Uudised

28.03.2014

Kaardiandmete uuendused Maa-ameti kaardirakendustes ja WMS teenustes

Oleme käesoleval aastal Maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses täiustanud nii ruumiandmete sisu ja kujundust kui kasutajaliidese funktsionaalsust. Lühidalt kõigest järgemööda: 1) Alates veebruari keskpaigast on olnud kättesaadavad kõik 2013. aastal lennatud alade...
31.01.2014

Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmed on nüüdsest kättesaadavad WMS teenuse kaudu

Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandus informatsiooni nelja baaskaardi lehe - Pakri, Keila, Väike-Maarja ja Võru - kohta. Kogu rakenduse andmestik on nüüdsest kättesaadav ka WMS teenuse kaudu. Eesti Geoloogiakeskus hakkas riiki kompleksselt (mõõtkavas 1:50 000) kaardistama juba 1980....
25.10.2013

Maa-amet korraldab maakatte kaardistamise seminari

Maa-amet korraldab neljapäeval, 14. novembril algusega kell 13 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi II ja III lisa ruumiandmete uuendamise projekti » tegevusi. Projekti üks eesmärk on uuendada suurel osal Eesti territooriumist...
26.09.2013

Eesti kaardiandmete kättesaadavus paraneb

KESKKONNAMINISTEERIUMI JA MAA-AMETI PRESSITEADE Keskkonnaministeerium ja Maa-amet allkirjastasid Euroopa Majanduspiirkonna toetuste projektilepingu Eesti territooriumi maakatte andmestiku uuendamiseks ja geoportaali täiendamiseks, et kõik Eesti ruumiandmed oleksid kiirelt leitavad ja kasutatavad...
19.09.2013

Kohanimeeksperdid arutavad rahvusvaheliste nimede kasutamise põhimõtteid

Kolmapäeval, 18. septembril kohtusid siseministeeriumis ÜRO Balti- ja Põhjamaade kohanimeeksperdid, et arutada kohanimede kaitsmise ja rahvusvahelise korraldamise põhimõtteid. "Kohanimedel on erinevate riikide infosüsteemides, eriti aadressi- ja ruumiandmete süsteemis, tähtis roll. Need peavad...
28.08.2013

Maa-amet aadresside korrastamisest: vanade kohanimede kampaania korras muutmist ei ole ega tule

Viimastel päevadel on avalikkuses käsitletud aadressiandmete teemat ja kahjuks on Maa-ametile selle käigus proovitud omistada rolli, mida meil ei ole kunagi olnud ega saa ka olema. Maa-ameti poolt ei ole ega tule mingit kampaania korras vanade kohanimede muutmist. Vanu kohanimesid kaitseb Eestis...
27.08.2013

Ministeerium: ajaloolisi kohanimesid ei tohi meelevaldselt muuta

Haridus- ja Teadusministeerium: Ei Eesti Keele Instituut ega Maa-amet pole soovinud ega plaaninud ajaloolisi kohanimesid muutma hakata. Ilma kohaliku omavalitsuse ettepaneku ja kohaliku kogukonna nõusolekuta polegi seda võimalik teha. Haridus- ja Teadusministeerium toetab head praktikat, kus...
22.08.2013

Eesti geoportaal kiirendab ruumiandmete leidmist

Neljapäeval, 22. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis sätestab nõuded Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamisele, arendamisele ja kasutamisele. Eesti geoportaali (http://inspire.maaamet.ee/) eesmärk on võimaldada teenuste kaudu ühtset ligipääsu riigiasutuste ja kohalike...
19.08.2013

Maa-ameti kaardikujundus pälvis rahvusvahelisel konverentsil esikoha

Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi trükikaart pälvis ülemaailmsel konverentsil parima kaardikujunduse eest esimese koha. "Maa-ameti kaart konkureeris maailma suurima geoinfo tarkvara tootja Esri kasutajate rahvusvahelisel konverentsil suuremõõtkavaliste trükikaartide kategoorias," ütles Maa-...
05.08.2013

Valminud on otsinguliides, mis hõlbustab planeeringute leidmist

Maa-ameti geoportaali planeeringute kaardirakendus  on sisestatud koordineeritud kaardipiltidena kõik maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute joonised, mis on olnud maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja konsultantide avalikelt kodulehtedelt allalaetavana leitavad. Soovitud...

Lehed