Uudised

12.12.2015

Maa-ameti eelinfo 51. nädalaks

Kolmapäeval, 16. detsembril külastavad Maa-ametit kolleegid Soome Maamõõduametist, et tutvustada kogu Euroopat hõlmavat asukohaandmete projekti ELF » (European Location Framework). Projekti eestvedaja on Euroopa riikide rahvuslike kaardistus-, katastri- ja kinnistusorganisatsioonide ühendus...
23.11.2015

Ajaloolised halduspiirid Maa-ameti geoportaalis

Maa-ameti ja Rahvusarhiivi koostöös on Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendusse lisandunud ajalooliste halduspiiride andmed, mis pärinevad Ajalooarhiivi endisest Kupitsa-nimelisest kaardirakendusest. Uuenenud rakendust saab uurida Maa-ameti geoportaalist ». Ühed huvitavamad andmekihid...
12.11.2015

Maa-amet kutsub GIS-teabepäevale

Kolmapäeval, 18. novembril tähistatakse Eesti Rahvusraamatukogus geograafia nädala raames rahvusvahelist geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäeva eesmärgiga populariseerida geograafilist kirjaoskust ja tutvustada geoinformaatika võimalusi. Teabepäeval saab hea ülevaate geograafia ja...
17.10.2015

Maa-ameti eelinfo 43. nädalaks

Reedel, 23. oktoobril algaval Eesti Geoinformaatika Seltsi (ESTGIS) konverentsil teeb ettekande Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja Sulev Õitspuu. Ettekanne käsitleb peatselt lõppeva arendusprojekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" » tulemusi. Projekti raames ajakohastati üle 17% Eesti...
04.05.2015

Valmis palverännutee kaardirakendus

Maa-ameti ja Pirita kloostri sõprade koostöös on valminud Maarjamaa ühest otsast teise kulgeva palverännutee kaardirakendus, mille leiab Palverännutee portaalist (http://www.palverand.ee/kaart). Kaardirakenduses kuvatakse palverännuteele jäävaid punkte koos kirjeldusega ja soovituslikke...
02.04.2015

Jõustub Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise kord

Reedel, 3. aprillil jõustub keskkonnaministri määrus "Eesti topograafia andmekogu andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise kord", mis sätestab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete kasutusse andmise ja teenuste osutamise tingimused. ETAK-isse kuuluvaid ruumiandmeid (kaardid,...
27.03.2015

Maa-ametil on valminud maakatte ja taimkatte kõrgusmudelid

Maa-ametil on valminud kaks uut toodet: maakatte kõrgusmudel ja taimkatte kõrgusmudel, mis näitavad erinevate maastikuobjektide (puud, hooned jne) kõrgust maapinnast, kasutades selleks erinevaid värvitoone. Mudeleid saab kasutada abimaterjalina planeerimisel, metsade inventariseerimisel, raadiolevi...
17.03.2015

Maa-amet pälvis Statistikaameti tunnustuse

Statistikaamet valis Maa-ameti 2014. aasta andmekogupartneriks ja teistele andmekogudele eeskujuks hea koostöö eest nii andmete esitamisel kui ka korrastamisel ja süsteemsuse loomisel. Statistikaamet saab Maa-ametist andmeid eri registrite kaudu (maakataster, Eesti topograafia andmekogu,...
26.02.2015

Valmis 2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart

2015. aasta digitaalne Eesti põhikaart on kasutatav Maa-ameti kaardiserveri ja avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaart luuakse Eesti topograafia andmekogu  (ETAK) ruumiandmete põhjal terve Eesti ulatuses iga aasta alguses tervikuna uuesti ning lisaks sellele, et eelnenud aasta jooksul on muudetud...
15.12.2014

Valminud on INSPIRE loomiseks vajalik õigusraamistik

Euroopa Komisjon on vastu võtnud kõik Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) välja ehitamiseks vajalikud õigusaktid (vt INSPIRE õigusaktid »). 2007. aastal jõustunud INSPIRE direktiivi eesmärk on üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamine, et parandada ruumi- ehk...

Lehed