Uudised

22.01.2016

Maa-ameti eelinfo 4. nädalaks

Reedel, 29. jaanuaril Tartus toimuval kartograafiakonverentsil "Eesti kaardilood" » teevad ettekande Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja asetäitja Lea Pauts ja peaspetsialist Age Sild. Nad tutvustavad Eesti topograafia andmekogu värskemaid arenguid ja probleeme ruumiandmekogu pidamisel....
07.01.2016

Maa-ametil valmisid Eesti põhikaardi uued kaardilehed

Maa-ametil on valminud Eesti põhikaardi 1:20 000 trükikaardi 15 uut kaardilehte, mille aluseks on Eesti topograafia andmekogu andmed, aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod. Esmatrükina valmis üheksa Harju-, Järva- ja Raplamaa piiril paiknevate alade kaarti ning üks Jõgevamaa piirkonna...
12.12.2015

Maa-ameti eelinfo 51. nädalaks

Kolmapäeval, 16. detsembril külastavad Maa-ametit kolleegid Soome Maamõõduametist, et tutvustada kogu Euroopat hõlmavat asukohaandmete projekti ELF » (European Location Framework). Projekti eestvedaja on Euroopa riikide rahvuslike kaardistus-, katastri- ja kinnistusorganisatsioonide ühendus...
23.11.2015

Ajaloolised halduspiirid Maa-ameti geoportaalis

Maa-ameti ja Rahvusarhiivi koostöös on Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendusse lisandunud ajalooliste halduspiiride andmed, mis pärinevad Ajalooarhiivi endisest Kupitsa-nimelisest kaardirakendusest. Uuenenud rakendust saab uurida Maa-ameti geoportaalist ». Ühed huvitavamad andmekihid...
12.03.2015

Maa-amet uuendas reljeefkaarti

Maa-amet uuendas oma geoportaalis kogu Eestit katvat reljeefkaarti, mis nüüd on varasemast veelgi täpsem. Uuendatud reljeefkaart » on kättesaadav kõikides X-GIS kaardirakendustes ja Maa-ameti aluskaarditeenuste kaudu. Selle peamiseks erinevuseks on võrreldes eelmise versiooniga see, et kaardi...
26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
19.06.2014

Maa-ameti kartograafia osakonnas valmis uus Eesti haldus- ja asustusjaotuse seinakaart

Eesti uus haldus- ja asustusjaotuse seinakaart on mõõtkavas 1: 350 000. Kaardile kantud andmed on 1. märtsi 2014 seisuga. Kaardil on kujutatud Eesti riigipiiri ja ajutist kontrolljoont, omavalitsus- ja asustusüksuste piire ja nimesid, asulate lahkmejooni ja nimesid ning ära on märgitud linna- ja...
26.05.2014

Maa-ameti kaardirakendus pälvis parima online-kaardi tiitli

Maa-ametis valminud vooluveekogude nimede korrastamiseks mõeldud veebikaardi rakendus tunnistati hiljuti Tallinnas toimunud geoinfo konverentsil "GIS-geograafia kaudu" parimaks 2013. aasta online-kaardiks. Tegemist on kaardikihiga, kuhu kanti üle 1000 Eesti vooluveekogu koos ruumikuju ja...
28.03.2014

Kaardiandmete uuendused Maa-ameti kaardirakendustes ja WMS teenustes

Oleme käesoleval aastal Maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses täiustanud nii ruumiandmete sisu ja kujundust kui kasutajaliidese funktsionaalsust. Lühidalt kõigest järgemööda: 1) Alates veebruari keskpaigast on olnud kättesaadavad kõik 2013. aastal lennatud alade...
19.08.2013

Maa-ameti kaardikujundus pälvis rahvusvahelisel konverentsil esikoha

Maa-ametis valminud Eesti põhikaardi trükikaart pälvis ülemaailmsel konverentsil parima kaardikujunduse eest esimese koha. "Maa-ameti kaart konkureeris maailma suurima geoinfo tarkvara tootja Esri kasutajate rahvusvahelisel konverentsil suuremõõtkavaliste trükikaartide kategoorias," ütles Maa-...

Lehed