide valik

Maa-ameti geoportaali ning WMS teenusesse on lisandunud järgmised kaardikihid: Mustvalgena rasteriseeritud Eesti mullakaart 1:10 000 (asukoht: /alus? WMS või Maainfo kaardirakendus) Nõukogude Liidu C-63 seeria 1:25 000 topograafiline kaart (asukoht: /ajaloolised? WMS või Ajalooliste...
17.06.2013

Valmis maavarade koondbilanss 2012

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2012. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2012 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 887...
17.05.2013

Valminud on uued metsanduslikud ortofotod

Maa-ameti geoportaalis on WMS-teenusena kättesaadavad uued, kogu Eestit katvad metsanduslikud ortofotod. Metsanduslike ehk n-ö valevärvi ortofotode pealt on võimalik eristada taimkatteta alasid, okas-, sega- ja lehtpuumetsi, niiskeid alasid jm. Peamiselt kasutavad selliseid fotosid...
25.04.2013

Erametsakeskuse kaardirakendus uuenes

Maa-ameti geoportaalis on koostöös SA Erametsakeskusega uuendatud Natura-alade metsatoetustega seotud kaardirakendus. Kaardirakenduses kuvatakse nende erametsamaade kontuure, mis asuvad Natura 2000 alal ja mis on 2013. aastal toetusõiguslikud. Kaardirakendus asub aadressil http://geoportaal...
17.04.2013

Valminud on digitaalse Eesti põhikaardi 2013. aasta versioon

Maa-ameti eestvõttel on valminud Eesti põhikaardi 2013. aasta versioon, mille peamiseks uuenduseks on ühtlase kvaliteediga reljeefiandmestik. Eesti põhikaarti saab näha Maa-ameti kaardiserveris. Esmakordselt kujutatakse kaardil kogu Eestimaa ulatuses aerolaserskaneerimise (LIDAR)...

Lehed