Uudised

Maa-ametil on valminud uued Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehed (fragment Kaisma kaardilehest)
30.11.2016

Maa-ametil on valminud uued Eesti põhikaardi 1:20 000 kaardilehed

Maa-ametil on valminud Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi 12 uut kaardilehte, mille aluseks on nii Eesti topograafia andmekogu kui ka aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod. Esmatrükina valmis tänavu kuus Ida-Virumaal, neli Pärnumaal, üks Pärnu- ja Raplamaa piiril ning üks Pärnu- ja...
14.11.2016

Tahad teada, mis on GIS? Tule teabepäevale!

13.-19. novembrini tähistatakse ülemaailmset geograafia nädalat, mille raames toimub 16. novembril Eesti Rahvusraamatukogus geoinformaatikat tutvustav GIS-päev ». Teabepäeva korraldab Eesti Geoinformaatika Selts » koostöös erinevate õppeasutuste ning GIS- ja kartograafia valdkonnas tegutsevate...
11.11.2016

Maa-ameti eelinfo 46. nädalaks

Kolmapäeval, 16. novembril algusega kell 10 Eesti Rahvusraamatukogus » toimuva rahvusvahelise GIS-päeva » raames tutvustab Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren õpetajatele mõeldud töötoas erinevaid võimalusi, kust leida õppetööks vajalikke ruumiandmeid ning rakendusi. Maa-amet...
07.10.2016

Maa-ameti eelinfo 41. nädalaks

Neljapäeval, 13. oktoobril algaval Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ESTGIS 2016 » teevad ettekandeid ka Maa-ameti esindajad. Peadirektor Tambet Tiits räägib Maa-ameti rollist Eesti riigi geoinformaatika edendajana. Ruumiandmete osakonna juhataja Lea Pauts annab ülevaate Eesti...
Saksa sõjaväe ülevaatekaart (Heereskarte) mõõtkavas 1:300 000
29.09.2016

Ajalooliste kaartide valik Maa-ameti teenustes on täienenud

Maa-ameti ajalooliste kaartide valikusse lisandus taas mitmeid kaarte. Kõigepealt pakume uurimiseks verstakaartide komplekti. Üheverstane kaart oli küll kättesaadav juba ajalooliste kaartide rakenduse algusaegadest (see oli esimene kaart, mida rakendus sisaldas), kuid kvaliteedi parandamiseks...
Hübriidkaart Maa-ameti kaardirakenduses
19.09.2016

Maa-amet uuendas geoportaalis kaartide kujundust

Maa-amet uuendas parema loetavuse huvides geoportaali veebiteenustes "hübriid" ja "kaart" aluskaartide » kujundust ja lisas uusi andmeid. Suurema muudatuse läbis hübriidkaart, mis oli muutumatuna püsinud viimased viis aastat. Nüüd on kaardil senisest paremini nähtavad haldus- ja asustusüksuste...
Üldhinnang Maa-ameti kaardirakendustele
16.09.2016

Kasutajad on Maa-ameti kaardirakendustega rahul

Maa-amet korraldas kaardirakenduste kasutajate seas küsitluse, millest selgus, et üldine hinnang kaardirakendustele on hea ehk vastab hindele neli. Täiendada soovitatakse kaardikihtide valikut ja luua kasutajatele rohkem võimalusi, et nad saaksid ise enda jaoks erinevaid kaardikihte muuta ja...
16.09.2016

Maa-ameti eelinfo 38. nädalaks

Kolmapäeval, 21. septembril toimuvad Rahvusarhiivis taas uurijatunnid », kus arhiivi töötajatele tutvustab Maa-ameti kaarte ja kaarditeenuseid » geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. Kolmapäeval 21. septembril algusega kl 10 korraldab Maa-amet Jõhvis Pargi tn 15 III korruse...
23.05.2016

Maa-ameti avalike WMS-teenuste kasutamine on mitmekordistunud

Maa-ameti pakutavate tasuta ruumiandmete WMS-teenuste igakuine külastuste maht läheneb poolele miljonile ning keskmine kasutatav andmemaht on viimase kolme aastaga 615 gigabaidilt kasvanud 2127 gigabaidini kuus. Maa-amet pakub huvilistele avalike ruumiandmete tasuta WMS-teenuseid » alates 2007....
12.04.2016

Valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart

Maa-ametil valmis 2016. aasta digitaalne Eesti põhikaart, mis on nähtav Maa-ameti geoportaalis » ja kasutatav avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ruumiandmete põhjal kogu Eesti ulatuses iga aasta alguse seisuga tervikuna uuesti ning avaliku sektori...

Lehed