Uudised

04.05.2015

Valmis palverännutee kaardirakendus

Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostöös on valminud Maarjamaa ühest otsast teise kulgeva palverännutee kaardirakendus, mille leiab Palverännutee portaalist (http://www.palverand.ee/kaart). Kaardirakenduses kuvatakse palverännuteele jäävaid punkte koos kirjeldusega ja soovituslikke...
02.04.2015

Jõustub Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise kord

Reedel, 3. aprillil jõustub keskkonnaministri määrus "Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord", mis sätestab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise tingimused. ETAK-isse kuuluvaid ruumiandmeid (kaardid,...
27.03.2015

Maa-ametil on valminud maakatte ja taimkatte kõrgusmudelid

Maa-ametil on valminud kaks uut toodet: maakatte kõrgusmudel ja taimkatte kõrgusmudel, mis näitavad erinevate maastikuobjektide (puud, hooned jne) kõrgust maapinnast, kasutades selleks erinevaid värvitoone. Mudeleid saab kasutada abimaterjalina planeerimisel, metsade inventariseerimisel, raadiolevi...
17.03.2015

Maa-amet pälvis Statistikaameti tunnustuse

Statistikaamet valis Maa-ameti 2014. aasta andmekogupartneriks ja teistele andmekogudele eeskujuks hea koostöö eest nii andmete esitamisel kui ka korrastamisel ja süsteemsuse loomisel. Statistikaamet saab Maa-ametist andmeid eri registrite kaudu (maakataster, Eesti topograafia andmekogu,...
26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
15.12.2014

Valminud on INSPIRE loomiseks vajalik õigusraamistik

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kõik Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) välja ehitamiseks vajalikud õigusaktid (vt INSPIRE õigusaktid »). 2007. aastal jõustunud INSPIRE direktiivi eesmärk on üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamine, et parandada ruumi- ehk...
06.11.2014

Maa-amet kutsub teabepäevale "Geograafia paneb paika"

Maa-amet kutsub kolmapäeval, 19. novembril Eesti Rahvusraamatukokku teabepäevale GEOGRAAFIA PANEB PAIKA. Geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmäk on populariseerida geograafiat, geoinformaatikat, kartograafiat ja nendega tihedalt seotud erialasid; suurendada...
26.06.2014

Ukraina on huvitatud geoinformaatika alasest koostööst

18. juunil külastas e-Riigi Akadeemiat, Maa-ametit ja Tallinna Linnaplaneerimisametit delegatsioon Ukrainast Harkivist, et tutvuda Eesti geoinformaatika alaste lahendustega. Ühepäevase õppereisi jooksul tutvustas meie e-riiki ning e-lahendusi e-Riigi Akadeemia (eGA) arendusdirektor Hannes Astok...
19.06.2014

Valminud on maapinna kallete kaardirakendus

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi ning ministeeriumi allasutuste koostöös on valminud maapinna kaldeid ning sellega seotud geograafilisi andmeid sisaldav kaardirakendus. Kaardirakendus aitab visualiseerida veekogude kaitsmisega seonduvat infot ja on suunatud nii keskkonnakaitseorganisatsioonidele...
04.06.2014

Maa-amet lihtsustas Euroopa Liidu ruumiandmete leidmist

Euroopa Liidu liikmesriigid on loomas ühist, koostalitlusvõimelist ruumiandmete taristut, mille kaudu on erinevate riikide keskkonnaalased ja asukohaga seotud andmed (administratiivpiirid, katastriüksused, teed, veed, metsad, kaitsealad, maardlad, jäätmed jne) kõigile kasutajatele kättesaadavad...

Lehed