Uudised

25.06.2015

Valmis maavarade koondbilanss 2014

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2014. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2014 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 898...
20.01.2015

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute teemakaartidega ning kättesaadav avaandmetena

Alates sellest aastast on digitaalse geoloogilise baaskaardi kõik valminud andmed kättesaadavad avaandmetena. ESRI Shape või FileGeodatabase formaadis andmeid on võimalik tasuta alla laadida geoloogilise kaardi avaandmete lehelt (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-...
16.07.2014

Valmis maavarade koondbilanss 2013

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2013. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2013 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 893...
31.01.2014

Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse andmed on nüüdsest kättesaadavad WMS teenuse kaudu

Maa-ameti geoloogia kaardirakendusse lisandus informatsiooni nelja baaskaardi lehe - Pakri, Keila, Väike-Maarja ja Võru - kohta. Kogu rakenduse andmestik on nüüdsest kättesaadav ka WMS teenuse kaudu. Eesti Geoloogiakeskus hakkas riiki kompleksselt (mõõtkavas 1:50 000) kaardistama juba 1980....
17.06.2013

Valmis maavarade koondbilanss 2012

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2012. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2012 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 887...

Lehed